„Ne jūsų reikalas, mes išsitirsim patys“

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Česlovo Kerpausko atsakymas „Laisvės TV“

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Česlovo Kerpausko atsakymas „Laisvės TV“

Ne visi Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai linkę atvirauti, pildydami savo viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, nors politikai įstatymu yra įpareigoti viešai pateikti tokius savo ryšius bei interesus. Juolab kai tie interesai – tai akcijos įmonėse, kurios dalyvauja bei laimi viešuosius pirkimus Plungės savivaldybėje bei kitose perkančiosiose organizacijose, kurias valdo asmenys iš gan artimos aplinkos.
Ši istorija apie šešis Plungės rajono savivaldybės tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijos narius ir jų valdomas įmones. Apie tai, kaip vienas Tarybos narys, išgirdęs klausimus, pakėlęs toną kaltino terorizavimu ir teiravosi, kodėl neklausiam apie jo teikiamą labdarą. Kitas politikas, išgirdęs klausimus, staigiai susigaudė, kad dabar vairuoj

a ir negali kalbėti.

 

„Mažytė klaidytė“
Viena iš didžiausių įmonių Plungės savivaldybėje yra „Valda“, užsiimanti remonto darbais. Freedata.lt duomenimis, tai yra trečia bendrovė pagal sumą, gautą už Savivaldybės administracijos organizuotus viešuosius pirkimus. Ši suma viršija 5 milijonus eurų. Vien per dabartinę Tarybos kadenciją UAB „Valda“ su administracija pasirašė sutarčių už daugiau nei 2 milijonus eurų.
Šios įmonės direktorius ir vienas iš akcininkų yra Tomas Raudys – Tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijos narys. Tai, kad yra bendrovės direktorius, politikas yra deklaravęs, tačiau kad kartu yra ir vienas iš bendrasavininkų, viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nėra nurodyta.
„Tai reiškia mažytė klaidytė. Pataisysim. Kaltas“, – atsakė politikas, paklaustas, kodėl nėra deklaravęs.
Klaidos, kaip Tarybos narys pats teigia, iki šiol nepataisė – deklaracijos nepapildė.
Ir jis ne vienas Tarybos narys, kuris nėra nurodęs savo ryšių įmonėse, kuriose turi akcijų, o tos įmonės laimi pirkimus Savivaldybės organizuojamuose konkursuose.
Tomo Raudžio kolega, taip pat Tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Romas Remėza su žmona valdo bendrovę „Verslo stimulas“. Įmonė nuo pat įsteigimo užsiima remonto įrangos mažmenine prekyba. R. Remėza nėra nurodęs, kad su žmona yra vieninteliai akcininkai.
Paskambinus politikas teigė turįs laiko atsakyti į kelis klausimus, tačiau išgirdęs, jog norim pasikalbėti apie jo valdomą įmonę, R. Remėza susivokė, kad vairuoja: „Dabar vairuoju automobilį. Ar aš čia galiu dabar vairuodamas jums šnekėt? Ar aš dabar turiu sustot kažkur, kad su jumis kalbėtis?“
Tarybos narys prašė, kad paskambintume vėliau, tačiau visą dieną nebekėlė ragelio ir neatskambino.
UAB „Verslo stimulas“ nuo 2015 metų su Savivaldybės administracija viešųjų pirkimų sutarčių yra pasirašiusi už daugiau nei 74 tūkst. Eur.
„Jaučiu žurnalistinį naglą puolimą“
Dar dviejų Liberalų sąjūdžio frakcijos Taryboje narių – Aido Kėso ir Ričardo Jocio – deklaracijose galima pamatyti panašią situaciją. A. Kėsas nuo 2003 metų yra įmonės „Strategas“akcininkas. Tačiau šį ryšį nuo visuomenės yra nuslėpęs. Taip pat, kaip buvo ir jo kolega Ričardas Jocys, valdantis įmonę „Regila“.
Abi įmonės su Savivaldybe sutarčių yra pasirašiusios už daugiau nei 60 tūkst. eurų.
Pats R. Jocys pokalbio metu teigė, kad yra deklaravęs visus ryšius, nors deklaraciją „Regilos“ akcijomis papildė tik po jo: „Visada deklaravau. Visada. Viską, ką reikalauja įstatymas, aš turėjau būti užpildęs.“
