Dėl smarvės – į prokuratūrą?

L1809-16532-279 skundai dėl smarvės, kuri pastaraisiais mėnesiais nepaliaujamai sklinda iš gyvūnų gaišenas tvarkančios ir perdirbančios įmonės „Biovast“ (UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“), įsikūrusios šalia Rietavo esančiame Kalakutiškės kaime. Dvoko nebepakenčiantys rietaviškiai ne tik rašo skundus, bet ir gausiai susirinko į pasitarimą, kurį praėjusį ketvirtadienį sušaukė Rietavo savivaldybės administracija. Pasitarime, kuriame rietaviškiai ypač aktyviai gynė savo teisę į aplinką be smarvės, dalyvavo ir Rietavo savivaldybės vadovai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Aplinkos apsaugos departamento, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir, žinoma, „Biovast“ atstovai. Paaiškėjo vienas įdomus dalykas – galinčiųjų įveikti dvoką kaip ir nėra.

Naktį pažadina… smarvė
Pasitarimą pradėjęs Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis sakė, kad Rietavas nuo smarvės kenčia jau ne vieną dešimtmetį – nuo tada, kai miesto pašonėje įsikūrė vadinamoji gaišenų utilizacijos įmonė. Ją rekonstravus, padėtis buvo kažkiek pasikeitusi, bet pastaruoju metu – nuo šių metų balandžio – sulaukiama tokių smarvės pliūpsnių, kad nei lango atidarysi, nei vaikų į kiemą išleisi. „Jei užmiegi prie praviro lango, tai naktį pabundi nuo smarvės. Taip būti negali. Mes, Kalakutiškės, Pelaičių, Vatušių, Rietavo gyventojai, suinteresuoti, kad mus suptų draugiška aplinka“, – kalbėjo meras.
Pasak A. Černeckio, žinoma, gerai, kad įmonė gyvuoja, kad kuria ir išlaiko darbo vietas, bet šiuo atveju lazda atsisuko kitu galu – ta veikla kenkia gyventojams, be to, trukdo privilioti investicijas, atbaido turistus. „Kas svarbiau – gyvenimas be smarvės ar veikianti įmonė? Nesakau, kad gamyba neturi vykti. Turi, bet be to bjauraus kvapo“, –  įsitikinęs Savivaldybės vadovas.
Savivaldybės ekologės Vestos Andrijauskienės teigimu, iš „Rietavo veterinarinės sanitarijos“ sklindantys kvapai suintensyvėjo balandį ir nesiliauja iki šiol. Paskutinis skundas gautas rugsėjo 2-ąją. Smirdi nuolat – rytais, vakarais, netgi naktimis ir savaitgaliais.
Kvapai juntami už 4 kilometrų nuo įmonės ir net toliau. Vien liepą dėl nepakeliamos smarvės į Savivaldybę kreipėsi 27 gyventojai, rugpjūtį gauti 49 skundai. Pasak ekologės, rugpjūtis turi 31 dieną, iš jų 24-ias buvo jaučiamas dvokas. Be to, gyventojai yra parašę prašymą spręsti problemą ir surinkę 280 parašų.
„Visi tie skundai – pagrįsti. Jų negalime ignoruoti. Žmones tokia aplinka labai vargina ir riboja. Pravažiuojantieji mus vadina smirdinčiuoju Rietavu, taip pat ir turistai nebenori grįžti į miestą, kurį prisimena kaip dvokiantį. Mes esame įsitikinę, jog gamybos procese jūs galite tuos kvapus suvaldyti, bet to nedarote. Jei tuomet, kai pas jus lankėsi komisija, smarvės nebuvo, vadinasi, jos gali ir nebūti“, – kreipdamasi į bendrovės atstovus sakė V. Andrijauskienė.
Pasisakyti pakviesti rietaviškiai „Biovast“-ui turėjo ne vieną priekaištą. „Gal pradėkim nuo to, ar jūs apskritai pripažįstat, kad jūsų įmonė smardina miestą?“ – klausė vienas iš UAB „Plungės lagūna“ vadovų Povilas Batavičius. Rietaviškių interesus gynė ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija Rėkašienė. Jos teigimu, iš Rietavo išvykstantis jaunimas dažniausiai pasako, jog atgal negrįš. Ir viena iš priežasčių – čia smirdi, tad su šeima kurtis Rietave nenorėtų.
