Šonas šyla, šonas šąla

Tokių pastatų Plungėje, kaip šis, esantis Telšių gatvėje, yra ne vienas

Tokių pastatų Plungėje, kaip šis, esantis Telšių gatvėje, yra ne vienas

Yra tokia patarlė: „Šonas šyla, šonas šąla, viršus džiūsta, apačia pūsta“. Ji netikėtai ima suktis ant liežuvio galo po to, kai apsilankome pas Plungėje, Telšių gatvės 25-ame name, gyvenančius sutuoktinius Giedrę Jurkaitytę ir Kazimierą Urboną. Jiedu čia pat ir dirba – valdo pačių įkurtą veterinarinę vaistinę, tad kol šnekamės, netyla prie durų įrengtas garsinis signalas, pranešantis apie užsukusius klientus. Bet ne apie verslą šįkart susitikome pasikalbėti, o apie keblią situaciją, į kurią jiedu papuolė dėl to, kad kaimynė neremontuoja jai priklausančios namo dalies.
Nei pati tvarko, nei kitam perleidžia
„Žiūrėkite, jau ir mūsų grindys smenga. Kaip reikės toliau gyventi“, – nelinksmai atsidūsta K. Urbonas, rodydamas ranka į sukrypusias grindis ties siena, kuri skiria jų namo dalį nuo priklausančios kaimynei Vandai Sirevičienei. Pastarosios nuosavybė – nuo gatvės pusės esanti medinio namo pirmojo aukšto dalis. Kitą dalį ir visą antrąjį aukštą valdo Giedrė ir Kazimieras. Tiesa, pirmiausia jie įsigijo tik pusę namo ir ilgai nelaukę savąją dalį perstatė. Vėliau, kai atsilaisvino ir kita antrojo aukšto dalis, nusipirko ir ją. Norėtų dabar remontuoti, bet kol kaimynė netvarko pirmojo aukšto, apie jokius remontus negali būti nė kalbos.
„Neseniai buvo iškritę kaimynės langai. Bijojome, kad kas įlindęs mūsų nepadegtų. Kartą jau taip buvo, kai toje dalyje gyveno V. Sirevičienės brolis. Jis savo būstą buvo pavertęs landyne. Laimei, po kiek laiko brolį ji iškraustė, bet ta dalis taip ir liko negyvenama ir neprižiūrima“, – pasakojo G. Jurkaitytė.
Moteris sakė ne kartą prašiusi kaimynę parduoti apleistąją namo dalį jiems, bet kai išgirdusi, kiek ši už ją norinti, nuleido rankas. Esą ir remontuoti savosios dalies kaimynė neketinanti, todėl G. Jurkaitytė kreipėsi į įvairias institucijas, prašydama pagalbos. Buvo ir Savivaldybėje, ir seniūnijoje, bet vis išgirsdavusi tą patį siūlymą bandyti susitarti gražiuoju. O kad tai būtų įmanoma, moteris sako nebeturinti vilties nuo tada, kai teismas pripažino, jog dalis ūkinio pastato, esančio ant G. Jurkaitytei priklausančios žemės, priklauso V. Sirevičienei. Moteris tikino žadanti skųsti šį teismo sprendimą, mat jis esą buvo priimtas remiantis suklastotais dokumentais.

