Senolė šaukiasi pagalbos

21802-15731Pamiškėje šalia Aleksandravo gyvenanti Regina Drungilienė (g. 1939 m.) prieš trejus metus patyrė didelį sukrėtimą, kai naktį keli jaunuoliai užmušė jos šešis šunis. Nors kaltininkai buvo surasti ir nubausti, moteris sakosi nuo tada nebeturinti ramybės. Esą sutemus karts nuo karto po jos kiemą šmirinėja nepažįstami asmenys, šviečia žibintuvėliais į langus ar šaudo, taip gąsdindami ne tik ją, bet ir jos keturkojus, kurių sodyboje – vėl apstu.

Pagalbos kviečiasi nebe pirmą kartą
Į atokią R. Drungilienės sodybą, esančią prie miško, sukome gavę moters laišką. Ji rašė neturinti telefono, sunkiai vaikštanti, tad tik laišku galinti pasiskųsti dėl jai ramybės nebe pirmus metus neduodančių piktadarių. „Aš neapsiginu jų. Ateina vakarais, apsimetę medžiotojais, ir mano kieme šaudo. Apipylė šuniuką šratais, katiną nušovė… Dabar kiekvieną vakarą einu į lauką, nes, kai sutemsta, jie savo draugus atsiunčia į mano sodybą“, – rašė moteris.
Perskaitę senolės pagalbos šauksmą, ilgai nelaukę pasukome Aleksandravo link. Tiesa, nebe pirmą kartą. „Žemaitis“ prieš trejus metus buvo rašęs apie trijų Aleksandravo jaunuolių žiaurumo protrūkį ir jų užmuštus bei į pamiškės griovį sumestus R. Drungilienės šunis. Dar anksčiau, prieš keliolika metų, buvo aprašytas įvykis, kaip moters kieme medžiotojai šaudė iš miško atgintus žvėris. Nenuostabu, kad tiek per savo gyvenimą patyrusi senolė iki šiol negali ramiai miegoti ir krūpčioja nuo kiekvieno garso. Lojimais į pašalinius garsus atsako ir jos šunys, kurių visais laikais buvo gausu sodyboje. Tad ir tąkart, artėdami R. Drungilienės trobos link, išgirdome lojant būrį keturkojų.
Girdint tokį garsų lojimą, buvo kiek nedrąsu lipti iš automobilio, bet pasirodžiusi šeimininkė patikino, jog šunys užtverti, be to, visi yra draugiški ir ant žmonių nepuola. Tuo įsitikinome ir patys, mat takelis į trobą, kur senolė gyvena su negalią turinčiu sūnumi Vytu, veda pro vieną aptvarą. Išvydę mus, jame buvę šunys pasitraukė į patvorį ir nurimo.
Dėl visko kaltas kaimynas?
R. Drungilienė sakė pati nebenueinanti iki Aleksandravo – kojos jau per silpnos. Po namus ir kiemą sukinėjasi pasiremdama lazdele. Nedideliu ūkiu – keliomis kiaulėmis ir karvėmis – rūpinasi jos sūnus. O šunys, kurių močiutė sakė dabar turinti 10, – jos pačios rūpestis. Būtent dėl šių keturkojų, R. Drungilienės žodžiais, ji ir neturinti ramybės. Esą šalia esančiame miške medžiojantys vyrai pyksta, kam jos šunys loja, tad paleidžiantys šūvių ir į jos kiemo pusę.
Moteris pasakojo, kad visos bėdos prasidėjo prieš trejus metų, kai vietiniai vaikinai užmušė jos šunis. Nors šio įvykio kaltininkai buvo surasti ir nubausti, aleksandraviškė sakė taip ir nesužinojusi, kuo baigėsi ši byla. Moteris vylėsi, jog jai bus priteistas bent koks moralinės žalos atlygis, tačiau nesulaukusi nė cento.
Nors ir nesužinojo, kas susidorojo su jos keturkojais, ji tikino esanti tikra, kad šį žiaurų išpuolį suorganizavo vienas iš ūkininkų. Esą ne kas kitas, bet jis iki šiol ją terorizuoja, samdo vaikėzus iš Aleksandravo, jog šie pjudytų šunis, naktimis šviestų jai žibintuvėliais į langus, leistų fejerverkus virš jos trobos ir kitaip neduotų ramybės.
