Švietimo įstaigų vadovai – apie pasiekimus ir problemas

L1811-00030Praėjusį ketvirtadienį į Rietavo savivaldybės tarybos posėdį buvo pakviesti visų ugdymo įstaigų vadovai. Jie teikė ataskaitas. Kad ir kaip būtų keista, tačiau jie Tarybai atsiskaitinėjo ne už paskutiniųjų mokslo metų, o už 2017-ųjų rezultatus. Taigi pasiekimai ir problemos – kone metų senumo.

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė Alma Lengvenienė minėjo, kad 2017-aisiais jų mokykloje mokėsi 656 mokiniai, iš jų 24 – Daugėdų pradinio ugdymo skyriuje. Darbuotojų buvo 108. Tais metais gimnaziją baigė 56 abiturientai, trečdalis jų įstojo į universitetus, trečdalis – į kolegijas, likusieji pasirinko profesinį mokymą arba darbą. Mokykloje veikė 36 būreliai, kurių veikloje dalyvavo 60 proc. vaikų.
Pasak direktorės, didžiausia problema – neapibrėžtumas dėl apmokėjimo už darbą. Nerimą kelia ir numatoma ugdymo programų kaita.
Kiek kitokias problemas įvardijo Tverų gimnazijos direktorė Gitana Kužmarskytė: reikėtų lengvojo automobilio, žaliuzių, laikas būtų keisti vamzdynus. Ji turėjo ir kuo pasidžiaugti – kad pagaliau sutvarkytas per audrą nuplėštas Medingėnų skyriaus pastato stogas, tad nebereikia bijoti nei lietaus, nei sniego.
O kokie tveriškių ir medingėniškių mokymosi pasiekimai? Jie esą, lyginant su 2016 metais, geresni. Beje, 2017-aisiais Tverų gimnazistai išgarsėjo kaip geriausiai išlaikę valstybinį lietuvių kalbos brandos egzaminą, nors iš tikrųjų jį laikė tik viena mokinė. Gavusi 93 balų įvertinimą, abiturientė mokyklą iškėlė į aukštumas.
2017-aisiais Tverų gimnazijoje mokėsi 166 mokiniai, Medingėnuose – 62.
Žadvainių pagrindinę mokyklą, kurioje direktoriauja Sigitas Kažukauskas, lankė 83 vaikai. 25 iš jų gyveno mokyklos bendrabutyje. Įstaigos vadovas taip pat vardijo problemas: silpna vaikų motyvacija mokytis, daugėja mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, trūksta bendravimo su tėvais, be to, sporto salėje reikia keisti grindis, savo atgyvenęs jau ir šildymo katilas.
Tarybos narė Vaida Vaičikauskienė domėjosi: „O kas jums, direktoriau, svarbiau – su mokiniais susijusios problemos ar tai, kad reikia keisti grindis?“ „Žinoma, svarbiausi mums yra vaikai, bet grindis tvarkyti taip pat reikia“, – atsakė S. Kažukauskas. V. Vaičikauskienė prisipažino: „Dirbu šioje mokykloje ir džiaugiuosi, kad direktoriui rūpi ne tik ūkiniai reikalai. O šis mano klausimas buvo paprovokuoti. Tokio atsakymo ir tikėjausi.“
Kitas tarybos narys Arturas Kungys klausė, ką mokykla daro, kad situacija keistųsi, kaip skatina tėvų aktyvumą. Direktorius atsakė, kad tėvai kviečiami į mokymus, į renginius, bet jie gana vangūs. Tiesa, buvo atvejų, kai į svarbius pokalbius neatėjusiems tėvams pedagogai pasakė, kad patys apsilankys jų namuose, ir tai esą padėjo – niekas nenori sulaukti svečių, tad prisistatė kone visi.
Ataskaitas teikė ne tik bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, bet ir Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos, kurią 2017-aisiais lankė 150 vaikų, laikinasis direktorius Nerijus Jasinskas bei lopšelio-darželio, turėjusio 206 ugdytinius, vadovė Stefa Steponavičiutė.
Tarybos narė Vilija Razmienė meno mokyklos vadovui priekaištų turėjo dėl šiemet pradėto suaugusiųjų ugdymo, tiksliau – dėl kainos už tą ugdymą: „Aš iškart buvau prieš tokius įkainius –
kad lankantieji dailę už dvi savaitines pamokas kas mėnesį mokėtų 26 eurus, o mokymasis groti kainuotų 48 eurus. Dabar dar sužinojau, kad iš dviejų pamokų beliko viena, o kaina nepakito. Ar ne per daug?“
Pasak N. Jasinsko, dirbti už mažesnius įkainius mokyklai neapsimoka, o suaugusieji – juk ne vaikai, jie dirba, uždirba, tad ir už mokslą gali susimokėti.
Lopšelio-darželio ataskaita Tarybos nariams kaip ir neužkliuvo. Išskyrus vieną punktą. „Nurodote, kad pas jus nėra gaisrinės signalizacijos. Dabar jau visiems gyventojams dūmų detektoriai privalomi, o čia įstaigoje, kurioje ugdomi vaikai, nesaugu“, – priekaištavo
A. Kungys. Jam pritarė ir meras Antanas Černeckis: „Tai problema Nr. 1. Pirmas darbas, kurį turi padaryti įstaigos vadovė, tai sutvarkyti tą signalizaciją.“

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...