Plungiškiai mokytojai palaiko streikuojančius kolegas

21810-16804Nuo šių mokslų metų pradžios mokytojų atlyginimai pradėti skaičiuoti už etatą, o ne už atskiras valandas, kaip buvo iki tol. Nors aiškinta, jog dėl to atlyginimai pedagogams išaugs, reali situacija kiek kitokia. Nepatenkinti naująja darbo apmokėjimo sistema bei sumažėjusiu atlygiu mokytojai ryžosi streikui. Streikuojančius kolegas palaiko ir plungiškiai pedagogai. Apie tai „Žemaitis“ kalbėjosi su Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠDPS) Plungės rajono profesinių organizacijų susivienijimo vadove Stanislava KAJUTIENE.

– Trečiadienį sukako lygiai mėnuo nuo tos dienos, kai prasidėjo LŠDPS surengtas neterminuotas streikas. Sekmadienį profsąjungos susivienijo ir protesto akcijai „Paskutinis skambutis“. Ar plungiškiai pedagogai palaiko kolegas?
– Be abejonės. Mūsų krašto mokytojai palaiko streikuojančiuosius. Nors mes tiesiogiai nedalyvaujame streike, morališkai esame kartu su jais. Būtume dalyvavę ir sekmadienį rengtoje protesto akcijoje, tačiau neturime lėšų samdytis autobusui. Tik dėl to mūsų ten nebuvo.
Be to, rinkome pinigus, kurie iškeliavo į streikų fondą. Jų gali prireikti streikuojantiems mokytojams, mat vargu ar jie gaus atlyginimus už tą laiką, kurį streikuos.
Kad esame kartu su kolegomis parodė ir gruodžio antrąją prie Plungės savivaldybės administracijos pastato surengta akcija, kurios metu plungiškiai pedagogai uždegė žvakeles.
– Ko reikalauja streikuojantys mokytojai?
– Pirmiausia norėčiau pastebėti, kad nuo rugsėjo pirmosios pradėtas taikyti etatinis darbo apmokėjimas yra labai ydingas. Sistemos spragas mes, profsąjungininkai, pastebėjome vos pasigirdus pirmiems signalams apie artėjančią švietimo reformą, paliesiančią mokytojų atlyginimus. Jau tada į dienos šviesą iškėlėme tas sistemos klaidas, dėl kurių šiandien mokytojai ir yra nepatenkinti.
Streikuojantieji reikalauja kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti aiškius ir konkrečius mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio principus: kad etatą sudarytų 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 būtų kontaktinės, kad etatas galėtų būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų proporciją, kad valandos etatui būtų skaičiuojamos ne metams, o savaitei.
Taip pat reikalaujama kolektyvinėje sutartyje susitarti dėl pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programos, kurioje būtų nurodytos konkrečios datos ir dydžiai.
Visa tai rodo, kad etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistema – neaiški ir paini. Mokytojai nėra prieš pačią sistemą. Anksčiau ar vėliau būtų reikėję prie jos pereiti. Pedagogai piktinasi kai kuriais jos aspektais.
Mažosioms mokykloms etatinis apmokėjimas davė naudos, bet didžiosios liko nuskriaustos. Ypač gimnazijos, kurioms buvo nuimti priedai. Pastaruosius galėjo palikti nors 11–12 klasių mokinius mokantiems pedagogams, rengiantiems juos brandos egzaminams. Juk tai – didžiulė atsakomybė, darbas, stresas, įtampa.
– Kaip manote, ar neterminuotas streikas duos rezultatų?
– Sunku prognozuoti. Nors tikrai palaikau streikuojančius mokytojus, manau, kad su streikais paskubėta. Mano nuomone, LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas nuo pat pradžių – pernelyg kategoriškas. Pajutus atlyginimų mažėjimą, pirmiausia reikėjo bandyti tartis, su reikalavimais kreiptis į valdžią ir bandyti pradėti derybas. Be to, reikia suprasti, kad derybos yra derybos, kad tiek vienai, tiek kitai pusei kažkur tenka nusileisti, padaryti nuolaidų.
O dabar kategoriškai reikalaujama, nebandoma tartis. Jei derybos būtų nepavykusios, tada būtų reikėję galvoti apie mitingą, o vėliau, priklausomai nuo situacijos, – ir streiką. Dabar mokytojai yra tapę įkaitais.
– Kaip vertinate švietimo ir mokslo ministrės atstatydinimą?
– Tik teigiamai. Ji nesiekė rasti bendros kalbos su pedagogais ir juos klaidino. Vis buvo akcentuojama, kad mokytojams naujoji tvarka atsilieps teigiamai, kad bus apmokama už įvairias veiklas, dėl to augs atlyginimai. O kai išėjo kitaip, nei aiškinta, ministrė atsitraukė ir ėmė aiškinti, kad naujoji tvarka nėra atlyginimų kėlimo sistema, o tik reforma. Mokytojai pasigedo iš jos įsiklausymo.
Šiandien lieka tikėtis, kad mokytojai bus išgirsti. Juos dabartinė situacija labai menkina, nes esame apibūdinami vos ne kaip veltėdžiai. Pedagogai labai supriešinti su visuomene. Naujoji atlyginimų apskaičiavimo sistema įnešė įtampos ir tarp pačių pedagogų. Mokytojų bendruomenė buvo suskaldyta.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...