Apie susikalbėjimą

BunkaKrekenavoje gimęs, Petrograde studijavęs, Vilniaus universiteto rusų kalbos katedros vedėju buvęs mokslų daktaras Vladimiras Kostelnickis studentus mokydavo, kad rusų kalboje yra tik trys lietuviški žodžiai – „мед“, „ковш“ ir „деготь“ („medus“, „kaušas“, „degutas“).
Kalbininkai sako, jog „medus“ kilęs iš indoeuropiečių „médhu“, panašiai saldus gėrimas, medus vadinamas senojoje bažnytinėje slavų, airių, aukštutinių vokiečių kalbose.
Vėlgi mokslininkai tvirtina, kad junginys „-auš“ rodo, jog „kaušas“ yra į slavų kalbą nukeliavęs baltiškas žodis, turintis ir senesnę reikšmę  – „kaukolė“. Be to, „kaušas“ slavų kalbose paplitęs tik rusų, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių teritorijose. Tose, kurios turėjo reikalų su lietuviais.
„Degutas“ kai kurių mokslininkų nuomone gali būti ir slaviškas, tačiau gali būt ir baltiškas dėl lietuviškai sakomo „degti“.
Bala žino, kodėl daugybė mokslo vyrų ir moterų suka galvas dėl tų kalbų. Koks skirtumas, kokius žodžius vartojame, svarbu, kad suprantame vienas kitą.
Na, nebent turime kuo didžiuotis, kai anglai sukūrė kompiuterinę programą ir sumodeliavo, jog jų „ten“ prieš tūkstantmečius jie sakė „dešimt“, „five“ – pėnki, „two“ – „do“.
Neretai mokslininkų išvados atrodo lyg laisvas minčių skrydis, kurio kryptį koreguoja daugybė veiksnių. Pradedant nuo priklausomybės kuriai nors tautai, baigiant politinėmis nuostatomis bei jos sūkuriais, vėtromis.
Jeigu taip iš tikrųjų, kodėl gi nepasamprotavus apie žemaičių ir lietuvių kalbų santykį. Juolab kad kalbininkas Juozas Pabrėža tikina, kad žemaičiai turi ne lietuvišką tarmę, o visus mokslininkų sukurtus kalbos požymius.
Ir dar žinant, kad lietuvių kalba turtinga sinonimais.
Gal jų prisidaugino todėl, kad, susiliejant žemaičių ir lietuvių kalboms, padvigubėjo žodžių tiems patiems daiktams, reiškiniams nusakyti.
Kad žodžiai „vyzdys“, „pavyzdys“ kilo iš žemaitiško „veizietė“, jau mažai kas ginčijasi. Bet negi jis vienas toks paklydėlis, išstūmęs lietuvišką žodį ir užėmęs jo vietą?
Taip nebūna.
Bet vėlgi: koks skirtumas, kokius žodžius tariame. Svarbu, kad susikalbėtume.
Nes dabar dažnai, net per dažnai sakome kitiems suprantamus žodžius, bet, nors pasiusk, nesusišnekame nei virtuvėse, nei Seimo rūmuose.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...