Tarybai – švietimo profsąjungos vadovo priekaištai

L1809-16636Ketvirtadienį vykęs Rietavo savivaldybės tarybos posėdis pradėtas linksma gaida – jubiliejaus proga pasveikinta Tarybos narė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Janina Drevinskienė. Po sveikinimų politikai kibo į darbotvarkės klausimus. Kone visi jie „slydo“ lyg sviestu patepti, tik tvirtinant švietimo ir biudžetinių įstaigų etatų skaičių sulaukta Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Rietavo savivaldybės susivienijimo vadovo Alfredo Mockaus priekaištų.

Kodėl nebuvo paviešinta?
Klausimas dėl etatų skaičiaus švietimo ir biudžetinėse įstaigose svarstytas pačioje posėdžio pabaigoje. Į Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio darbotvarkę jis buvo įtrauktas kaip papildomas. Mat nuo rugsėjo 1-osios įvedus etatinį mokytojų apmokėjimą reikėjo suskubti suskaičiuoti, kiek etatų bus kiekvienoje mokymo įstaigoje, ir tą skaičių patvirtinti Savivaldybės tarybos sprendimu.
Suskaičiuota, kad Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje iš viso bus 97,21 etato (vadovų, mokytojų, pagalbos specialistų, aptarnaujančio personalo), Tverų gimnazijoje – 64,212, Žadvainių pagrindinėje – 26,816, Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje – 19,2835, Rietavo lopšelyje-darželyje – 48,394. Taigi iš viso savivaldybės švietimo įstaigose – 255,9155 etato.
Posėdyje dalyvavęs profesinės sąjungos atstovas A. Mockus piktinosi: „Kodėl visuomenė nežinojo, kad šis klausimas bus įtrauktas į Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio darbotvarkę? Kodėl tai nebuvo paviešinta?“ Jo teigimu, klausimas tiesiogiai susijęs su švietimo darbuotojais, tačiau pastariesiems apie tai nebuvo pranešta.
Į profsąjungos atstovo klausimus atsakė meras Antanas Černeckis. Pasak jo, sprendimą šiuo klausimu būtina priimti skubiai, tad į komiteto darbotvarkę jis įtrauktas paskutiniu momentu, kaip papildomas. Ilgiems svarstymams tiesiog nebuvo laiko. „Naujoji tvarka įsigaliojo liepos pabaigoje, kai visi atostogavo. Suskaičiavę lėšas, matom, kad jų drastiškai trūksta. Vien švietimo įstaigų vadovų, pagalbos specialistų ir kitų darbuotojų, kuriems mokama iš Savivaldybės biudžeto, atlyginimams metams trūkstame 88 tūkstančių eurų. Ką darysime, nežinome. Kad užtektume pinigų, turėtume mažinti etatų, bet to išsyk nepadarysime, nes reikia laiko  – juk žmonėms būtina įteikti įspėjimus“, – kalbėjo meras.
Savivaldybės vadovo teigimu, dėl etatinio apmokėjimo kyla daug klausimų. Atsakymus į juos tikimasi gauti jau šią savaitę. „Laukiame atvykstant tų šventų raštų aiškintojų. Gal ministerijos atstovai atsakys į mūsų klausimus, paaiškins, kaip turime toliau gyventi. Šiandien turime faktą, su kuriuo tenka susitaikyti. Kol kas etatų tvirtiname tiek, kiek yra. O jei daugiau lėšų iš tikrųjų nebus skirta, teks kažko atsisakyti“, – kalbėjo A.  Černeckis.
Jaunimo lauks iki 20 valandos
Savivaldybės taryba be ginčų pritarė, jog Rietavo atvirasis jaunimo centras antradieniais–šeštadieniais jaunimą priimtų nuo 14 iki 20 valandos, o sekmadieniais ir pirmadieniais nedirbtų.
Prieš savaitę šis klausimas nagrinėtas Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje. Tuomet kilo nemenkų diskusijų. Pastarojo komiteto narė Virginija Jakavičienė centro darbo laiką siūlė ilginti. Pasak jos, Rietavo jaunimas vakarais neturi kur nueiti, tad būtų gerai, kad įstaigos durys būtų atviros kuo ilgiau. „Gal darbą pradėkit vėliau, bet dirbkit ilgiau. Po 20 valandos jaunimas į namus neina, jie sėda į mašinas, važinėja po miestą. Jei dirbtų centras, laiką leistų jame“, – siūlė V.  Jakavičienė.
