Tveruose – mokslinė konferencija

21804-16042Kaip žinia, šiemet Tverų miestelis išrinktas mažąją Lietuvos kultūros sostine. Siekdami pateisinti garbingą titulą, tveriškiai visus metus visuomenę džiugins įvairiausiais renginiais. Vienas jų – praėjusį trečiadienį Tverų kultūros namuose vykusi tarpdisciplininė respublikinė mokslinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“, skirta pirmosios parapijinės bažnyčios Tveruose 400-osioms metinėms paminėti.Gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius pirmiausia pasveikino Tverų gimnazijos moksleiviai, dovanodami meninę programą. Vėliau į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, akcentuodamas, jog parapija pirmiausia yra šeima, bendrystė, susaistyta ne kraujo, bet dvasiniu ryšiu. Džiaugdamasis, jog toks reikšmingas renginys vyksta istoriškai ypatingame miestelyje, vyskupas padėkojo konferencijos iniciatoriui – Tverų parapijos klebonui, doc. dr. Sauliui Stumbrai. Būtent jo pastangomis į Tverus suvažiavo ne tik dvasininkijos, bet ir mokslo įstaigų atstovai.
Gražių žodžių tveriškiui kunigui bei visiems susirinkusiesiems negailėjo ir Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis. Atsidėkodamas už dėmesį Tverams, meras vyskupui K. Kėvalui – konferencijos globėjui – įteikė suvenyrinį kunigaikščių Oginskių paminklą. Tokia pačia dovana, tik už dvasinę bendrystę ir tveriškių sutelkimą, savivaldybės vadovas pamalonino ir kunigą S. Stumbrą. Susirinkusiuosius pasveikino ir Seimo nariai Remigijus Žemaitaitis ir Jonas Varkalys, monsinjoras. lic. Rimantas Gudlinkis bei docentas dr. Benas Ulevičius.
Po oficialios konferencijos dalies, kurią moderavo S. Stumbra ir doc. dr. Vaineta Juškienė, pereita prie pranešimų. Telšių vyskupas K. Kėvalas kalbėjo apie parapijos postmoderniame pasaulyje iššūkius ir uždavinius. Po pranešimo prelegentas sulaukė klausimų. Seimo narys R. Žemaitaitis norėjo sužinoti vyskupo požiūrį į orios mirties galimybę, kai nebefunkcionuoja žmogaus organai. Dvasininkas tikino palaikantis orią mirtį ir pasisakė prieš užsispyrėlišką gydymą. Jo nuomone, žmogaus gydymas, kada gydytojai nebemato prasmės, prilygsta eksperimentui.
Pranešimą „Parapija kaip šeima, prigimtinės tiesos apie žmogų saugotoja“ skaitė kunigas dr. Andrius Vaitkevičius. O docentė dr. V. Juškienė papasakojo apie parapijos galimybes moderniųjų iššūkių akivaizdoje.
Ypač visus sudomino dr. Tojanos Račiūnaitės pranešimas, susirinkusiesiems suteikęs progą susipažinti su Tverų bažnyčioje esančio Dievo Motinos atvaizdo istorija ir kulto aspektais. Įdomu visiems buvo išgirsti ir apie parapijos atnaujinimo ir auginimo galimybes nūdienos sąlygomis. Apie tai kalbėjo kunigas prof. dr. Rimas Skinkaitis.
Po pertraukos būta ir daugiau pranešimų, o juos vainikavo vakare miestelio šventovėje vykusios šventos Mišios, kurias aukojo Telšių vyskupas K. Kėvalas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...