Darbuotojų prašymas – neleisti suėsti direktoriaus

Dar spalio mėnesį Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis skubos tvarka kreipėsi į Savivaldybės tarybą, kad ši Kontrolės ir audito tarnybai pavestų atlikti neplanuotą patikrinimą Žemaičių dailės muziejuje (ŽDM). Tuomet Taryba mero prašymą atmetė. Lapkritį šis klausimas vėl buvo Tarybos darbotvarkėje ir sulaukė palaiminimo. Kontrolieriai vis dėlto tikrins, ar Žemaičių dailės muziejus, Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) teikdamas projekto „Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimo ir pritaikymo Žemaičių dailės muziejui baigiamieji darbai“ paraišką finansavimui gauti, laiku pristatė visus reikiamus dokumentus.

Priminsime, kad spalį tyrimo dėl dokumentų, kuriuos minėtajai agentūrai teikė ŽDM, pageidavo meras A. Klišonis. Tuomet jis pasakojo, kad Žemaičių dailės muziejus prieš kurį laiką CPVA pateikė maždaug milijono eurų vertės projektą, pagal kurį norima užbaigti restauruoti Oginskių rūmus, tačiau gali būti, kad dėl neva aplaidžiai pateiktų dokumentų įstaiga finansavimo negaus. „Jei dokumentai būtų buvę tvarkingi, didelė tikimybė, kad paramą būtume gavę. Galima netektis – milijonas eurų. Tad ir siūlau atlikti patikrinimą, kuris atsakytų, ar muziejus tinkamai pateikė paraišką“, – tada kalbėjo meras.
Muziejaus ir jo direktoriaus Alvido Bakanausko pusėn tuomet stojo Tarybos narys Liudas Skierus, kurio nuomone, toks sprendimas būtų pernelyg ankstyvas (mat CPVA dar nebuvo paskelbusi sprendimo, skirs finansavimą ar ne). Pasak jo, muziejus šią paraišką teikė lygiai taip pat, kaip ir ankstesnes, pridedant tuos pačius dokumentus.
Spalį Tarybos nariai nusprendė, kad siųsti kontrolierius į muziejų dar per anksti. Nutarta palaukti atsakymo iš CPVA. Pastarojo sulaukta lapkričio 6-ąją. Deja, jis muziejui nepalankus – finansavimas rūmų rekonstravimo baigiamiesiems darbams atlikti neskirtas. Priežastis – ŽDM laiku nepateikė Kultūros paveldo departamento leidimo vykdyti tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Tiesa, muziejus su tokiu CPVA sprendimu nesutiko ir parašė dėl jo skundą.
Neigiamas CPVA atsakymas reiškė, kad muziejus tikrintojų neišvengs. Klausimą dėl pavedimo Kontrolės ir audito tarnybai patikrinti šią įstaigą svarstė ir Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas, ir dar kartą pati Taryba. Nuspręsta, kad patikrinimas reikalingas. Jį kontrolieriai turės atlikti iki gruodžio 20-osios. Ir turės išsiaiškinti, ar ŽDM laiku pateikė visus reikiamus dokumentus. Kadangi šiai paraiškai ruošti buvo nusamdyta konsultantų firma, norima išsiaiškinti ir tai, ar pastaroji padarė viską, kad finansavimas būtų gautas.
„Turime išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko, – svarstant šį klausimą Taryboje sakė jos narys Tomas Raudys. – Iki šiol visas paraiškas teikdavo Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Šįkart samdyti konsultantai, tačiau lėšos, kurios, galima sakyti, buvo garantuotos, negautos. O pinigai konsultantams tai sumokėti.“
Savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė minėjo jau peržiūrėjusi kai kuriuos dokumentus ir galinti pasakyti, kad ŽDM agentūrai turėjo pateikti ne tik turėtą galiojantį statybos leidimą, bet ir kitą – specialų. Jį įstaiga taip pat buvo gavusi, bet pateikė pavėluotai.
L. Skierus, kuris spalio mėnesį bandė apginti mero puolamą A. Bakanauską, šįkart apsiribojo vienu sakiniu: „Noriu tik perduoti muziejaus darbuotojų prašymą, o jis paprastas – neleisti suėsti direktoriaus.“
Tarybos narys Audrius Misiūnas šmaikščiai stebėjosi: „Ar dabar jau tikrinsime visus direktorius ir visas įstaigas, kurios nelaimės finansavimo?“ Jo nuostaba suprantama – juk kone visos įstaigos rengia projektus, teikia juos finansavimui gauti, bet tikrai ne visada jį gauna. Tačiau iki šiol dar nebuvo atvejo, kad kažkas taip intensyviai ieškotų dėl to kaltų.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...