Šiemet Savivaldybės „kišenėje“ – daugiau kaip 37 milijonai

Vietos ūkio ir ekologijos komiteto nariai prašė atrasti papildomų lėšų kaimo kelių priežiūrai žiemą

Vietos ūkio ir ekologijos komiteto nariai prašė atrasti papildomų lėšų kaimo kelių priežiūrai žiemą

Plungės rajono savivaldybės šiųmetinis biudžetas – 37,603 mln. eurų. Tvirtinti jį planuojama ketvirtadienį vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Prieš tai, kaip ir priklauso, jį po kaulelį narstė visi Tarybos komitetai. Aną antradienį biudžeto pajamos ir išlaidos analizuotos Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdyje. Jį pristatė Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė.

Pajamos
Priminsime, kad 2018 metų pradžioje tų metų biudžeto planas buvo 34,827 mln. eurų. Iki metų pabaigos suma ūgtelėjo iki 37,964 mln. eurų. Taigi šiemet suplanuotosios pajamos – 37,603 mln. eurų – kone analogiškos pernai gautosioms.
Prie tos sumos dar bus pridėtos pernai nepanaudotos lėšos, t. y. 1,265 mln. eurų. Taigi bendra suma – 38,869 mln. eurų. Dar 1,053 mln. eurų Savivaldybė žada skolintis, tiek pat grąžins anksčiau paimtų paskolų (mat įstatymas neleidžia skolintis daugiau nei grąžinama).
Pagrindinis biudžeto pajamų šaltinis – Gyventojų pajamų mokestis. Tikėtinos įplaukos – apie 17,2 mln. eurų. 17 milijonų Savivaldybė gaus iš valstybės įvairių dotacijų pavidalu. Mokesčių ir turto iš kitų pajamų numatyta gauti 2,4 mln. eurų, planuojamos pajamos už biudžetinių įstaigų parduotas prekes ir paslaugas bei turto nuomą – 989 tūkst. eurų.
Bet žadamų gauti pajamų suma dar keisis. Kol kas neaišku, kiek lėšų Savivaldybei bus skirta iš Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kiek iš Valstybės investicijų programos.
Biudžeto pajamos savarankiškosioms funkcijoms finansuoti turėtų būti 18,113 mln. eurų. Ir tai yra 353 tūkst. eurų daugiau nei pernai. Šis padidėjimas susijęs su tuo, kad didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos bazinis dydis, reikia laipsniškai įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, didinti kultūros darbuotojų darbo užmokestį.
Išlaidos
Dėl pajamų viskas kaip ir aišku, o štai išlaidos – kur kas sudėtingesnis reikalas. Mat lėšų poreikis didžiulis, o jų yra tiek, kiek yra. Išlaidų kol kas suplanuota daugiau nei pajamų, bet, kaip mi

2019-ųjų biudžetą komitetams pristatė Daiva Mažeikienė

2019-ųjų biudžetą komitetams pristatė Daiva Mažeikienė

nėjome, ir pajamos dar kažkiek keisis.
2019-aisiais Savivaldybė planuoja išleisti 39,922 mln. eurų. Didžiąją išlaidų dalį sudarys atlyginimai ir „Sodros“ įmokos – apie 20,5 mln. eurų, turto išlaidos – 9,3 mln. eurų, prekės, paslaugos ir kt. – 9 mln. eurų, paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti numatyta 1,1 mln. eurų.
Šiųmetiniame Savivaldybės biudžete esama naujų eilučių – lėšų numatyta dabar steigiamai naujai viešajai įstaigai „Plungės bendruomenės centras“, veiksiančiai parapijos namuose, išlaikyti (30 tū

