Bibliotekoje – filmų festivalis

Vienas iš festivalio organizatorių – A. Zinkevičius

Vienas iš festivalio organizatorių – A. Zinkevičius

Praėjusio šeštadienio popietę Plungės viešoji biblioteka plungiškius bei visus norinčiuosius kvietė į partizanų ir tremtinių filmų festivalį „Jūs – mūsų širdyse“. Renginio metu prisiminta skaudi ir didvyriška tautos istorija, paženklinta tremties, pokario kovų. Nepamiršti ir  kovų vadai bei visi tie, kurie nepalūžo ir atvedė mus, lietuvius, į laisvę.

Filmų festivalio „Jūs – mūsų širdyse“ metu saujelei plungiškių parodyti keli filmai. Vaizdo juostose įamžinti autentiški Lietuvos partizanų ir tremtinių prisiminimai, atminimas perteikiamas ateities kartoms.
Anot renginio sumanytojų, filmai, perteikiantys vieną reikšmingiausių Lietuvos istorijos etapų, – puiki pagalbinė vaizdinė priemonė pedagogams, galinti padėti patriotiškai auklėti jaunąją kartą, ugdyti jaunosios kartos tapatybę. Jie – tarsi kronika negailestingų kovų už laisvę ir nepriklausomybę. Žiūrovams, ypač jaunajai kartai padedama suvokti, kad ilgametis ir įvairiaformis tautos pasipriešinimas užima deramą vietą mūsų istorijoje ir žmonių atmintyje.
Filmų festivalio kūrybinės grupės bei atskirų autorių sukurtose vaizdo juostose įamžinti autentiški partizaninių kautynių epizodai, okupacinio pasipriešinimo vadų sumanumas ir kovų taktikos keitimo etapai. Pateikiamas žiaurią tremtį sovietiniame Gulage išgyvenusių dalyvių fizinės ir dvasinės kančios. Atskleidžiamas niekšingos parsidavėlių ir išdavikų veiklos pasekmės.
Peržiūroje Plungėje dalyvavo vienas festivalio organizatorių – Antanas Zinkevičius. Už šį renginį plungiškiai dėkingi ir jį į biblioteką atlydėjusiam Nepriklausomybės gynėjų sąjungos tarybos nariui Albinui Klimui.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...