Ir po antrojo posėdžio – jokių atsakymų

Etikos komisijai ir jos vadovui V. Skierui nepavyko išsiaiškinti, ko konkrečiai nori liberalai

Etikos komisijai ir jos vadovui V. Skierui nepavyko išsiaiškinti, ko konkrečiai nori liberalai

Sausio 4 dienos numeryje, straipsnyje „Ar liberalai supainiojo interesus?“, rašėme, kad per Savivaldybės tarybos posėdį Etikos komisijos pirmininkui Vaidotui Skierui buvo įteiktas prašymas imtis tyrimo. Jį pasirašę šeši Savivaldybės tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai prašė atsakymo į klausimą, ar įmonės, kurių savininkai arba vadovai yra Savivaldybės tarybos nariai, dalyvaudamos Savivaldybės administracijos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose, painioja viešuosius ir privačius interesus. Etikos komisija pirmąkart šį prašymą nagrinėjo gruodžio 31-ąją, o sausio 9-ąją rinkosi jau į antrąjį posėdį.

Davė darbo Etikos komisijai
„Pastaruoju metu Liberalų sąjūdžio nariai sulaukė „Laisvės TV“ žurnalistų skambučių. Apeliuota į tai, kad įmonės, kurios priklauso liberalams, dalyvauja Savivaldybės konkursuose ir taip galbūt painioja viešuosius ir privačius interesus. Tad mes duodame darbo Etikos komisijai, kad ši viską išsiaiškintų“, – Liberalų sąjūdžio vardu per Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuris vyko gruodžio pabaigoje, kalbėjo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Audrius Misiūnas.
Liberalai savo rašte nurodė, kad jiems skambina minėtosios televizijos žurnalistai ir domisi, ar jie nepažeidžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo. „Etikos komisijos prašoma išaiškinti, ar verslą turintys ir Savivaldybės skelbiamuose konkursuose dalyvaujantys liberalai painioja viešuosius ir privačius interesus“, – gautą prašymą komentavo V. Skierus.
Valdantiesiems oponuojančių partijų atstovų nuomone, liberalams nepatinka dažnai eskaluojama tema – kad jų partijos narių valdomos įmonės dažnai dalyvauja konkursuose, juos laimi ir gyvena iš Savivaldybės užsakymų. Tad šis kreipimasis į Etikos komisiją esąs gudrus jų ėjimas. Juolab kad klausiama tik vieno – ar pažeidžia įstatymą, jei dalyvauja konkursuose. Tačiau klausimas dėl konkursų laimėjimo teisėtumo nekeliamas.
Liberalų atstovas – meras
Po pirmojo Etikos komisijos posėdžio V. Skierus sakė: „Nutarėm rinktis pakartotinai ir kviestis rašto autorius. Nes nė vienas iš penkių komisijos narių aiškiai nesupratome, ko tiksliai iš mūsų tikimasi.“
Antrasis posėdis įvyko sausio 9-ąją. Ką pavyko išsiaiškinti? „Nieko, – atsakė V. Skierus.  – Nors į posėdį kvietėmės dokumentą pasirašiusius Tarybos narius, tačiau nė vienas iš jų nepasirodė. O į užklausimą, kurį jiems siuntėme, atsakė kone analogišku raštu, kokį man įteikė per Tarybos posėdį.“
Pasak V. Skieraus, liberalams posėdyje atstovavo meras Audrius Klišonis. „Jo pasisakymas buvo su ilga įžanga apie konservatorius, kurie esą ir kelia triukšmą. Kalbėjo ilgai, bet į komisijai kilusius klausimus neatsakė. Apskritai suabejojom, ar jis gali atstovauti liberalams, nes jo parašo ant įteiktojo rašto nebuvo“,  – minėjo komisijos pirmininkas.
Kaip sakė V. Skierus, mero dar buvo paklausta, kam liberalams ta Etikos komisijos išvada reikalinga, kur jie ją dės. Tačiau A.  Klišonis ir į šį klausimą neatsakė, tik replikavo, kad toks domėjimasis esąs neetiškas.
„Tad ir nežinom, kam jiems mūsų tyrimas reikalingas – ar kam pateiks, ar į bylą segs, ar įrėmintą ant sienos kabins“, – šmaikštavo pirmininkas.
Kreipėsi į Administraciją
Tad ir antrasis komisijos posėdis buvęs visiškai neproduktyvus. Sužinota tik tiek, kad „Laisvės TV“ kreipėsi ne tik į liberalus, bet ir į Savivaldybės administraciją. Tai kas bus daroma toliau? Komisija nutarė kreiptis į Administraciją, kad ši pateiktų susirašinėjimą su žurnalistais – kokie buvo klausimai ir kokius atsakymus į juos pateikė Savivaldybė.
Be to, paprašyta, kad Administracija pateiktų medžiagą apie 2011–2017 metų viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo Savivaldybės tarybos nariams (ne tik liberalams, bet ir kitų partijų) priklausančios ar vadovaujamos įmonės.
Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis „Žemaičiui“ patvirtino, kad „Laisvės TV“ žurnalistų klausimai apie Savivaldybės administracijos organizuotus viešuosius pirkimus tikrai buvo gauti. Tai buvo dar 2018-ųjų gegužę.
Atsakymus į juos buvo pavesta paruošti Juridinio ir personalo administravimo skyriui. Šis tai ir padarė. Tiesa, surinkti medžiagą šiek tiek užtruko. Mat klausimų apie konkursus, jų dalyvius, laimėjusius rangovus ir subrangovus buvo kone pusšimtis. Informacija žurnalistams išsiųsta liepos mėnesį.
Kitas Etikos komisijos posėdis – sausio 30-ąją. Iki to laiko etikos sergėtojai tikisi gauti užsiprašytąją medžiagą, o tada jau ims nagrinėti, kokie Tarybos sprendimai lėmė viešuosius pirkimus, kaip balsavo (o gal nusišalino) su konkursais susiję Tarybos nariai, ar buvo atvejų, kad būtų pažeistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...