Šeimos drama persikėlė į teismo salę

Rugpjūčio 21-ąją Plungės rajono apylinkės teismo rūmuose pradėta nagrinėti baudžiamoji byla dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo. Tuo yra kaltinamas Vatušių kaimo gyventojas Arvydas Girčys (g. 1960 m.). Šiuo metu Plungėje apsistojęs vyras kaltinamas sumušęs savo sūnus  Rimantą ir Donatą Girčius.

Kaltinamojo akto medžiaga byloja, jog konfliktas, vėliau peraugęs į fizinius veiksmus, tarp tėvo ir sūnų kilo praėjusių metų spalio 17-ąją, apie 22 val., Vatušių kaime esančiame tuomet dar
A. Girčiui ir jo žmonai priklausiusiame name, pirmame aukšte. Susikivirčijus tėvui su sūmumis, šeimos galva kumščiu trenkė tiek vienam, tiek kitam, spardėsi, o pargriautas, kad nesidraskytų, kol atvyks iškviesti policijos pareigūnai, įkando vienam iš sūnų į ranką bei koją.
Išgirdęs, kuo yra kaltinamas, A. Girčys savo kaltę pripažino tik iš dalies. Esą per grumtynes, kai sūnūs jį ėmė mušti, jis vienam iš jų galėjo įgnybti ar įkąsti, ir tai tik gindamasis. Daugiau kaltinamasis nieko nekomentavo ir parodymus sutiko duoti tik po nukentėjusiųjų apklausos.
Pirmasis prisiminti itin nemalonų įvykį, kurį tenka spręsti teisminiu keliu, paprašytas D. Girčys. Klaipėdoje gyvenantis jaunas vyras pasakojo minėtąjį vakarą sulaukęs brolio skambučio. Pastarasis pranešė, jog tėvų namuose nėra šviesos. Mama išeiti iš kambario ir pažiūrėti, kur problema, esą bijojo, nes tėvas visada būdavo agresyvus, todėl nežinojo, ką gali jai padaryti. Nukentėjusysis tikino, jog tėvo bijojo visa šeima.
D. Girčys sakė, jog susitarė su broliu nuvažiuoti į Vatušius. Broliai žadėjo pasiimti mamą ir seserį, kad šioms nereikėtų daugiau patirti streso, tačiau viskas baigėsi  kitaip, nei broliai planavo.
Nukentėjusysis pasakojo, kad vos atvažiavęs priėjo prie elektros skydinės ir pamatė, jog atjungtas vienas saugiklis. Šį įjungus, elektra iškart atsirado. Bet tuo metu iš kambario išėjo įsiutęs tėvas. Vyras esą trenkė jam į veidą, taip prakirsdamas antakį ir numesdamas akinius. Į konfliktą tuoj įsikišo ir R. Girčys. Jis ragino tėvą ramintis, tačiau šis neva nepakluso. Tik dar labiau įsiaudrino ir smūgiavo tai vienam, tai kitam sūnui.
Nebežinodami, ką daryti su agresyviu tėvu, broliai nusprendė jį parversti ant grindų ir laikyti, kol atvyks policijos pareigūnai. Pastarieji atvažiuoti neužtruko. Nepraėjo nė dešimt minučių, ir jie jau stovėjo Girčių namuose. Tėvas, anot D. Girčio, išvydęs policininkus, nurimo. Ėmė vaidinti auką, skųstis, kad sūnūs jį muša, ir ašaroti.
Paklaustas, kokius sužalojimus per grumtynes tėvas padarė, D. Girčys susijaudinęs pasakojo, kad jam buvo prakirsti antakis ir lūpa, sumušta nosis. Dėl šių sužalojimų dar tą patį vakarą buvo kreiptąsi į medikus, o kitądien – į teismo medicinos ekspertus. Nukentėjusysis sakė, kad vėliau tėvas bandė taikytis, tačiau nei atsiprašė, nei gailėjosi dėl to, kas įvyko. Tik esą skundėsi, kad nebeturi pinigų bylinėjimuisi.
