Apie naivumą

Bunka„1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė“ (lt.wikipedia.org).
Aritmetika: poryt nuo tos dienos bus praėję dvidešimt aštuoneri metai, o iki trisdešimtojo jubiliejaus bus likę dveji.
Vadinasi, per tuos porą metų reikėtų padaryti tai, kas neįveikta per dvidešimt aštuonerius, kad žmonės valstybės atgimimą švęstų ne raginami ir skaičiuodami nuoskaudas, o atviromis sielomis ir širdimis bei pasitelkdami savo išmonę.
Darbas vertas Heraklio žygdarbių. Naisoka manyti, jog taip atsitiks, bet jeigu antikos herojus galėjo tai padaryti, ir šiais laikais gali atsirasti toks didvyris.
Heraklio penktas žygdarbis buvo išvalyti Augėjo tvartus. Jis išgriovė vieną sieną, atvedė Alfėjo ir Penėjo upių vandenis, jų srovė tvartus išplovė.
Jeigu lietuviškas Heraklio analogas pasiryžtų tokiam darbui, drąsiai galima sakyti, kad jam nepasisektų. Nes Aplinkos ministerija, gausybė gamtosaugininkų miestuose bei kaimuose neleistų pasukt nė vieno upeliūkščio vagos.
Jeigu Analogas vis dėlto sugebėtų įrodyti, jog vanduo reikalingas Tėvynės gyvasčiai išlaikyti, vis tiek nieko nepeštų: derinimai, projektavimai, viešieji darbų pirkimų konkursai, nepatenkintųjų konkurso rezultatais skundai ir teismai iki jubiliejaus likusius metus prarytų kaip alkanas šuo atvėsusį Kijevo kotletą.
1990 metais „Šluotos“ žurnalas paskelbė 1972 metais Vytauto Karaliaus sukurtą eilėraštį: „Pavasarį medis / stoja / į pačią žaliausiąją partiją. / Ir šlama / kartu su visais, / o rudenį / stoja / kartu su kitais / į seną geltonąją partiją. / Pavasarį saulė / vienbalsiai / į žaliąją / vėlei priims“.
Ar čia pranašystė, jog viskas grįžta į „kaip buvo“?
Dairaisi, tūlas, kas gi pasikeitė nuo 1972-ųjų. Ir ne tik poezijoje, bet ir ekonomikoje, švietime, žmonių santykiuose?
Kol kas regėti tik tiek, kad valdantieji turi daugiau žinių, kaip valdyti. Bet proto – vargu.
Tad naisu manyti, kad per tuos porą metų kas nors keisis į gerą. Nes į lietuviškus Augėjo tvartus neįleisti Analogo, politiniam elitui pakas ir žinių.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...