Meras peržengė savo įgaliojimų ribas

21711-13750Po to, kai šių metų balandžio 3-iosios rytą Plungės ligoninės priėmimo skyriuje pasikorė 75 metų pacientas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai davė užduotį – patikrinti, ar į ligoninę patekusiam asmeniui buvo suteiktos kokybiškos paslaugos, ar užtikrinta tinkama jo priežiūra ir aptarnavimas. Padaręs tai, meras pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio nuostatus. Tai konstatavo Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje Loreta Bagdonavičienė.

Aplenkė Tarybą
Išanalizavusi mero A. Klišonio potvarkį, kurį jis pasirašė balandžio 6-ąją, ir išsiaiškinusi, jog rajono vadovas peržengė įstatymo jam suteiktus įgaliojimus, Vyriausybės atstovė surašė reikalavimą, kurį pateikė ir pačiam merui, ir Plungės rajono savivaldybės tarybai. Dokumente konstatuojama, kad, skirdamas užduotį Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, A. Klišonis viršijo savo kompetenciją. Be to, Vyriausybės atstovė merą įpareigojo su jam pateiktu reikalavimu supažindinti Savivaldybės tarybą, kuri į posėdį rinkosi vakar, ketvirtadienį.
L. Bagdonavičienės pasirašytame dokumente konstatuojama: „Plungės rajono savivaldybės meras, tiesiogiai pavesdamas Kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje patikrinimą, viršijo savo įgaliojimus, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 10 punktą.“
Minėtasis įstatymas tokiu atveju numato kiek kitokią procedūrą – meras užduotį Savivaldybės kontrolieriui arba Kontrolės ir audito tarnybai gali skirti ne tiesiogiai, o pirmiausia kreipdamasis į Savivaldybės tarybą, kad ši kontrolieriams pavestų, ką reikia patikrinti. Pasak L. Bagdonavičienės, ligoninėje atliktas patikrinimas priskirtinas Savivaldybės tarybos kompetencijai, o teisės aktai nesuteikia merui teisės tiesiogiai duoti pavedimų.
Potvarkio atšaukti nebegalėjo
Kaip „Žemaičiui“ sakė L. Bagdonavičienė, šį įstatymo pažeidimą jos vadovaujama Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje tarnyba aptiko analizuodama iš Plungės gautus dokumentus: Tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius. „Kai mus pasiekė tas dokumentas ir kai nustatėme, kad meras viršijo įgaliojimus, potvarkio atšaukti nebegalėjome – Kontrolės ir audito tarnyba jau buvo atlikusi patikrinimą“, – sakė Vyriausybės atstovė.
Ar už įgaliojimų viršijimą merui bus taikoma kokia nuobauda? Pasak L. Bagdonavičienės, nuobaudos tokiais atvejais netaikomos, tačiau reikalaujama užtikrinti, kad ateityje meras laikytųsi įstatymu jam suteiktų įgaliojimų, kad apie šį atvejį informuotų Tarybą ir kad dėl nustatytų pažeidimų pateiktų atsakymą Vyriausybės atstovui.
Tyrimas – dėl savižudybės atvejo
„Žemaitis“ rašė, kad 75 metų Rietavo savivaldybės gyventojas greitosios medicinos pagalbos automobiliu į ligoninę atvežtas balandžio 2-osios vakarą, apie 20.30 valandą. Senyvo amžiaus vyrui medikų pagalbos prireikė po bandymo žudytis – būdamas namuose, jis peiliu dūrė sau į krūtinę. Į priėmimo skyrių iškviestas chirurgas diagnozavo durtinę krūtinės ląstos žaizdą. Kadangi ji buvo tik paviršinė, rimtos medikų pagalbos vyrui neprireikė, pakako žaizdą susiūti.
Dar tą patį vakarą ligonį dėl jo psichinės sveikatos būklės norėta pervežti į Klaipėdos jūrininkų ligoninę. „Tarėmės su šios ligoninės Psichiatrijos departamentu, tačiau išgirdome neigiamą atsakymą. Priežastis – vyras buvo neblaivus, jam nustatytas 1,9 promilės girtumas, o tokių niekas nenori. Mums buvo pasakyta: „Išsiblaivys, tada ir atvešit.“ Neliko nieko kito, kaip laikyti pacientą per naktį“, – po įvykio pasakojo ligoninės direktoriaus pavaduotoja Danguolė Luotienė.
Pasak medikų, likęs ligoninėje, rietaviškis nekėlė jokių problemų – nerodė agresijos, buvo ramus, leidosi gydomas. Naktį gydymo įstaigoje buvo daug pacientų, tad medikams nebuvo galimybės nuolat prie jo sėdėti, bet slaugytojos vis užsukdavo. Negyvas vyras rastas antradienio rytą, 8.44 valandą. Jį dar bandyta reanimuoti, tačiau gyvybės ženklų neberodė. Nustatyta, kad rietaviškis pasikorė.
Tiesiogiai, nes reikėjo skubiai
Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė patvirtino, kad meras buvo davęs užduotį atlikti patikrinimą ligoninėje ir ta užduotis buvo įvykdyta. „Mes esame atskaitingi ir pavaldūs Savivaldybės tarybai, o kartu ir merui. Jo potvarkius turime vykdyti, tą ir padarėme“, – sakė D. Jarašiūnienė.
A. Klišonis savo veiksmus aiškino taip: „Buvo ekstremali situacija, nusižudė žmogus. Taigi tirti reikėjo nedelsiant – nebuvo laiko nei Tarybai sušaukti, nei laukti balandžio pabaigos, kol ji susirinks. Todėl pavedimą daviau tiesiogiai.“ Pasak mero, yra situacijų, kai reaguoti ir vertinti reikia skubiai. „Kai susiduri su tokiais atvejais, tampa akivaizdu, kad kai kuriuos Vietos savivaldos įstatymo nuostatus reikia tobulinti“, – minėjo Savivaldybės vadovas.
Kaip sakė A. Klišonis, patikrinimą atlikusi Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad Plungės ligoninė, suteikdama pagalbą minėtajam asmeniui, nieko nepažeidė. Bet nesusikalbėta su kita ligonine, kuri atsisakė priimti pacientą, nors jam buvo būtina specializuota pagalba. Dėl to ši istorija baigėsi tragiškai.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...