Analogišką praėjusių metų spalio 17-osios vakaro „paveikslą“ nupiešė ir kitas kaltinamojo sūnus – R. Girčys, kuriam tėvas taip pat prakirto antakį, spyrė į koją, perkando ranką bei koją. Jaunam vyrui buvo sulaužyti ir akiniai.
R. Girčys, sunkiai slėpdamas jaudulį, prisipažino, jog tai nebuvo pirmas tėvo smurto protrūkis, nukreiptas prieš jį. Esą ir anksčiau jis yra nukentėjęs. „Nuolat tėvo smurtą, tiek psichologinį, tiek fizinį, išgyvendavo ir mama. Ne kartą tėvą yra išsivežę pareigūnai, tačiau vėliau jis mamos atsiprašinėdavo, ši atleisdavo, atsiimdavo pareiškimus ir taip viskas tęsėsi metų metais“, – kalbėjo vyras.
Jis tikino, jog ši situacija – be galo sunki. Esą tiek jis, tiek brolis bei abiejų šeimos labai išgyvena, patiria didžiulį stresą. Dėl to sumažėjęs ir darbingumas. Abu broliai  teismo prašė iš tėvo priteisti po 10 000 eurų neturtinės žalos. Reikalaujama atlyginti ir bylinėjimosi išlaidas. O R. Girčys nori, kad tėvas sumokėtų ir už sulaužytus akinius.
Klausydamasis sūnų parodymų, A. Girčys sunkiai valdėsi. Vyras vis prunkštė, tarsi juokdamasis, ir replikavo. Nukentėjusiųjų atstovas netgi prašė pastarąjį išprašyti iš salės, kol bus apklausti broliai, nes buvo matyti, kad juos trikdo tėvo elgesys. Bet teisėja prašymo netenkino ir leido kaltinamajam likti teismo salėje.
O šis pateikė visai kitokią šeimos dramos versiją. Jis aiškino nekonfliktavęs su sūnumis. Išėjęs iš kambario esą tik paprašė nelįsti prie skydinės, nes jis buvo pats tvarkęs elektrą ir laukė kitos dienos, kad galėtų išsikviesti elektriką. Abu broliai prieš tai minėjo, kad tėvas ir anksčiau mėgdavo išjungti elektrą, kad galėtų paerzinti žmoną, su kuria tuo metu vyko skyrybų procesas.
Neigė jis ir mušęs sūnus. Atseit tai jie jį daužė, o jis buvo šoke, mat negalėjo patikėti, kad sūnūs su juo taip elgiasi. Prisimindamas minėtąjį vakarą vyras net ašarojo. Sakė, kad po to įvykio kreipėsi į medikus, nes patyrė sužalojimų. Beveik parą išgulėjo stebimas medikų ligoninėje, dar mėnesį negalėjo dirbti. Vyras aiškino, kad jis negalėjo smogti, kaip sūnūs sakė, kaire ranka, nes po traumos sunkiai ją valdo.
Neprisipažino jis ir dėl ankstesnių smurto proveržių. Gynėsi kada nors mušęs buvusią žmoną. Tačiau broliai aiškino, kad tai jų šeimoje buvo itin dažnas reiškinys. Esą A. Girčys visada būdavo agresyvus, ypač tada, kai girtaudavo. Dabar vyras nuo alkoholizmo jau yra išsigydęs.
Posėdžio metu kaltinamojo klausta, ar jis bendrauja su kitais vaikais (jų iš viso turi penkis). Vyras atsakė, jog norėtų bendrauti, bet šiuo metu nepalaiko ryšių nė su viena atžala. Apklausiamas kaltinamasis pasisakė ir dėl sūnų pateiktų civilinių ieškinių. Šių jis visiškai nepripažino, nes jaučiasi nekaltas.
A. Girčys į policiją dėl savo sužalojimų kreipėsi dar anksčiau nei jo sūnūs. Dėl šio įvykio buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai, tačiau sūnų atžvilgiu tyrimas buvo nutrauktas. Tokį sprendimą A. Girčys apskundė Klaipėdos apygardos teismui.
O šioje byloje toliau bus apklausiami įvykio liudytojai.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...