Netikėtai mirė kunigas Eduardas Steponavičius

steponavičiusSausio 1-ąją Telšių vyskupijos kurija išplatino pranešimą, kad pirmosios metų dienos vakarą, eidamas 42-uosius metus, netikėtai mirė kunigas, Tverų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapijos klebonas Eduardas Steponavičius (1977–2019).

„Žemaičio“ kalbintas Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo sekretorius kunigas Donatas Liutika sakė, kad a. a. E. Steponavičiaus mirtis visiems buvo labai netikėta. Mat jis niekada nesiskundė pablogėjusia sveikata, neturėjo žalingų įpročių. „Žinome tik tiek, kad mirė. Kokiomis aplinkybėmis – kol kas neaišku. Viskas labai netikėta. Sausio 12-ąją jam būtų suėję 42-eji. Buvo labai ramus, taikus, nuoširdus, tvarkingas žmogus“, – pasakojo Telšių vyskupijos kurijos atstovas.
Kunigas E. Steponavičius buvo gimęs Šiauliuose. Mokėsi Kruopių (Akmenės r.) vidurinėje mokykloje. 1994 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. Ją baigė 2000-aisiais. Tų pačių metų balandžio 30 d. buvo įšventintas diakonu, o 2001 m. rugpjūčio 5 d. – kunigu. Diakonystės ir kunigystės šventimai suteikti Telšių katedroje tuometinio Telšių vyskupo Antano Vaičiaus.
Nuo 2001-ųjų rugpjūčio 5-osios iki 2002 m. gegužės tarnavo vikaru Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos bažnyčioje. Vėliau septynerius metus praleido Plungėje – nuo 2002 metų gegužės mėnesio iki 2009-ųjų liepos ėjo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigas.
Nuo 2009 metų liepos iki 2016-ųjų liepos buvo paskirtas Upynos, Varsėdžių ir Girdiškės parapijų administratoriumi. 2016 metų liepą vėl grįžo į mūsų kraštą ir iki šių metų liepos 11-osios ėjo Stalgėnų, Kantaučių ir Žlibinų parapijų klebono pareigas.
Liepos 11-ąją Telšių vyskupas E. Steponavičių paskyrė Tverų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapijos klebonu. Kartu jis aptarnavo ir Medingėnų Švč. Trejybės parapiją. Šias pareigas ėjo neilgai – vos penkis mėnesius.
Nepatvirtintais duomenimis, sausio 1-ąją, po šv. Mišių Tverų bažnyčioje, kunigas išvyko aplankyti giminaičių. Ten esą pasijuto pavargęs, tad prigulė pailsėti. Deja, taip ir nebeprabudo. Tikėtina, kad jam staiga sustojo širdis. Telšių vyskupijos kurija praneša: „Velionis bus laidojamas Tverų bažnyčios šventoriuje 2019 m. sausio mėn. 4 d., penktadienį, 11 val. Gedulinėms šv. Mišioms vadovaus Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Amžinąjį atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!“
A. a. E. Steponavičius nuo sausio 3-iosios vakaro pašarvotas Tverų bažnyčioje. Tądien 18 val. aukotos gedulinės šv. Mišios už velionį. Plungės dekano kunigo Vytauto Gedvainio aukotose šv. Mišiose buvo kviečiami asistuoti velionio kurso draugai. Po jų buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...