Apie citatas

BunkaCitatomis nereikia aklai tikėti. Bet net jei turite kitokią nuomonę, jas reikia žinoti, kad galėtumėte savo nuomonę apginti.
„Kai iš šalies išvažiuoja mokslininkai, inžinieriai, gydytojai ir kiti intelektualaus protinio darbo atstovai, kai išvažiuoja tautos žiedas-inteligentija, tai po to tokioje šalyje valdovais tampa biznieriai, politikais tampa plebėjai ir gatviniai perėjūnai, o parlamento deputatais tampa turgaus spekuliantai, sportininkai ir artistai” (Hars Jensen (1904–1971), Švedijos socialdemokratų darbo partijos pirmininko politinis patarėjas. Iš 1932 metais padaryto pranešimo Rigsdago komitete apie migraciją ir demografinę politiką).
„Jei K. Marksas … gyventų šiandien, jis neabejotinai būtų vienas pagrindinių pretendentų Nobelio premijai už ekonomiką. Jo prognozės žymiai pranašesnės… ir labiau atitinka pinigų tikrovę nei prognozės Federalinio rezervo pirmininkų, JAV iždo sekretorių ir Nobelio premijos laureatų“ (buvęs JAV finansų ministrų patarėjas ekonominei politikai Ronaldo Reigano prezidentavimo metu P. K. Robertsas).
„Esame išmintinga tauta, galime didžiuotis savo protėviais, bet jaučiamės suglebę ir tokie beviltiški, prispausti. Lietuvoje labai įsigalėjęs vergo sindromas. O tereikia pakelti galvas ir pamatysime, kad mes viską galime. Žinoma, vienas žmogus nieko nepakeis. Jei žmogus ką nors bandys daryti vienas, visuomenė jį labai greitai suvalgys ir sunaikins. Jei mes tai darytume kartu, neieškodami garbės ar išskaičiavimų, jei vienintelis mūsų išskaičiavimas būtų Lietuva, tauta, vaikai, šeima, tie dideli idealai ir tie dideli tikslai mums leistų išskleist sparnus ir tikrai daug padarytume“ (pedagogė Vida Stankūnienė).
„Ponia Prezidente, mes suprantame, kad jūs buvote su Burokevičiumi per 1991 metų tragiškas sausio dienas. Tauta jums tai net atleido. Bet dabar jūs parodėte tikrą savo vergo sielą, nes tik vergas vykdo kitų komandas nemąstydamas ir tik vergas mąsto, kad tapęs šeimininku jau gali stumdyti kitus. Tada, burokevičių laikais, jūs buvote šeimininko įtakoje, o dabar manotės esanti šeimininkė, kuri gali stumdyti kitus ir jiems komanduoti. Savo širdyje ir galvoje vis dar esate vergė“ (Aušra Maldeikienė. Įrašas asmeniniame tinklaraštyje).

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...