kst.), Plungės rajono greitajai medicinos pagalbai medicininei įrangai nupirkti (26 tūkst.), centralizuoto priėmimo į mokyklas ir darželius programinei įrangai įsigyti (3 tūkst.).
Nemažai kainuos ir vietoj centrinio stadiono atsiradusi naujoji aktyvaus poilsio ir pramogų zona – Plungės miesto seniūnija jai išlaikyti gaus 50 tūkst. eurų (komunalinėms paslaugoms, apsaugai ir kt.). Na, o šioje zonoje numatytoms veikloms skiriama dar 10 tūkst. eurų.
40 tūkstančių eurų numatyta naujiems automobiliams, kurie bus skirti seniūnijoms. Tiesa, už tokią sumą transporto priemonių nenupirksi, tad jas žadama nuomotis.
Vieni didžiausių – švietimo įstaigų poreikiai. Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programai numatyta 5,792 mln. eurų suma. Už šiuos pinigus bus finansuojama mokyklų, lopšelių-darželių, universalių daugiafunkcių centrų, papildomo ugdymo įstaigų, Plungės atviro jaunimo centro, Trečiojo amžiaus universiteto veiklos, jaunimo veiklos, mokslo rėmimo, vaikų vasaros poilsio organizavimo ir kitos programos.
Įvairioms socialinėms ir sveikatos reikmėms žadama skirti 3,138 mln. eurų. Nemaža dalis šios sumos nuplauks į socialiai remtinųjų kišenę – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skiriama 1,3 mln. eurų. Savivaldybės teikiamai paramai organizuoti – 330 tūkst. eurų, Socialinių paslaugų centro veiklai – 662 tūkst., transporto lengvatoms kompensuoti – 347 tūkst., priklausomybių mažinimo programai – 41 tūkst. ir t. t.
Kultūrai ir sportui atseikėta 2,087 mln. eurų. Pinigų numatyta ne tik kultūros centrams, bibliotekai, muziejui, bet ir kultūros bei sporto projektams, svarbiausiems renginiams (Miesto šventei ir kitiems reprezentaciniams renginiams – 50 tūkst., tarptautiniam Mykolo Oginskio festivaliui – 30 tūkst.), parko priežiūrai (tiesa, šiemet suma nuo 40 tūkst. sumažėjo iki 30 tūkst.). Nemenka – 139 tūkst. eurų – suma numatyta viešajai įstaigai „Plungės futbolas“.
Savivaldybės veiklos valdymo programoje – 5,535 mln. eurų. Didžioji dalis šių išlaidų tenka Savivaldybės administracijos veiklai – 2,781 mln. eurų, Savivaldybės tarybos veiklai (188 tūkst.), Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, miesto ir kaimų seniūnijoms, Paslaugų ir švietimo pagalbos centrui bei kt.
Į Savivaldybės infrastruktūrą atguls ne pati didžiausia suma: objektams planuoti, priežiūrai ir statyboms numatyta skirti 429 tūkst. eurų, prisidėti prie investicinių projektų – 647 tūkst. eurų iš Savivaldybės biudžeto ir 1,053 mln. eurų iš paskolos, vietinės reikšmės keliams – 213 tūkst. eurų, infrastruktūros plėtrai Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu – 53 tūkst. eurų.
Ieškos papildomų lėšų kaimo keliams
Vietos ūkio ir ekologijos komitetas ypatingų pastabų šiųmetiniam biudžetui neturėjo. Politikams užkliuvo tik tai, kad pernai kaimo kelių priežiūrai papildomai buvo skirta 30 tūkst. eurų. Šiemet esą tie pinigai tikrai praverstų, juolab kad žiema – gerokai sniegingesnė nei praėjusi.
„Ketverius metus biudžete numatydavom lėšų kelių priežiūrai žiemą. Šiandien tos eilutės nėra, o žiemą, kaip matot, turim. Jei keliams valyti naudosim Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, apie žvyravimą galime pamiršti. Tie 30 tūkstančių būtini“, – kalbėjo komiteto pirmininkas Tomas Raudys. Jam pritarė ir visi kiti.
Pasak Vietos ūkio skyriaus vedėjo Martyno Čiuželio, anksčiau vienoje iš biudžeto programų išties buvo numatyta lėšų keliams, šiemet šios eilutės nebėra. „Bet toje programoje daug dalykų, dėl kurių nepaskelbti viešieji pirkimai, nepasirašytos sutartys. Tikimės, kad daug sutaupysime, tad lėšų keliams turėtų atsirasti“, – tikino vedėjas.
Komiteto narė Asta Beierle-Eigirdienė atkreipė dėmesį į kitą eilutę – pernai vietos keliams buvo skirta 390 tūkst., šiemet – tik 213 tūkst. eurų. Kodėl? „Pernai ta suma buvo iškilnota – 200 tūkstančių perkėlėm į sporto komplekso eilutę, 70 tūkst. – seniūnijoms. Taigi šiemet realiai ta suma didesnė negu buvo likę pernai“, – sakė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja D. Mažeikienė.
Vietos ūkio ir ekologijos komitetas prašė vieno – paieškoti tų 30 tūkstančių kaimo kelių priežiūrai žiemos metu.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...