„Mūsų muziejus – Žemaitijos menininkų šventovė“

21703-8311Tokiais žodžiais apie Plungės žemaičių dailės muziejų, jame saugomus fondus, rinkinius bei archyvus pradėjo pasakojimą Danutė Einikienė, vyriausioji įstaigos fondų saugotoja. Jos kruopštumo ir atsakingumo dėka muziejus gali didžiuotis sutvarkytais eksponatais, menininkų kolekcijomis bei rinkiniais. Muziejininkė pasakojo, jog yra svarbūs visi kūrėjai, jų darbai, tačiau labiausiai orientuojamasi į profesionalųjį meną. Tarp pastarojo kūrėjų ypatingą vietą užima išeivijos dailininkai. Plungės Mykolo Oginskio rūmuose įsikūręs muziejus saugo ne vieno išeivijos menininko kolekciją. Anot D. Einikienės, Lietuvos dailės istorija neįsivaizduojama be išeivijos dailės fondų. Galimybę prisiliesti prie jų turėjome ir mes, „Žemaičio“ žurnalistai.

Prieš pakviesdama apžiūrėti išeivijos menininkų darbų ekspozicijų, tarp kurių – Antano Lipskio (1917–2013), Juozo Bagdono (1911–2005) ir kitų menininkų, fondų saugotoja akcentavo, jog vienas iš Žemaičių dailės muziejaus tikslų yra grąžinti Lietuvai kuo daugiau išeivijoje kūrusių menininkų darbų, nes tai yra svarbi tautinės kultūros dalis.
Pasak D. Einikienės, Antrasis pasaulinis karas po įvairias šalis išblaškė nemažą dalį tautos menininkų. Jų patirtys, dažniausiai paženklintos skaudžių išgyvenimų, ryškiausiai atsispindi kūryboje, kuri neretai ir buvo ta vienintelė apčiuopiama sąsaja su tėvyne. Todėl išeivijos menininkų darbai – ypač vertingi. Jie kalba, pasakoja.
„Kaip kūrybinį išeivijos simbolį šiai sąsajai įvardinti, galėtume pasirinkti Amerikoje ir Vokietijoje gyvenusio bei kūrusio Alfonso Dargio (1909–1996) grafikos darbą „Šeima“. Kiek jame dramatizmo, kiek pastangų išsaugoti tai, kas svarbiausia: paprastą motinos ir tėvo lūpomis ištartą žodį, jaudinantį šeimos tvarumą, šiluma tebedvelkiantį vaikystės prisiminimą… Jo kūryboje dažna tėviškės tema atsispindi tragiškuose, nostalgiškuose, dažnai suskaldytuose laiko ir erdvės medžio raižiniuose“, – pasakojo muziejaus darbuotoja.
Paklausta, kiek mūsų muziejus „apglėbęs“ išeivijoje kūrusių mūsų tautiečių darbų, D. Einikienė sakė, jog įstaigoje saugoma maždaug dvidešimties menininkų kūryba, tiksliau – jos dalis. Gausiausią kolekciją Plungei yra padovanojęs dailininkas A. Lipskis, gimęs Čekų kaime, netoli Viekšnių, esančių Mažeikių rajone.
Jis muziejaus rinkinius papildė 255-ių paveikslų kolekcija, skulptūromis, penkiomis poezijos knygomis, įkvėpimo valandas menančiu molbertu bei kitais asmeniniais daiktais. Molbertą, ant lentynėlės išdėliotus dažus, į skardines dėžutės sudėtus teptukus lietėme ir mes. Neapsakomai geras jausmas prisiliesti prie daiktų, priklausiusių talentingam dailininkui, kurio pagrindinė profesija – gydytojas. Molbertas su visomis tapyti reikalingomis priemonėmis atrodo taip, lyg vos prieš akimirką prie jo būtų stovėjęs pats A. Lipskis ir tik minutėlei atsitraukęs…
D. Einikienė sakė, jog išeivijos dailininkų darbai Žemaičių dailės muziejaus rinkiniuose kaupiami nuo muziejaus atidarymo – nuo 1994-ųjų. Daugiausia autoriai patys dovanoja įvairių meno rūšių kūrinius, tačiau ir muziejus aktyviai dirba, kad turėtų kuo nustebinti lankytojus. „Mes bendradarbiaujame su kolegomis iš kitų miestų ir net šalių. Gyvenimas neretai suveda ir su pačiais menininkais ar jų artimaisiais. Būtent ryšiai, pasitikėjimas ir padeda plėtoti muziejaus veiklą, turtinti jame saugomus kultūros ir meno lobynus“, – kalbėjo muziejininkė.
Kalbėdama apie išeivijos dailininkų kūrybą, D. Einikienė prisipažino, jog pastaroji žavi ją, mat svetur kūrusių mūsų tautiečių darbuose atsispindi kone viso pasaulio kultūra. Tačiau dažniausiai ant aukščiausios pakopos puikuojasi tėvynę, gimtąjį kraštą menantys simboliai. Ypač didelį įspūdį palieka į meno kūrinius perkeltos Vakarų ir tradicinės Lietuvos kaimo kultūrų jungtys. Rodos, visos jos – tokios skirtingos, tačiau, pavaizduotos paveiksle ar kitame kūrinyje, tampa viena visuma, bylojančia apie autoriaus gyvenimo istoriją, patirtį, išgyvenimus.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...