Dainų šventės dalyviams – medaliai ir padėkos

Romas Matulis apdovanotas ir kaip Kultūros centro, ir kaip „Saulos“ vadovas

Romas Matulis apdovanotas ir kaip Kultūros centro, ir kaip „Saulos“ vadovas

Pirmadienio pavakarę į Plungės kultūros centrą buvo pakviesti plungiškiai, savo triūsu prisidėję prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos Dainų šventės „Vardan tos…“ iškilmingo skambesio. Tiesa, tų prisidėjusiųjų buvo daugiau nei septyni šimtai – dainininkų, šokėjų, muzikantų, aktorių. Visų sukviesti nebuvo galimybės, tad kolektyvams atstovavo jų vadovai ir savanoriai, kurie padėjo koordinuoti veiklą, rūpinosi šventėje dalyvavusiais vaikais.
Iš Dainų šventės, vykusios birželio 30–liepos 6 dienomis, grįžusius Plungės rajono meno kolektyvų vadovus sveikino Plungės rajono meras Audrius Klišonis ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vida Saukalienė.
Įteikdamas 2018 metų šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos …“ kūrėjų medalius ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos pasirašytus padėkos raštus, meras A. Klišonis akcentavo, kad tokie apdovanojimai skirti ne tik kolektyvų vadovams, bet ir įstaigoms, kurios į Dainų šventę delegavo 7 ir daugiau kolektyvų. Tarp tokių pateko ir Plungės kultūros centras. Jam Lietuvos sostinėje vykusiuose renginiuose atstovavo ir Plungę reprezentavo net aštuoni kolektyvai: vaikų ir jaunimo teatras „Saula“, pučiamųjų instrumentų orkestras, merginų choreografinė grupė, liaudiškų šokių studija „Suvartukas“, vokalinis ansamblis, liaudiškos muzikos kapela, vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Žirginėliai“ ir kamerinis choras.

Apdovanoti 23 rajono meno kolektyvų vadovai

Apdovanoti 23 rajono meno kolektyvų vadovai

Medaliai ir padėkos raštai įteikti minėtųjų kolektyvų vadovams Romui ir Sigitai Matuliams, Romui Jasevičiui, Editai Rimeikytei, Ilonai Baltikauskaitei, Valentinai Balčiauskienei, Vidmantui Žilinskui, Sonatai Kazlauskytei ir Eglei Norkevičiūtei. Kameriniam chorui vadovaujantis Alfonsas Vildžiūnas, kuris yra ir Klaipėdos choro „Aukuras“ vadovas, apdovanotas kartu su pastaruoju kolektyvu.
Prie didžiausio Lietuvos kultūros įvykio prisidėjo ne tik Plungės kultūros centro, bet ir gausus būrys kitų rajono kolektyvų: Aivaro ir Alionos Alminų vadovaujamas Platelių folkloro ansamblis „Platelē“, Elenos Klimienės suburtas Plungės „Saulės“ gimnazijos choras, Irenos Bakanauskienės ir Linos Balbošiovienės vadovaujamas Mykolo Oginskio meno mokyklos jaunių choras, Artūras Urniežius ir tos pačios mokyklos pučiamųjų orkestras, Irenos Urbonienės suburtas meno mokyklos kanklininkų ansamblis, Mirgos ir Audronio Gulbinskių vadovaujamas Kulių folkloro ansamblis „Vaisgamta“, Giedrutės Idzelienės suburtas Kulių kultūros centro mišrus choras, Julijos Valančienės ir Zitos Vasauskienės vadovaujamas jungtinis plateliškių ir alsėdiškių jaunių choras, Virginijaus Valančiaus diriguojamas Platelių meno mokyklos pučiamųjų orkestras ir jo choreografinė grupė, kuriai vadovauja Sandra Jazdauskienė.
Šventėje taip pat dalyvavo Šateikių folkloro ansamblis „Šateikē“ ir vadovė Laima Domarkienė, Žydrūno Purauskio ir Valdos Valužienės suburtas jungtinis Žemaičių Kalvarijos ir Alsėdžių choras, Rimos Jokubauskienės vadovaujamas Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teatras „Vyturys“, Stefos Stonienės vadovaujami Žlibinų kultūros centro choristai ir tos pačios įstaigos liaudies šokių grupė „Sausdravielis“, kuriai vadovauja Loreta Vaitkutė. Visi jie taip pat nusipelnė medalių ir padėkos raštų, kaip ir plungiškių delegaciją kuravę Savivaldybės atstovai: meras A. Klišonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis bei jo pavaduotoja V. Saukalienė.
Mero padėkos raštų nusipelnė kolektyvų narių mamos ir kiti savanoriai, kartu vykę į sostinę ir pagelbėję vadovams bei gausiam būriui vaikų. Už geranorišką pagalbą ir iniciatyvumą A. Klišonis padėkojo 26 savanoriams, kurie nepagailėjo laiko ir jėgų Dainų šventei ir jos dalyviams. Padėka už Žemaitijos regiono tapatybės ir tradicinių amatų puoselėjimą bei už kūrybingą jų pristatymą Dainų šventėje įteikta ir medžio drožėjui Viktorui Raibužiui, kuris kartu su savo mokiniais Plungei atstovavo šventės Amatų kiemelyje.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Ar jau apsisprendėte, ką palaikysite per artėjančius merų rinkimus

Rezultatai

Loading ... Loading ...