Apie galimybes

BunkaBažnyčia sako, kad be Dievo valios nė plaukas nuo galvos nenukrenta, bet visagalis žmogui visada palieka galimybę rinktis tarp blogio ir gėrio, tarp asmeninės naudos ir aplinkinių gerovės, tarp rojaus vartų ir pragaro kančių.
Plateliškis Albertas Baužys pasakojo, kad pirmosiomis karo Lietuvoje dienomis, kai buvo kuriama policija, į ją kvietė jaunus vyrus tvarką palaikyti, vagis gaudyti. Alberto giminaitis apsidžiaugė galimybe dirbti ir užsirišo baltą raištį. Bet kai tuos pačius tvarkos sergėtojus išrikiavo vesti šaudyti Platelių žydus, jis padėjo šautuvą, sakydamas, jog taip nebuvo sutarta, ir išėjo namo.
Kitą dieną jo neliko. Visa giminė jį apraudojo manydama, kad už jo pasirinkimą vokiečiai patį pastatė prie duobės kartu su žydais. Tai veikė ir likusiųjų baltaraiščių galimybę spręst, kaip elgtis.
Bet po karo vyrukas grįžo iš Vokietijos, kurion buvo išvežtas dirbti.
1952 metais Tarybų Sąjungoje buvo sukurpta žydų gydytojų, neva žudžiusių pacientus, byla. Ji atsirito ir iki Lietuvos, kurioje auka buvo pasirinktas plungiškis chirurgas, tuo metu Vilniaus geležinkelininkų ligoninėje dirbęs, po šešerių metų pirmąją planinę širdies operaciją Lietuvoje padaręs Borisas Efrosas.
Beveik visa tam reikalui sukurta komisija, paklusdama Maskvos reikalavimui, atsistojo ant užpakalinių kojyčių, sukurpė kaltinimą gydytojui, kuris vėliau padarė per šešis šimtus širdies operacijų, po kurių nė vienas pacientas nemirė.
Bet kai reikėjo pasirašyti kaltinamąjį aktą, komisijos narys, Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninės vyriausiasis gydytojas, Vilniaus chirurgų draugijos pirmininkas Kazys Katilius, sakydamas, jog byla sufabrikuota, atsisakė dėtį parašą.
Jis pasinaudojo Dievo suteikta galimybe rinktis, nors puikiai suprato, kad ir jis, ir šeima gali sulaukti didelių nemalonumų.
Jo sūnus, Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės chirurgas Kazys Katilius pasakojo, kad tuo metu buvo labai neramu dėl tėvo likimo, bet netrukus po Stalino mirties įtampa atslūgo.
Likimo ironija: galimybės pasirinkti neturėjo tik vienatinį Dievą pasauliui atnešę žydai.
Ją atėmė ir 1941 metų vasarą Plungėje, Telšiuose, Šiauliuose nacių nurodymus vykdęs Jonas Noreika. Jis taip pat turėjo galimybę rinktis.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...