Kantautiškiai – „i pri tonciaus, i pri rožončiaus“

L1807-16421„Na, jau pernai, kai koncertavo Vilija Mikštaitė ir Liudas Mikalauskas, mūsų Oninės buvo puikios, bet šiemet – dar daugiau emocijų sukėlė ir dar didesnį įspūdį paliko“, – taip po aną sekmadienį vykusių tradicinių Šventos Onos atlaidų džiūgavo Kantaučių kaimo bendruomenė.

Šv. Onos atlaidai ir tradicinė kaimo šventė prasidėjo gėlėmis ir vainikais išpuoštoje Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Į parapijos klebono Eduardo Steponavičiaus ir Lietuvos katechetikos centro direktoriaus monsinjoro Rimanto Gudlinskio aukojamas šv. Mišias rinkosi ne tik kantautiškiai, bet ir buvusieji kaimo gyventojai, svečiai. Tarp jų – Seimo nariai Jurgis Razma ir Jonas Varkalys, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Savivaldybės tarybos narys buvęs kantautiškis Audrius Šapalas.
Susirinkusiųjų ausis glostė puiki muzika, kurią atliko grupės „El Fuego“ nariai ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai – tenoras Tomas Pavilionis ir baritonas Eugenijus Chrebtovas bei garsi operos atlikėja kantautiškė Vilija Mikštaitė.
Pasibaigus šv. Mišioms, žodis suteiktas svečiams. Parlamentaras J. Varkalys ir meras A. Klišonis padėkos raštais apdovanojo aktyviausius Kantaučių kaimo bendruomenės „Kalnas“ narius – bendruomenės pirmininkę Aušrą Juškienę, seniūnaitę Ritą Žibinskienę, nepailstantį visuomenininką Bronislovą Adomavičių. Nuoširdus ačiū tartas ir netrukus Kantaučius paliksiančiam klebonui E. Steponavičiui bei daug metų kultūrinei veiklai ir muzikai atidavusiai bažnyčios vargonininkei, aktyviai bendruomenės narei Rūtai Černeckienei.
Ir svečiams, ir saviškiams dėkojo ir patys kantautiškiai. „Ačiū visiems, kurių dėka gauname lėšų, galime atlikti suplanuotus darbus. Pernai nudažėme bažnyčią, šiemet – koplyčią, varpinę, lauko suoliukus, kryžius. Jei pavyks gauti pinigėlių, dar ir varpinės stogą norime pakeisti“, – sakė bendruomenės „Kalnas“ vadovė A. Juškienė.
Po pamaldų ir koncerto – šurmulingoji atlaidų dalis. Visi susirinkusieji buvo kviečiami prie kultūros namų, kur laukė vaišės. Jas kantautiškiams tradiciškai „ištaisė“ medžiotojų būrelis „Kontaučiai“, ant laužo iškepęs didžiulį šerną.
Linksmybės tęsėsi ir vakare. Koncertavo Laimos Domarkienės vadovaujami Šateikių kultūros centro ir Žlibinų kultūros centro Kantaučių filialo vokaliniai ansambliai, pagerbtos kantautiškės Onos ir jubiliejinius gimtadienius šiemet atšventę vietos gyventojai. Nuoširdžiausi sveikinimai ir gėlės buvo skirti Onai Bidvienei, Vladei Kazbarienei, Ričardui Jonušui, Laimai Butrimienei, Egidijui Jurevičiui, Dariui Juškai, Ligitai Adomavičiūtei, Juozui Andruškai.
Pasveikinti ir gražiausiai savo sodybas tvarkantys Kantaučių ir aplinkinių kaimų gyventojai. Jiems dėkojo ir dovanas teikė Žlibinų seniūnė Sigutė Žeimaitienė. „Jūs, kantautiškiai, esate ir darbštūs, ir aktyvūs, ir linksmi. Dieną meldėtės, o dabar štai linksmintis visi susirinkot. Kaip sakoma, „i pri tonciaus, i pri rožončiaus“. Ir gražiai besitvarkančių čia netrūksta. Yra ir tokių, kurie metų metus gražia aplinka garsėja, bet turime ir grožį puoselėjančių naujakurių“, – kantautiškius gyrė seniūnė.
Pirmieji pasveikinti Plungę į atokų Vilkaičių kaimą iškeitę bei seną sodybą ten prikėlę ir išpuoselėję Elena ir Augustinas Kazbarai. Už puikiai tvarkomą aplinką pagerbti ir kantautiškiai ūkininkai Dalia ir Vladas Jonikai, o gražiausio vardą pelnė Varnaičiuose esantis Gražinos ir Algimanto Lingių ūkis.
Padėkota ir šventės organizatoriams – bendruomenės, kultūros centro, parapijos, seniūnijos atstovams.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...