Alsėdžių bibliotekai šiemet – aštuoniasdešimt

L1805-16317Neseniai Alsėdžių biblioteka paminėjo gražią sukaktį – įstaigos veiklos 80-metį. Jį alsėdiškai šventė ne vieni, dalyvavo ir gausus būrys šiauliškių – ta pačia proga pristatyta Birutės Žymantienės parengta knyga apie buvusį Alsėdžių vidurinės mokyklos mokinį, žymų Lietuvos pedagogą, chorvedį, vargonininką, Šiaulių universiteto docentą Stasį Žalalį (1943–2013).

Kaip pasakojo Alsėdžių bibliotekininkė Rūta Jurkaitienė, pirmoji Alsėdžių biblioteka skaitytojams duris atvėrė 1938 metais. Pirmasis bibliotekininkas buvo Jonas Liutkus, vėliau šį darbą dirbo Aleksandras Šarva, Ona Poškienė, Stefa Každailienė, o nuo 1987-ųjų – R. Jurkaitienė.
Daugelį metų biblioteka buvo tik knygų ir jų skaitytojų namai, o prieš dešimtmetį čia vietą surado ir naujosios technologijos – nupirkti 4 kompiuteriai. Be to, bibliotekoje rengiami įvairūs susitikimai, parodos, ir pati bibliotekininkė, ir skaitytojai dalyvauja konkursuose.
Alsėdžių biblioteką ir jos bibliotekininkę R. Jurkaitienę sveikino Alsėdžių seniūnė Danutė Repšienė, Alsėdžių bendruomenės pirmininkas Žydrūnas Purauskis, klebonas Tomas Žlibinas, gausus būrys kolegių iš Plungės, Žemaičių Kalvarijos, Gegrėnų, Platelių ir Grumblių bibliotekų.
Kaip minėjome, renginyje sulaukta gausaus būrio svečių iš Šiaulių. Knygos apie S. Žalalį pristatymą Alsėdžiuose surengė dabar Šiauliuose gyvenantis Kazimieras Alminas – buvęs S. Žalalio mokyklos ir vėlesnių laikų draugas bei bendražygis. Jis į Alsėdžius pakvietė ne tik knygos autorę B. Žymantienę, bet ir medžiagą apie jį rinkusią Jovitą Donėlienę, skambiomis dainomis visus džiuginusį Šiaulių kamerinį chorą „Bičiuliai“, kuriam vadovauja Ilmera Abromavičienė, ir eiles skaičiusią aktorę Nomedą Bičiūtę. Į Alsėdžius buvo atvykęs ir S. Žalalio sūnus Mindaugas, kuris tądien per šv. Mišias Alsėdžių bažnyčioje grojo vargonais.
Vargonininko šeimoje gimęs S. Žalalis Alsėdžių vidurinę mokyklą baigė 1961 m., vėliau vienerius metus buvo šios mokyklos muzikos mokytoju. Dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje-technikume, vėliau – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Nuo 1978 m. S. Žalalis – Šiaulių pedagoginio instituto (vėliau – Šiaulių universiteto) dėstytojas. 1994 m. jam suteiktas docento vardas.
Kurį laiką vadovavo studentų choro studijai, buvo studenčių choro „Pavasaris“ chormeisteris, vėliau – meno vadovas ir dirigentas, 1989–2013 m. buvo Šiaulių kamerinio choro „Bičiuliai“ vadovas. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, S. Žalalis ėmė kurti ir propaguoti sakralinę muziką. Jis žinomas ir kaip Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vargonininkas, festivalio „Giedokim Marijai“ sumanytojas.
Šiauliškiai bibliotekai padovanojo ne tik knygų apie S. Žalalį, bet ir visą apie jį sukauptą medžiagą. Toks pat rinkinys įteiktas ir Alsėdžių bažnyčiai.
Bibliotekos 80-mečio proga pagarbos sulaukė ir aktyviausieji skaitytojai, be kurių R. Jurkaitienė sakė nebeįsivaizduojanti Alsėdžių bibliotekos. Padėkos raštai įteikti mokytojai Almai Vilnienei, buvusiai moksleivei, dabar jau studentei Deimantei Tumkutei, Venantui Butkui, Ritai Brasienei. Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė padėkos raštą įteikė ir bibliotekininkei R. Jurkaitienei.

Vienas komentaras

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...