Naujoji tvarka suskaldė mokyklų bendruomenes

DSC_2599Kaip žinia, nuo šių mokslų metų pradžios mokytojų atlyginimai pradėti skaičiuoti už etatą, o ne už atskiras valandas, kaip buvo iki tol. Aiškinama, jog tai leis mokytojams atlyginti už visus mokyklos bendruomenei atliekamus darbus, ne tik pamokas bei su jomis susijusią veiklą. Bet naujoji atlyginimų skaičiavimo tvarka mokytojams iki šiol nėra iki galo aiški. Plungės ir Rietavo savivaldybių pedagogai rūpimus klausimus galėjo užduoti švietimo ir mokslo ministro patarėjui Arminui Varanauskui, kuris praėjusią savaitę lankėsi Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

Ministro patarėjas, dar kartą aiškindamas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemos subtilybes, sakė suprantantis, koks tai iššūkis mokyklų bendruomenėms, tačiau tikino, jog naujoji darbo apmokėjimo sistema bus socialiai teisingesnė bei saugesnė. Svečio žodžiais, mokytojams bus atlyginama už visus mokyklos bendruomenei atliktus darbus, dėl to jų algos esą išaugs.
Aptarti ir mokyklų finasavimo pokyčiai. A. Varanauskas aiškino, kad Švietimo ir mokslo ministerija, inicijuodama pastaruosius, numatė, jog daugiau sprendimų galės priimti pačios savivaldybės ir mokyklos. Esą lėšų panaudojimas bus laisvesnis.
Patarėjas vieną po kitos vardijo su pokyčiais susijusias naudas, nors nei mokyklų bendruomenės, nei susitikime dalyvęs Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis jų anaiptol tiek neį-
žvelgė.
Plungės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis pažėrė priekaištų dėl sumažintų lėšų švietimo įstaigoms administruoti. Vedėjo įsitikinimu, šis fondas turėtų būti didesnis, nes gali atsitikti taip, jog bus sunku pritraukti profesionalius vadovus.
G. Rimeikis įžvelgė ir daugiau naujosios sistemos trūkumų bei aiškino, jog šie pokyčiai suskaldė mokyklų bendruomenes – administracija kiršinama su mokytojais, mat iš vienų atimama, kitiems pridedama.
Ministro patarėjo klausta ir dėl informacines komunikacines technologijas (IKT) aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokesčio. Pastarasis aiškino, jog kompiuterių tvarkymas nėra ugdymas. „Kaip reikia išplauti klasę, taip reikiai išvalyti ir kompiuterį“, – aiškino A. Varanauskas, todėl ministerija įsitikinusi, jog šiems darbuotojams turėtų būti mokama iš steigėjo – Savivaldybės – lėšų, ne iš tų, kurios skirtos ugdymo procesui.
Šiuo klausimu pasisakė ir Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis. „IKT aptarnaujatys darbuotojai, laborantai, bendrabučių auklėtojos, mokytojų padėjėjai ir daug kitų pareigybių, kurių didelė dalis anksčiau finansuotos iš mokinio krepšelio lėšų, užvirto ant savivaldos pečių. Bet savivaldybės negavo jokių papildomų pinigų, susijusių su pasikeitusia finasavimo tvarka. Ir dėl to mes esame stumdomi vieni prieš kitus“, – aiškino meras. Pasak jo, šių metų biudžetas – jau paskirstytas, tai iš kur Savivaldybei dabar gauti pinigų? Kitais metais, kažką „apkarpius“, esą galbūt būtų galima kažkaip išspręsti šią problemą, bet ne dabar, kai pinigai jau išdalinti.
Pedagogai kalbėjo ir apie būtinybę į mokyklų laboratorijas grąžinti laborantus, kurie reikalingi gamtos mokslų pamokoms. Esą mokytojai patys nepajėgūs per trumpas pertraukas joms pasiruošti. Tam pritarė ir meras A. Černeckis. Jis kalbėjo, kad pasiruošti gamtos mokslų pamokoms bei jas vesti nėra taip paprasta. Laboratorinius darbus esą turi atlikti ne valytoja, o savo darbą išmanantis žmogus. Be to, biologijos ar chemijos mokytojas nėra pajėgus vienas dirbti su visa grupe. Esą vienam dirbti net – pavojinga. Atsakydamas A. Varanauskas teigė, jog net universitetuose jokių laborantų nėra, tad mokytojas pats turėtų pasiruošti ugdymo procesui.
Ministro patarėjo klausta ir dėl priedų gimnazijų mokytojams – ar galima ir toliau juos mokėti? Svečias atsakė, kad galima. Esą tiesioginės nuorodos, jog tik gimnazijose dirbantiems mokytojams galima didinti pareiginės algos koeficientą, įstatyme neliko, tačiau suteikiama galimybė kiekvienos mokyklos, nepriklausomai nuo jos tipo, darbo apmokėjimo sistemoje nustatyti atvejus, kai dėl veiklos sudėtingumo šis koeficientas yra didinimas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...