Be to, gėda ir prieš miesto svečius. „Juk vyksta renginiai, atvažiuoja turistų. Tenka raudonuoti ir teisintis, kad ne mes čia pirstelėjome, o turime dvokiančią įmonę“, – piktai rėžė moteris. Kitų gyventojų nuomone, tas dvokas ne tik nosį riečia, bet, ko gero, ir sveikatai kenkia.
Pažadėtoji data – rugsėjo 24-oji
„Rietavo veterinarinės sanitarijos“ garbės ginti stojęs generalinio direktoriaus pavaduotojas technikai Evaldas Spudys neneigė, kad jų įmonė tikrai skleidžia nemalonius kvapus: „Ar smirda? Taip, dėl to nesiginčijame. Turim taršos šaltinius, kuriuos nuolat stebim, kontroliuojam, tiriam. Nors mūsų teršalai normų neviršija, kvapas vis vien yra. Jei žinotume tikslią tų kvapų priežastį, šalintume ją, bet nežinome. Kreipėmės ir į visuomenės sveikatos saugos specialistus, ir į vieną profesorių, bet į mūsų klausimus, kas tiksliai smirdi, kol kas nėra atsakymų.“
Gyventojus tokie pasiteisinimai dar labiau pykdė. „Mes to jūsų utilizacijos kvapo nė su kuo nesumaišytume. Iš tolo jį atpažįstame, o jūs dar nežinote, kas dvokia“, – piktinosi vienas rietaviškis. Jam antrino kitas: „Iš buvusių jūsų darbuotojų žinom, kad jūs pažeidinėjat technologinį procesą – nekeičiat filtrų, kurie labai brangūs, todėl ir smardinat!“
Gyventojams pritarė ir meras A. Černeckis: „Lankydamiesi pas jus pastebėjome, kad gamybą vykdote net ir išsijungus termooksidatoriui. Dėl to į aplinką ir sklinda dvokas.“ E. Spudys teisinosi, esą filtrus jie keičia kiekvieną pirmadienį, o ir garo temperatūrą pastaruoju metu laikantys aukštesnę nei privaloma – kad tik nebūtų to kvapo.
Jokie paaiškinimai gyventojų nenuramino. Žmonės pyko, kad įmonė pelnosi jų gerovės sąskaita. „Kai su Kvapų kontrolės komisija lankėmės jūsų įmonėje, vienas iš vadovų pasakė, kad tai – pinigų kvapas. Jums gal ir taip, bet mums tai nejuokinga“, – kalbėjo Savivaldybės tarybos narys Albinas Maslauskas.
„Šiuo metu mums svarbiausia išgirsti vieną atsakymą – ar situacija keisis ir kada tai įvyks?“ – įmonės vadovus prie sienos rėmė meras. E. Spudys jam atsakė, kad padėtis jau keičiasi. Esą padidinus garo temperatūrą, smarvės jau mažiau. Rugsėjo 24-ąją į įmonę būsianti atvežta kvapų šalinimo įranga, kuri naudojama kiaulių kompleksuose. Tai esą tikrai turėtų padėti. „Tai kodėl iki šiol delsėt? Kodėl nesitvarkėt, o sukrutot tik tuomet, kai mes sukilom?“ – klausė L. Rėkašienė.
Pavaduotojas toliau teisinosi: esą išmetimai tiriami nuo 2016 metų, bet kvapus pamatuoti gana sudėtinga. Daug dirbama, tačiau trūkstama patirties ir žinių, bandomos įvairios naujos priemonės… „Užsienyje tokios įmonės miestuose stovi ir nėra jokių kvapų. Gal nuvažiuokit pas juos pasimokyt“, – ragino gyventojai. „Mes jūsų technologinių procesų nesiaiškinsim, o jūs nesiteisinkit. Jūsų uždavinys – dirbti taip, kad nebūtų jokių kvapų“, – sakė meras.
