Per Žolinę Tveruose – dvejopos nuotaikos

L1808-16579Rugpjūčio 15-ąją, švenčiant Žolinės atlaidus, Tverų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje tvyrojo dvejopos nuotaikos – ir džiugios, šventinės, ir liūdnos, atsisveikinimo. Mat šios parapijos klebonas – kunigas, relig. m. mgr., eduk. m. dr. Saulius Stumbra – čia aukojo paskutines šventas Mišias, parapijiečiams pasakė paskutinį, ne vienam graudžią ašarą išspaudusį pamokslą.

Žolinę – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventę – žmonės sieja su padėka už metų derlių, tad ir Šv. Mišios Tveruose pradėtos nuo žmonių atsineštų žolynų šventinimo.
Prieš pradėdamas paskutines Mišias, klebonas S. Stumbra trumpai prisiminė dvejus Tveruose praleistus metus, pasidžiaugė, kad parapiją palieka be skolų. „Per tuos dvejus metus teikiau jums keletą ataskaitų apie savo veiklą, o šiandien viską norėčiau pasakyti vienu sakiniu: viską, ką padarėm, padarėm Dievo naudai“, – kalbėjo su tveriškiais spėjęs susigyventi kunigas.
Baigdamas savo kadenciją,
S. Stumbra parapijiečius ramino: „Rugpjūčio 13-ąją, dalyvaujant Pastoracinei tarybai, parapiją perdaviau kunigui Eduardui Steponavičiui, su kuriuo kartu mokėmės Kunigų seminarijoje. Galiu jus nuraminti – naujasis jūsų klebonas labai kultūringas, išsilavinęs, inteligentiškas, ramaus būdo žmogus. Pirmąsias Mišias Tveruose jis aukos rugpjūčio 26-ąją.“
S. Stumbra iš Tverų parapijos išvyksta į Telšius. Ten jam paskirtos ypač atsakingos pareigos: Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus ir Kauno metropolijos Propedeutinio kurso vadovo. „Pradedu tikrai sunkią tarnystę, tad jūsų malda man labai reikalinga“, – į tikinčiuosius kreipėsi dvasininkas. Jam antrino ir Tverų seniūnas Antanas Zalepūgas: „Šiandien visus raginu kunigą palaikyti asmenine malda.“
Atsisveikinti su tveriškiais dr. S. Stumbra buvo parengęs pamokslą, kurį pavadino „Klounas“. Kunigas atviravo: „Per penkiolika tarnystės metų manęs ne kartą klausė, ar antrąkart rinkčiausi kunigystę. Aš visada akimirką patyliu, nes nežinau, ką atsakyti, nes man neaišku, kiek reikalinga mano tarnystė. Juk žmonės mus, kunigus, nuolat aptarinėja: kaip apsirengęs, kokia jo mašina, kiek uždirba, ar galima su juo susitarti, ar geria. Įsivaizduokit, kiek reikia idealizmo, kad, nepaisant viso to, eiti pirmyn ir skelbti Dievo žodį. Daugelis stebisi ir nesupranta, ką šiuolaikiniam žmogui gali pasakyti viduramžių apdarais apsirėdęs klounas.“
S. Stumbra pripažįsta, kad pašaukimas jam – ir džiugus, ir sunkus. Jo tarnystės programa esanti paprasta – 10 Dievo įsakymų. „Prieš dvejus metus žadėjau jums laikytis šių įsakymų. To paties prašiau ir iš jūsų. Aš pažadą vykdžiau“, – kalbėjo klebonas, dar pasidžiaugdamas, kad per tą laikotarpį Tveruose palaimino 7 santuokas, pakrikštijo 30 vaikų. Gaila tik, kad ir Anapilin teko daug tveriškių palydėti.
Klebonas dėkojo Tverų seniūnui A. Zalepūgui, Rietavo savivaldybės merui Antanui Černeckiui, savo pagalbininkams Juozui Mitkevičiui, Aloyzui Rubavičiui, Kaziui Praerui, Donatui Rapaliui, Stefutei Juodienei, Liucijai Kupienei ir kitiems.
Padėkos žodžių negailėta ir pačiam parapiją paliekančiam S. Stumbrai. Seniūnas pasidžiaugė, kad klebonas palieka suremontuotą bažnyčią, koplyčią, kleboniją. Tačiau tveriškiai jam dėkingi ne tik už tai, bet ir už gražią dvejus metus trukusią dvasinę kelionę, nuoširdžius pamokslus, kartu atšvęstas šventes. O jų buvo daug: Tverų parapijos 400 metų jubiliejus, Tverų bažnyčios 120-metis, kunigo tarnystės 15 metų sukaktis ir kt.
Meras A. Černeckis prisipažino, kad ir jį patį, ir kitus apėmę dvejopi jausmai. „Tveriškių veiduose – liūdesys, nes paliekat parapiją, bet kartu jie ir džiaugiasi, nes jums atsiveria platesnės erdvės, einate ten, kur jums našta – pagal pečius, kur galėsite daugiau nuveikti“, – kalbėjo meras.
Klebonas atsisveikindamas juokavo: „Kai keičiasi kunigas, 5 procentai liūdi, tiek pat džiaugiasi, o 90-čiai procentų yra visiškai dzin. Tai linkiu, kad tokių, kuriems vienodai, Tveruose būtų vis mažiau ir mažiau. Na, o viską užbaigti noriu sentencija: „Vienam Dievui garbė“, nes sau garbės niekada netroškau.“

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...