Politikai panoro algų

Taryba nusprendė, kad ir Vytautas Dičiūnas (kairėje), ir Antanas Aužbikavičius nusipelnė didesnių atlyginimų

Taryba nusprendė, kad ir Vytautas Dičiūnas (kairėje), ir Antanas Aužbikavičius nusipelnė didesnių atlyginimų

Rietavo savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojas nuo šių metų gaus didesnius atlyginimus. Svarstant šį klausimą Savivaldybės taryboje, išsakyta „idea fix“ – algas, prilygstančias bent jau socialinei pašalpai, mokėti ir kiekvienam Savivaldybės tarybos nariui. Idėjos autorius – socialdemokratas Vytautas Blažaitis.

Administracijos vadovams – didesnės algos
Rietavo savivaldybės taryba pritarė, kad nuo šių metų sausio 1 dienos Savivaldybės administracijos direktoriui Vytautui Dičiūnui būtų didinamas atlyginimas, kuris iki šiol siekė 1 838 eurus popieriuje. Jo pareiginės algos koeficientas buvo 14,5, bus – 15 (šį skaičių reikia dauginti iš 173 eurų), be to, direktorius gaus priedą už 20 metų tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
Tarybos narys Juozas Barsteiga stebėjosi, kodėl atlyginimas didinamas atgaline data. Ar tai leidžia įstatymai? Jam paaiškinta, kad Vyriausybės raštas dėl pakeitimų skaičiuojant Savivaldybės administracijos vadovų algas gautas tik antroje gruodžio pusėje, kuomet Tarybos posėdis jau buvo įvykęs. Kadangi pokyčiai įsigalioja nuo sausio 1-osios, nelieka nieko kito, kaip atlyginimus tvirtinti atgaline data.
Dėl galimo prasilenkimo su įstatymais esą teirautasi Vyriausybės atstovės Telšių apskrityje Loretos Bagdonavičienės. Ši pritarusi dėl tokio sprendimo, nes kito pasirinkimo nėra.
Taryba padidino ne tik V. Dičiūno, bet ir jo pavaduotojo Antano Aužbikavičiaus uždarbį, kuris buvo 1 752 eurai (koeficientas – 10). Jo pareiginės algos koeficientas nuo šiol bus 13, be to, bus mokamas priedas už 28-erius Lietuvos valstybei ištarnautus metus.
Tarybos narys Arturas Kungys sakė paskaičiavęs, kad ir direktoriui, ir jo pavaduotojui atlyginimai kils maždaug 100 eurų. „Manau, nėra blogai, kad algos auga. Juolab kad šuolis nėra didelis. Pritarčiau, jei atlyginimai didėtų ne tik Administracijos vadovams, bet ir visiems darbuotojams“, – sakė politikas.
Beje, Vyriausybė yra patvirtinusi, kad direktorių pareiginės algos koeficiento intervalas gali būti nuo 14,5 iki 17,5, jų pavaduotojų – nuo 9,5 iki 17. Kokį nustatyti, sprendžia Savivaldybės taryba. Į klausimą, kodėl direktoriui koeficientas keliamas tik puse punkto, o pavaduotojui – trimis, meras Antanas Černeckis atsakė: „Šiuo klausimu tarėmės Administracijoje ir galutinis mūsų sprendimas buvo toks. Išties abiejų atsakomybė yra didelė, abiems verta didinti.“
Atlygio panoro ir Tarybos nariai
Po to, kai buvo patvirtinti didesni direktoriaus ir jo pavaduotojo atlyginimai, nuskambėjo pasiūlymas algas mokėti ir Savivaldybės tarybos nariams. „Vasarį tvirtinsim 2019-ųjų biudžetą. Ar nevertėtų jame numatyti atlyginimus ir Tarybos nariams? Na, bent jau prilygintus socialinei pašalpai. Tiesa, ši kadencija jau baigiasi, bet juk ir kitą, ko gero, būsim panašiai tie patys. O atlyginimas Tarybos nariui būtų gera motyvacija dirbti. Juk mes ir išlaidų turim, ir laiką gaištam. Juk ne tik posėdžiuose, bet ir prie dokumentų dar kiek sėdim. Gal jau atėjo laikas gauti už tai atlygį“, – dėstė V. Blažaitis.
