Apie protą

Bunka„Tenka patirti, kad Plungės lietuvių katalikių moterų draugijos skyriaus „Motinos ir vaiko globos“ sekcija įsteigė Plungėje patarimų punktą. Jame motinos sužinos, kaip užsilaikyti nėščiosioms, kaip mažus vaikus maitinti, auginti ir kitus dalykus, surištus su motinos ir vaiko sveikata. Punkte patarimus nemokamai duosianti akušerė p. Klovienė…
Šitas plungiškių moterų darbas džiugina kiekvieną sąmoningą mūsų tautietį. Niekur Europoje nebuvo taip apleista motinų ir mažų vaikų sveikata kaip Lietuvoje. Tiesa, visada pas gydytojus tokių patarimų galėjo gauti, bet tik tos motinos, kurios turėjo pinigų užmokėti už patarimą. Dėl to daugelis motinų begimdydamos arba po gimdymo mirdavo. Vaikų mirtingumo atžvilgiu, Lietuva, nors mums skaudu ir gėda prisipažinti, yra pirmoje vietoje visoje Europoje. Iš 1000 kūdikių 1925 metais mirė nesulaukę vienerių metų:
Lietuvoje – 179, Rumunijoje – 168, Rusijoje – 140, Ispanijoje – 136, Latvijoje – 107, Suomijoje – 107, Estijoje – 106, Vokietijoje – 105, Škotijoje – 91, Prancūzijoje – 89, Belgijoje – 89, Šiaurės Islandijoje – 86, Danijoje – 80, Anglijoje – 75, Airijoje – 67, Švedijoje – 55, Olandijoje – 50.
…ir jei mes norime sakyti, kad esame ne laukiniai, o kultūros bent kiek turį žmonės, tai su vaikų mirtingumu reikia pradėti aršią kovą. Nesulaukę vienerių metų vaikai Lietuvoje mirė:
1919 metais – 6521, 1920 metais – 8217, 1921 metais – 7199 vaikai.
Plungės katalikių moterų draugijos gerą sumanymą turėtų pasekti ir kiti Žemaitijos skyriai, plačiai remti vyriausybė, savivaldybės ir plačioji visuomenė. Jeigu vyriausybė rūpinasi gyvulių sveikata, tai žmonių, ypač motinų ir vaikų sveikata turėtų būti jos aukščiausias rūpestis.“
Taip praėjusio amžiaus pirmoje pusėje vedamajame straipsnyje rašė „Žemaičių prietelius“.
Kol kas Lietuvos atkūrimo šimtmetį pasitinkame bemaž vien korupciniais ir kitokiais skandalais. Tad sužinokime bent tai, kad 2016 metais tūkstančiui gyventojų mirė 4,52 kūdikio iki vienerių metų. Beveik 40 kartų mažiau nei 1925 metais!
Juolab kad tokia statistika – proga pasmalsaut, ar dėl to, kad tapome protingesni, ar dėl to, kad turime daugiau žinių.
Sprendžiant pagal suaugusiųjų elgesį su vaikais, jų išnaudojimą saviems reikalams, protas čia niekuo dėtas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...