Jaunimo centro direktorė Virginija Canino laikėsi savo: „Mūsų tikslas – ne kuo ilgiau dirbti, o teikti kuo kokybiškesnes paslaugas. Be to, ilginti darbo laiką mums neleidžia žmogiškieji ištekliai. Išties sudėtinga rasti žmogų, kuris sutiktų dirbti iki vėlyvo vakaro. Juk visi turi savo šeimas, namus. Manau, iki 20  valandos tikrai užtenka. Žinau, kai kurios savivaldybės jaunimo centrus bandė laikyti atvirus iki antros valandos nakties, bet tai nepasiteisino.“
Direktorei pritarė ir meras A.  Černeckis. Jo teigimu, moksleiviško amžiaus jaunimui po 20 valandos jau laikas namo, ruoštis rytdienai, o vyresnieji, užsidarius centrui, gali rasti ir kitų užsiėmimų. „Centras tikrai neturi pakeisti namų“, – įsitikinęs meras. Tokios pat nuomonės buvo ir komiteto narė Vilija Razmienė: „Jaunimas turi eiti namo. O tų, kurie šlaistosi gatvėmis, ta valanda ar dvi neišgelbės.“ V. Jakavičienės nuomone, ši įstaiga orientuota į vadinamąjį paribio jaunimą, kuris galimai neturi saugių namų, tad ilgesnės darbo valandos jiems pagelbėtų.
Vis dėlto nuspręsta, kad centras dirbs tik iki 20 valandos.
Iš Medingėnų – į Tverus?
Tarybai tvirtinant švietimo įstaigų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, Arturas Kungys iškėlė klausimą dėl būtinybės Medingėnuose formuoti pirmąją ir antrąją gimnazines klases (devintokų ir dešimtokų). „Manau, tikslinga būtų devintokus ir dešimtokus vežti į Tverus. Juolab kad jie jau ne maži, gali ir toliau nuo namų mokytis. Be to, mano nuomone, ir pedagogai Tverų gimnazijoje stipresni nei Medingėnuose“, – siūlė Tarybos narys.
Tverų gimnazijos direktorės Gitanos Kužmarskytės įsitikinimu, devintokai ir dešimtokai dar nėra suaugę, tad jiems kur kas geriau arčiau namų. Juolab kad jie – ne tik iš Medingėnų, bet ir iš atokių seniūnijos kaimų. „Jei juos vežtume į Tverus, moksleiviams tektų labai anksti keltis. Tad tikrai tų vaikų gaila“,  – sakė direktorė. Na, o mokymo kokybė Medingėnuose esą nė kiek ne prastesnė nei Tveruose. „Atsisakydami minėtųjų klasių komplektų Medingėnuose gal kažkiek ir sutaupytume. Bet reikia pagalvoti ir apie tai, kad, nelikus klasių Medingėnuose, vaikai nebūtinai rinksis Tverus, gal jie vyks į Plungę“, – mintimis dalijosi G.  Kužmarskytė.
Po diskusijų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius patvirtintas toks, koks ir buvo numatytas. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje pirmų, trečių ir ketvirtų klasių – po tris komplektus, III gimnazinės klasės (vienuoliktokų) – vienas, visų kitų – po du. Be to, veikia viena priešmokyklinukų grupė. Daugėdų skyriuje suformuota jungtinė priešmokyklinukų grupė (7 vaikai) ir jungtinė pradinukų klasė (11 mokinių).
Tverų gimnazijoje suformuota po vieną visų klasių komplektą, išskyrus trečiokus ir ketvirtokus – jie sujungti į vieną. Be to, Tveruose suformuota po vieną ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupę. Šios gimnazijos Medingėnų skyriuje jungtinėse klasėse mokosi pirmokai–antrokai, trečiokai–ketvirtokai, penktokai–šeštokai ir septintokai–aštuntokai. Devintokai ir dešimtokai mokosi atskirai. Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai sujungti į vieną grupę. Žadvainių mokykloje klasės ir grupės sukomplektuotos taip pat, kaip ir Medingėnuose.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...