„Į ką ten šaudysi?“
Ar žino, kuo jį kaltina kaimynė, ir ar tikrai jis su savo draugais neduoda senolei ramybės, pasiteiravome R. Drungilienės įvardytą ūkininką. Išgirdęs, dėl ko į jį kreipiamės, jaunas vyras labai nustebo. Jis neslėpė, kad yra medžiotojas ir priklauso „Draugystės“ medžiotojų būreliui. Patvirtino ir tai, kad kartais medžioklės rengiamos miške, esančiame šalia jo ir R. Drungilienės valdų.
„Bet niekada nesame šaudę šalia kaimynės trobos. Ir į ką ten šausi? Pas ją tiek šunų, kad šie savo lojimu išbaido visus žvėris. Nesu matęs, kad kas slampinėtų aplink R. Drungilienė sodybą ar šviestų su žibintuvėliais. Kartais vakare, išėjęs į lauką parūkyti, girdžiu, kaip ji daužo su pagaliu į metalinę statinę, kad nuramintų savo lojančius šunis. Bet man tai netrukdo. Kai būnu namuose, nesigirdi nei to daužymo, nei šunų lojimo. Dabar ji juos aptvaruose laiko, bet seniau palaidi lakstė, po mišką valkataudavo. Žinau, kad medžiotojai dėl to skundėsi. Bet aš pats nesu kaimynei blogo žodžio pasakęs“, – tikino ūkininkas.
Skundėsi ir medžiotojai
Jaunas vyras dar labiau nustebo išgirdęs, jog moteris tvirtina, kad tai jis prieš trejus metus liepęs vaikėzams jos šunis užmušti. Pasak jo, kai atsitiko šis įvykis, jis buvo išvykęs ir apie žiaurų savo bendraamžių aleksandraviškių poelgį sužinojo tik grįžęs į gimtinę.
Padėti išnarplioti šią situaciją paprašėme Šateikių seniūno Zigmanto Strumylos. Jis patvirtino, jog prieš kelerius metus medžiotojai buvo parašę skundą dėl miške valkataujančių R. Drungilienės šunų. Reaguodami į šį skundą, į moters sodybą tąsyk atskubėjo ne tik seniūnas, bet ir aplinkosaugininkai, Maisto ir veterinarinės tarnybos specialistai. Buvo rasta lėšų įrengti šunims aptvarus, be to, Savivaldybė skyrė pinigų Drungilams pastatyti naują krosnį, aptvarkyti jų buitį. „Viena rėmėja pasirūpino, jog R. Drungilienės laikomos kalės būtų sterilizuotos. Nuo tada jokių skundų nebegirdėjau“, – tikino seniūnas ir pažadėjo pats aplankyti senolę.
Kitą dieną paskambinęs seniūnas patvirtino nuvykęs pas R. Drungilienę. Išklausęs jos skundų ir apvaikščiojęs visą sodybą, ieškodamas pėdsakų sniege ar kitų ženklų, jog sodyboje lankytųsi prašalaičiai. Nieko neradęs. Klausęs ir moters sūnaus, ar tiesa, kad naktimis sodyboje kažkas lankosi ir gąsdina juos bei šunis, bet vyras esą atsakęs kietai miegąs ir nieko negirdįs.
„Man sunku patikėti, kad moterį galėtų gąsdinti minimas ūkininkas. Kiek žinau, jis labai ramus, tvarkingas žmogus. Nei girtauja, nei į kokius konfliktus veliasi“, – kalbėjo seniūnas. Jis pažadėjo, kad pats asmeniškai ar socialinės darbuotojos dažniau aplankys senolę bei pakalbės su medžiotojais, jog šie medžioklei pasirinktų atokiau esančius miško plotus ir šūviais nedrumstų moters ramybės – gal tada senolė jausis saugesnė.

2 komentarai(-ų)

  • bukimevieningi.lt:

    bukimevieningi.lt rašo apie tai ką nutyli kitos žiniasklaidos priemonės

  • putinoidui:

    pamazgų žiniaskalidą reklamuoji ruskio pakalike?

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...