Pirmoji sueiga

J1808-16396Praėjusį šeštadienį rašytojos Žemaitės memorialinė sodyba Bukantėje priglobė smagų seniai nesimačiusių, tačiau kažkada labai artimų buvusių žmonių būrį. Čia surengta pirmoji kaimynystėje esančio Šateikių seniūnijos Godelių kaimo gyventojų sueiga.

Teisybės dėlei reikia pasakyti, jog dabartinių godeliškių į renginį atvyko vos vienas kitas. Dabar kaime – tik kelios trobos, nors kadaise čia gyventa netoli dviejų šimtų žmonių. Tarp jų – ir garsusis Žemaitijos menininkas Stanislovas Riauba.
„Mūsa Riaubelė“, – meiliai nutęsė viena iš dvarelio prižiūrėtojų Aušra Petrošienė, kviesdama godeliškius apžiūrėti klėtelėje įrengtą šiam medžio meistrui skirtą ekspoziciją. Joje – ne tik S. Riaubos darbai ir nuotraukos, bet ir jam kadaise priklausę daiktai, medžio įrankiai, baldai. Pamatęs šiuos daiktus, ne vienas pasakojo dar prisimenantis S. Riaubą gyvą, ne kartą jį matęs besinaudojant tais įrankiais ar papsint savo pamėgtąją pypkelę. Prisiminimais apie jį susitikimo metu noriai dalijosi taip pat medžio meistras ir godeliškis Justinas Jonušas.
Susirinkusiesiems kalbų netrūko ne tik apie dar gyvus ir Anapilin jau išėjusius kaimynus. Buvo prisimintos ir pačių jaunystės dienos, prabėgusios Godelių kaime, teirautasi, kur likimas nunešė kitus, kurių sueigoje pasigesta. Vienas kitas iš kišenės ar rankinės traukė senas nespalvotas fotografijas, įamžinusias dabar jau nebeatpažįstamai pasikeitusius veidus.
Apžiūrėję S. Riaubos ir rašytojos Žemaitės ekspozicijas, įsiamžinę bendroje nuotraukoje, godeliškiai pakviesti prisiminti savo krašto praeitį. Apie vaikystės ir jaunystės dienas, prabėgusias Godelių kaime, čia sutiktus žmones prisiminimais dalijosi medžio meistras Justinas Jonušas, „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktorius Stanislovas Ivanauskas.
Vasaros gėlių puokštėmis rajono vicemeras Mindaugas Jurčius ir Šateikių seniūnas Zigmantas Strumyla pagerbė Godelių ilgaamžius J. Jonušą (g. 1926 m.), Joaną Ivanauskienę (g. 1929 m.), Magdutę Jonauskienę (g. 1931 m.), Eugeniją Jonauskienę (g. 1931 m.), Adomą Petreikį (g. 1932 m.), Juozapą Bagužą (g. 1933 m.), Adelę Bagužienę (g. 1933 m.), Kazimierą Vaškį (g. 1936 m.), Bronių Vaškį (g. 1939 m.), Salomėją Vaškienę (g. 1939 m.) ir Adolfą Jonušą (g. 1942 m.).
Kai visos gėlės buvo išdalintos ir linkėjimai išsakyti, susirinkusieji pakviesti prie ilgo stalo, darbščiųjų Bukantės dvarelio šeimininkių nukrauto gardžiausiais žemaitiškais valgiais. Kiek pasisotinus, vėl užvirė kalbos, mat buvo ir tokių, kurie nesimatė net 60 metų.
Tik smagiai užgrojusi liaudiškos muzikos kapela „Rokunda“ užsisėdėti prie stalo neleido, kvietė į kiemą pajudėti. Iki soties išsišokę ir išsikalbėję, buvę ir esami godeliškiai sutarė, jog susitiks dar ne kartą, mat kol jie gyvi, tol bus gyvi ir jų gimtieji Godeliai.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...