Beviltiškų skolų – apie 150 tūkstančių eurų

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (TRATC) Plungės rajono savivaldybės tarybai pateikė prašymą beviltiškomis pripažinti 2011 ir 2012 metais susidariusias skolas ir leisti jas nurašyti. Bendra kelerius metus besivelkančių įsiskolinimų suma – apie 148 tūkst. eurų. Plungiškiai ir rietaviškiai TRATC-ui skolingi kone 44 tūkstančius, kita dalis – mažeikiškių ir telšiškių.
Senų skolų reikalus praėjusią savaitę nagrinėjo Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetai. Pasak Savivaldybės ekologės Editos Lydienės ir TRATC-o atstovų, 2017 metų sausio 1 dieną priverstinio išieškojimo senaties terminas suėjo toms skoloms, kurios susidarė 2011 metais, 2018-ųjų sausio 1-ąją – 2012 metų skoloms. Visas jas reikėtų pripažinti beviltiškomis ir nurašyti.
Į beviltiškų skolininkų sąrašą įtrauktos ir bankrutavusios bei likviduotos įmonės. Plungės verslininkai TRATC-ui liko skolingi 14 394 eurus, Rietavo – 534 eurus.
Visų komitetų nariai stebėjosi, kodėl TRATC-as tiek ilgai delsė, kodėl nieko nedarė tuomet, kai pinigus dar buvo galima susigrąžinti. Bendrovės atstovai savo neveiklumui rado ne vieną pateisinimą. Esą TRATC-o valdyba 2011 metais buvo nustačiusi neproporcingai didelę 1 000 litų skolos ribą pradėti teisminį išieškojimą (kadangi tuomet butų gyventojai už atliekų tvarkymą per metus mokėdavo tik 133 litus, 1 000 litų skola būtų susidariusi tik po daugiau nei septynerių metų, t. y. jau suėjus senaties terminui). Tiesa, 2013-aisiais ta riba buvo sumažinta gyventojams iki 200, juridiniams asmenims – iki 500 litų.
Nuo 2009-ųjų buvo samdoma skolų išieškojimo įmonė, tačiau ši teisminio išieškojimo nevykdė, tik siuntinėjo įspėjimus. Taigi naudos – mažoka.
Reikalai pajudėjo tik 2014-aisiais, kuomet įmonėje pradėjo dirbti skolų administravimo specialistas. Bet jis, kontroliuodamas visų keturių savivaldybių skolininkus, vos spėja suktis. Esą daug darbo, kol tuos skolininkus atrenki, kol išsiuntinėji jiems įspėjimus, kol paruoši medžiagą teismui ir t. t. Tad su 2011-ųjų ir 2012-ųjų skolininkais nebebuvę galimybės suspėti. Be to, TRATC-o atstovai įspėjo, kad skolininkų buvo ir vėlesniais metais, o tai reiškia, kad beviltiškas skolas teks nurašinėti ir ateityje.
Vietos ūkio ir ekologijos komiteto narys Romas Remėza samprotavo: „Taip tęsis ir toliau, nes niekas už nieką neatsako. Jei tai būtų privatus sektorius, tokios skolos tikrai nesivilktų.“ Jam pritarė ir Asta Beierle-Eigirdienė, akcentuodama, jog TRATC-o požiūris į skolas – labai neprincipingas. „Gyventojai žino: už atliekų tvarkymą galima ir nemokėti. Reikia tik penkerius metus patempti, o paskui skolos bus nurašytos“, – kalbėjo ji.
Nepaisant neigiamų pasisakymų, TRATC-o prašymą nutarta teikti Savivaldybės tarybai, nes kito kelio nėra – praėjus penkeriems metams išieškoti skolų nebeleidžia įstatymas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...