Klausantis iš šalies, pageidavimas gauti atlyginimą už darbą Taryboje nuskambėjo mažų mažiausiai keistai. Juk Tarybos nariams ir taip mokama – kiekvienas (jei tik darbo valandos pagrindinėje darbovietėje nesutampa su darbo valandomis Tarybos ir komitetų posėdžiuose) gali gauti atlygį už dirbtas valandas. Be to, Tarybos nariai, jei tik pageidauja, gali gauti kompensacijas už degalus, kanceliarines prekes ir kt.
Ne mažiau nustebino ir argumentas, kad Tarybos nariams atlyginimas būtų… motyvacija dirbti. Lyg jiems šios pareigos būtų primestos, o ne pačių pasirinktos ir net labai siekiamos. Be to, juk Rietavo savivaldybės taryba renkama nuo 2000-ųjų. Taigi jau 19 metų ir iki šiol pageidavimo uždirbti niekas nebuvo pareiškęs, nes darbas Taryboje suvokiamas kaip visuomeninis, bendruomenės labui.
Tiesa, panašu, kad prašymas nustebino tik pašalinius – pasisakiusiųjų prieš atlyginimą tarp pačių Tarybos narių nebuvo. Atvirkščiai – V. Blažaičio siūlymas palaikytas. „Už posėdžius mums sumokama, o už pasiruošimą – ne. Bent jau dvigubai turėtų būti atlyginama“, – sakė Jonas Rekašius.
Nieko prieš buvo ir meras A. Černeckis: „Savivaldybės tarybos veiklai skirtų pinigų neišnaudojame. Jeigu tik leidžia įstatymas, galime nustatyti atlyginimus. Jūsų siūlymą išgirdome. Viskas – jūsų pačių rankose.“
Priminsime, kad Socialinė pašalpa šiuo metu siekia 122 eurus. Ji mokama ne už dyką – gaunantieji ją per mėnesį turi atidirbti 20 valandų visuomenei naudingų darbų.
Kiek uždirba dabar?
Tvirtinant praėjusių metų Rietavo savivaldybės biudžetą Tarybos narių veiklai buvo numatyta 5 212 eurų, panaudoti 4 484 eurai.
Iš 17-os Tarybos narių atlyginimus už posėdžiuose praleistą laiką ėmė 8. Jiems iš viso per metus išmokėtas 801 euras: J. Barsteigai – 124 Eur, Janinai Drevinskie-nei – 114 Eur, A. Kungiui – 150 Eur, Mindaugui Litvinui – 105 Eur. J. Rekašiui – 75 Eur (nuo gegužės mėn. jis atlygio atsisakė), Virgilijui Ruškiui – 88 Eur, Birutei Stonkuvienei – 142 Eur.
Sumos išties – menkokos, mat posėdžiai neužtrunka, o įkainiai nedideli – nuo 4,42 iki 6,48 euro už valandą (kiekvieną mėnesį vis kitoks įkainis). Tad įvedus atlyginimus šios sumos gerokai išsipūstų. Jei kas mėnesį Tarybos nariams būtų mokama po 122 eurus, per metus kiekvienas gautų po 1 464 eurus, per kadenciją – 5 856 eurus. Neblogai, ar ne?
Kaip minėjome, Tarybos nariams ne tik už posėdžius mokėta, bet ir kompensuotos išlaidos. Kompensacijų pageidavo 10 politikų, visi – už degalus.
J. Barsteigai per metus išmokėta 540 eurų, J. Drevinskienei – 508, A. Kungiui – 434, Irenai Bagdonienei – 38, V. Ruškiui – 477, B. Stonkuvienei – 521, Sauliui Jonušui – 567, V. Blažaičiui – 608 (iš jų 88 eurai – įsiskolinimas iš 2017 m.), Vilijai Razmienei – 484 eurai, Virginijai Jakavičienei – 304 eurai.
Beje, maksimali kompensacijų suma, kurią kas mėnesį gali gauti Tarybos narys, – 43,44 euro. Per metus – 521,28 euro. Tad kodėl kai kurie gavo daugiau?
Prieš kurį laiką, rašydami apie Plungės rajono savivaldybės tarybos nariams išmokėtas lėšas, suskaičiavome, kiek degalų galima nusipirkti už 521 eurą (už litrą mokant 1,20 euro). Kiekis nemažas – 430 litrų. Su tiek degalų galima nuvažiuoti apie 4 300 kilometrų. Išeitų, kad atlikdami Tarybos nario pareigas politikai kas mėnesį prasuka po 358 kilometrus. Kaip taip gali būti, žinant, kad Rietavo savivaldybė – ne iš didžiųjų, o į posėdžius važiuojama tik porą kartų per mėnesį?

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...