Jau išsiuntė perspėjimą
„Šito negalėjo būti“, – stebėjosi Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, išgirdęs, kad teismas patvirtino, jog ūkinio pastato dalis priklauso V. Sirevičienei, nors pastatas stovi ant G. Jurkaitytei priklausančio sklypo ir ji nėra davusi leidimo jį statyti. Bet ne apie ūkinio pastato reikalus ėjome kalbėtis su Savivaldybės specialistais, o padėti G. Jurkaitytei išsiaiškinti, kiek galių Savivaldybės administracija turi priversti asmenį prižiūrėti ir remontuoti savo turą, nelaukiant, kol stipresnis vėjo gūsis nuplėš sutrūnijusio šiferio lakštą ir nuleis kokiam praeiviui ant galvos.
O kad sykį taip jau buvo, pasakojo pati G. Jurkaitytė, ir pridūrė: „Laimei, tąkart šiferis nukrito ant šaligatvio. Bet jei kitą sykį ką nors kliudys? Juk ir aš liksiu kalta, kam neremontuoju savo dalies, nekeičiu stogo. Kam tada bus įdomu, kad nekeičiu, nes nebėra ant ko tą naująjį stogą lipdyti – ta namo dalis jau smenga žemyn“, – vyriausiajam architektui T. Jociui sakė plungiškė.
Paaiškinęs, kad šie reikalai – ne jo kompetencijoje, jis mus palydėjo pas Savivaldybės vyriausiąjį specialistą viešajai tvarkai Algirdą Plečkaitį. Čia išgirdome, kad šis neseniai apžiūrėjo apverktinos būklės Telšių gatvės 25-ojo namo dalį ir išsiuntė jos savininkei V. Sirevičienei perspėjimą, kad jei ši nesitvarkys, jos laukia bauda.
Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintos „Plungės rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės“ numato, kad „Asmenys, valdantys statinius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, privalo atlikti jų techninę priežiūrą, laiku juos remontuoti“. To nesilaikant, gresia įspėjimas arba bauda nuo 10 iki 140 eurų. Jei pažeidimas padaromas pakartotinai, apleisto turto savininką galima bausti griežčiau, skiriant 140–600 eurų baudą.

„Šiemet tikrai ne, gal kitąmet“
A. Plečkaitis siūlė sulaukti V. Sirevičienės pasiaiškinimo, kaip ši ketinanti tvarkyti savo apleistąją namo dalį. „Mūsų galios labai menkos. Gal ateis, gal pasižadės remontuoti. Jei ne, skirsime baudą. Tai ir viskas, ką galime“, – sakė specialistas.
Vis dėlto, užsukę į Vietos ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Vitalijaus Grigorjevo kabinetą, išgirdome bent šiek tiek vilties suteikusį pažadą rimčiau pasidomėti šia situacija. V. Grigorjevui, be kitų funkcijų, pavesta tikrinti, kaip statinių naudotojai vykdo įstatymų bei teisės aktų nustatytus techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. Beje, ant jo darbo stalo jau gulėjo kiek anksčiau G. Jurkaitytės rašytas pagalbos prašymas, tad specialistas pažadėjo kartu su dar keliais kolegomis atvykti prie Telšių g. 25 namo ir, įvertinęs situaciją, patarti, kur kreiptis ir kokių veiksmų imtis, kad namo bendrasavininkė pagaliau suvoktų privalanti remontuoti savo turtą.
Bet ir T. Jocys, ir V. Grigorjevas akcentavo, kad realiausias kelias šito pasiekti – teisminis. O gal šįkart bus apsieita ir be teismo įsikišimo? „Žemaitis“, susisiekęs su pačia V. Sirevičiene, išgirdo, kad ji jau galvojanti apie jai priklausančios Telšių g. 25-o namo dalies remontą, tiesa, šiemet to imtis tikrai neketinanti.
„Kaimynė jau daug metų mus visiems skundžia, kam tik gali. Supraskit ir mane. Kai mirė mano mama, ilgai negalėjau net įeiti į tą namo dalį, kur ji anksčiau gyveno. Man buvo per sunku. Dabar po truputį pradedu atsigauti. Reikės remontuoti. Šiemet tikrai ne. Gal kitąmet… Ar ketinu keltis ten gyventi? Gal ir kelsiuosi, kai susitvarkysiu. Kaimynė nori nupirkti iš manęs tą dalį, bet pusvelčiui. Todėl ir nesusitariame“, – sakė V. Sirevičienė ir pridūrė, kad Savivaldybės administracijos raginimo remontuoti namo dalį dar negavo, o jei ir gausianti, valdininkams paaiškinsianti tą patį, ką ir žurnalistams.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...