Gyventojų reikalavimu pasisakyti pakviesta ir „Rietavo veterinarinės sanitarijos“ generalinė direktorė Estera Švedienė. Ji dėl suintensyvėjusios smarvės apkaltino… karštą vasarą. „Visa bėda, kad žaliava, t. y. gyvulių gaišenos, į įmonę atkeliaudavo jau sugedusios, todėl blogo kvapo išvengti neįmanoma. „Kvapų pliūpsnių buvo ir bus, jie neišvengiami, bet tai nereiškia, kad mes sėdime rankas sudėję“, – sakė direktorė. Gyventojai jai atšovė: „Tai gal apsigyvenkit Rietave, pauostykit. Tada suprasite, kaip mes jaučiamės.“
„… ne mūsų kompetencija“
„Plungės lagūnos“ atstovas P. Batavičius domėjosi: „Įmonės vadovai pripažįsta, kad nesusitvarko su esama padėtimi. Tad būtų įdomu žinoti, kiek baudų bendrovė yra gavusi už tai, kad netinkamai dirba, kad nuolat smardina?“ Tuomet prie tribūnos stojo tokias įmones kontroliuojančių institucijų atstovai. „Mes „Biovast“-ą kontroliuojam, tačiau tirti kvapus – tikrai ne mūsų kompetencija. Tiriame žaliavą, produkciją, gamybos procesą, bet ne kvapus“, – sakė Rietavo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Alvydas Montvydas.
Kone tą patį kalbėjo ir aplinkosaugininkai. „Įmonė turi mūsų išduotą taršos leidimą. Mes ją kontroliuojame, tiriame išmetamus teršalus, bet viršytų normų nesame nustatę. Kvapų netiriame, o vien dėl to, jog kažkas kažką užuodė, mes negalime įmonės nubausti“, – pasisakė Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Andrius Kairys.
Tad kas tiria smarvę? Paaiškėjo, kad tai – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kompetencija. Šios įstaigos Telšių departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Dalia Norvaišienė pasakojo, jog, gavus šūsnį skundų dėl įmonės skleidžiamo dvoko, buvo sudaryta komisija. Ji dukart lankėsi „Biovast“-e.  „Pirmasis mūsų žingsnis – nuvykti ir pagauti kvapą. Tiksliau – užuosti jį. Turime pripažinti, kad dukart vykome ir abu kartus nieko neužfiksavome. Tomis dienomis nesmirdėjo, o neužfiksavę, kad dvokia, kitų žingsnių žengti negalime, tad taip ir palikome. Bet padarėme išvadą – žinodami, jog atvyksta komisija, jie kvapus suvaldo, vadinasi, turi galimybes tai padaryti“, – kalbėjo skyriaus vedėja.
Taip jau išeina, kad visos atsakingos institucijos šioje situacijoje, kaip sakoma, nusiplauna… „Jei institucijos nesugeba padėti gyventojams, vadinasi, kreipsimės į Seimą, ministerijas. Jei biurokratinis aparatas stovės, žmonėms neliks nieko kito, kaip stoti ant kelio ir blokuoti įmonės veiklą“, – rėžė meras A. Černeckis.
„Kad ir kaip ten būtų, nepasiduokim! Mums žadėjo: gaminsim muilą, viskas čia kvepės, o iš tikrųjų – atvirkščiai. Ir visi čia bejėgiai“, – piktinosi Tarybos narys Arturas Kungys. Na, o vienas iš pasitarimo dalyvių ragino: „Jei šitos institucijos nieko negali, belieka prokuratūra. Ji tikrai turėtų susidomėti, kodėl Rietavas priverstas kęsti smarvę.“
Ar bus iš šio pasitarimo kokios naudos, nežinia. Gal įmonė išgirdo visuomenės balsą, o gal ir ne. „Mes jūsų niekada nedangstėm ir nedangstysim. Ir nesitaikstysim“, – reziumavo meras. Panašu, kad artėjant rinkimams Rietavo valdžia turi ypatingai sudėtingą užduotį – pažaboti smarvę. Ar jai pavyks? Matysim.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Šalį sudrebino kaip įtariama korumpuotų teisėjų ir advokatų suėmimo skandalas. Kaip jį vertinate?

Rezultatai

Loading ... Loading ...