Aistros dėl įstaigų vadovų kadencijų nurimo

21802-15441Kaip žinia, nuo šių metų švietimo įstaigų vadovams įvestos kadencijos. Vienos laikotarpis – penkeri metai. Kokie pasikeitimai laukia Plungės rajono švietimo įstaigų po šios Švietimo įstatymo pataisos, „Žemaitis“ kalbėjosi su Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Gintautu Rimeikiu.
Baimintasi dėl riboto kadencijų skaičiaus
Anot vedėjo, švietimo įstaigų vadovai, sužinoję, jog bus įvestos kadencijos, pirmiausia pasijuto pažeminti. Mat spaudoje dar prieš priimant Švietimo įstatymo pataisas, vienas po kito pasipylė straipsniai, esą kadencijų įvedimas padės išgryninti geriausius vadovus, kad jiems teks didesnė atsakomybė, paskatinsianti savo profesinėje veikloje siekti kuo geresnių rezultatų.
Neigiamai direktoriai vertino ir pasisakymus, jog mokyklose yra susikaupę daug problemų, reikalaujančių skaidrinti vadovų atranką, griežčiau vertinti jų veiklos rezultatus.
G. Rimeikio teigimu, visų vadovų darbas buvo suabsoliutintas, vertinant juos pagal tuos kolegas, kurie savo „žygdarbiais“ nuskambėjo visos šalies mastu. „Galbūt kadencijų įvedimas kai kuriuos ir paskatins pasitempti, tačiau dauguma kaip ir anksčiau atsakingai stovės prie savo įstaigos vairo“, – kalbėjo G. Rimeikis.
Dabar diskusijos dėl švietimo įstaigų valdymo naujovių – jau pritilusios. Tiek patys vadovai, tiek visuomenė labiausiai piktinosi, kad norėta riboti kadencijų skaičių – leisti tam pačiam asmeniui įstaigai vadovauti ne daugiau dviejų kadencijų. Tokia reforma švietimo sistemą būtų įsukusi į beprasmišką kaitą, nes po dviejų kadencijų darbo netektų net ir geriausi direktoriai.
Konkurso dalyvius vertins speciali komisija
G. Rimeikis aiškino, jog iki šiol švietimo įstaigų vadovai buvo renkami viešo konkurso būdu. Taip bus ir toliau, bet po konkurso praėjus penkerių  metų kadencijai direktorius bus atleidžiamas iš pareigų, tačiau galės dalyvauti naujame konkurse (išskyrus tuos atvejus, jei dalyvaus konkurse tos pačios įstaigos direktoriaus pareigoms eiti). Kadencijų skaičius, kaip jau buvo minėta, nebus ribojamas. Svarbiausia – kad vadovas atitiktų keliamus reikalavimus.
Konkurso dalyvius vertins speciali septynių asmenų komisija. Į ją po vieną narį privalės deleguoti Savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerija, atitinkamo tipo švietimo įstaigos vadovų asociacija, socialiniai partneriai. Dar tris narius į komisiją deleguos mokyklos bendruomenė: mokytojai, tėvai ir mokiniai. O jeigu mokykloje nėra vyresnių kaip 16-os metų amžiaus mokinių, komisijoje dalyvaus dar vienas tėvų atstovas.
Pirmasis viešasis konkursas buvo paskelbtas praėjusią savaitę – bus renkamas Plungės Senamiesčio mokyklos vadovas. Konkursas vyks rugpjūčio 13 dieną.
Sudarytos terminuotos darbo sutartys
Šiuo metu su švietimo įstaigų, kurių Plungės rajone yra 27, vadovais sudarytos terminuotos darbo sutartys. Atsižvelgiant į jų dirbtą laiką, direktoriai suskirstyti į grupes.
Iki 2019-ųjų sausio pirmos dienos terminuotos darbo sutartys būtų pasirašytos su tokiais vadovais, kurie įstaigai vadovauja daugiau nei tris dešimtmečius, tačiau tokių mūsų rajone nėra.
Bet yra septyni direktoriai, kurie įstaigai vadovauja 20–29 metus. Su jais sudarytos sutartys iki 2020-ųjų sausio pirmosios. Tokių vadovų, kurie prie mokyklos vairo stovi 10–19 metų, rajone turime du. Jų sutartys galioja iki 2021-ųjų sausio pirmosios. Su vienu vadovu pasirašyta sutartis iki 2022-ųjų sausio pirmos dienos. Jis pakliuvo į tą kategoriją, kurioje rikiuojasi daugiau nei penkerius, tačiau mažiau nei devynerius metus įstaigos vadovo pareigas einantys asmenys.
Penkerių metų terminuotos darbo sutartys sudarytos ir su tais direktoriais, kurie šiose pareigose nėra išdirbę penkerių metų. Tokių Plungės rajono savivaldybėje yra trys.
G. Rimeikis pažymėjo ir tai, jog artėjant pensiniam amžiui yra taikomos išimtys. Švietimo įstatymo pataisos negalioja, jeigu mokyklų vadovams iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip penkeri metai. Šiai grupei priklauso devynių rajono švietimo įstaigų vadovai.
Svarbu ir tai, kad konkurse mokyklos ar lopšelio-darželio vadovo pareigoms užimti gali dalyvauti ir pensinio amžiaus žmonės.
Prievolė – teikti veiklos ataskaitas
Kalbėdamas apie patvarkytą švietimo įstaigų valdymą, G. Rimeikis atkreipė dėmesį į tai, jog nuo šiol įstaigų vadovai mokyklos tarybai svarstyti privalės teikti bei viešai paskelbti savo veiklos ataskaitą.
Kitas reikalavimas, anot vedėjo, yra nepriekaištinga reputacija. O kas laukia Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos vadovo Stanislovo Ivanausko, kuris prieš porą metų buvo įsivėlęs į teismų maratoną su tos pačios mokyklos mokytoja? G. Rimeikis paaiškino, jog iki Švietimo pataisų padaryti nusižengimai negalioja. Bet susigadinus reputaciją nuo šių metų pradžios, gresia net atleidimas iš darbo.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...