Patikslinus, jog viešųjų ir privačių interesų deklaracijoj tikrai nėra nurodyta, kad jis yra įmonės akcininkas, politikas teigė, kad čia tada ne jo, o mokesčių inspekcijos klaida:
„Jeigu čia yra klaida kažkokia…. Bet klaidą tada reiškias padarė mokesčių inspekcija. Ne man klausimas. Aš neslepiu nei nuo ko. Aš viską užpildžiau. Tai, ko reikalauja. Net iš kelių kartų. <..> Įsivaizduojat, kiek mums pareigų? Direktoriui kiek pareigų, kiek įstatymų išmanyti reikia?“
Pradėjus kalbėti apie politiko valdomos įmonės „Regila“ laimimus viešuosius pirkimus Plungės savivaldybės administracijoje, jis teigė, kad žino „kieno ausys čia kyšo“ ir teiravosi, kodėl nesidomim, kiek jis labdaros skiria. O visų klausimų tikslas tik „prieš rinkimus sudirbti žmogų“.
„Tai aš suprantu, kad jūs prieš rinkimus norite sudirbti čia viską. Tie liberalai visi vagys, ar kaip čia minėjo. Mes viską išvagiam. <…> Kiekvienas žingsnis yra sekamas. Aš jaučiu… aš galvoju, kad gyvenu laisvoj Lietuvoj, bet negyvenu. Aš esu sekamas, terorizuojamas, ir visokiais būdais, kaip dabar jūsų skambutis yra… Jaučiuos, kaip rusų laikais. <…> Jaučiu iš jūsų puolimą tokį. Tokį žurnalistinį naglą puolimą. Jaučiuosi be jokios pagarbos. Pulkit, pulkit. Ai, suėskit. Jau suėdėt.“
Po klausimų apie nedeklaruotą ryšį su įmone, R. Jocys savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodė turintis 100 proc. įmonės „Regila“ akcijų.
Kolegos valdomą įmonę – į subrangą
Dar vienos statybų įmonės „Palska“ direktorius ir vienas iš akcininkų Algirdas Pečiulis irgi yra Tarybos narys, priklausantis liberalų frakcijai. Kartu jis Seimo nario, liberalo Jono Varkalio padėjėjas apygardoje. A. Pečiulio valdoma bendrovė „Palska“ su Savivaldybe sutarčių nuo 2015 metų yra pasirašiusi už daugiau nei 266 tūkst. eurų.
Labiausiai dėmesį kviestume atkreipti į dvi sutartis.
2015 m. gruodžio 4 d. įmonė „Palska“ pasirašė sutartį su Plungės rajono savivaldybės administracija dėl sporto aikštelės įrengimo. Šiame konkurse kartu dalyvavo, taigi, lyg ir varžėsi su „Palska“ jau anksčiau minėta įmonė „Valda“, valdoma liberalo Tarybos nario T. Raudžio. Galiausiai šią įmonę galima pamatyti tarp subtiekėjų tame pačiame konkurse dėl aikštelės įrengimo.
UAB „Palska“ vadovas A. Pečiulis teigia, kad nežinojo, kas dar dalyvavo šiame konkurse: „Ne aš organizatorius buvau ir nematau, kas yra kviečiami ar nekviečiami. Aš esu tik kaip dalyvis. Tik už tą momentą atsakingas. O ką kvietė organizatoriai, aš nesu informuojamas.“
Įmonės „Valda“ akcininkas T. Raudys sako, kad nepamena, ar tikrai dalyvavo šiame konkurse, bet jei ir dalyvavo, susitarimo jokio nebuvo:
„Keistai atrodytų, jei mes būtume pasiūlę mažesnę kainą ir tada atsisakę ir jie mus būtų pasiėmę į subrangą, tada logika yra. Tai buvo vienas iš užsakymų. Aš dar labai abejoju, ar mes tikrai jame dalyvavom. Tikrai susitarimuose iš anksto niekada nedalyvauju. Čia yra mano asmeninis principas.“
T. Raudžio teigimu, jo valdoma įmonė turėjo atlikti asfaltavimo darbus aikštelėj, kadangi laimėjusi įmonė – kolegos liberalo valdoma bendrovė „Palska“ – tokių darbų neatlieka.
Atvejų, kai laimėjusi konkursą vieno Tarybos nario įmonė į subrangą pasiima kito Tarybos nario įmonę, yra ir daugiau. Pavyzdžiui, 2012 m. „Palska“ laimėjo viešąjį pirkimą Plungės savivaldybėje dėl Kantaučių kultūros centro pastato remonto. Subrangą šiuose darbuose atliko ta pati įmonė „Valda“. Tuo metu abu vadovai – tiek A. Pečiulis, tiek T. Raudys – buvo Tarybos nariai, priklausę Liberalų ir centro sąjungai.
Konkurse pasitraukusi įmonė atliko subrangos darbus
Antrasis pirkimas įvyko anksčiau – 2013 metais. Plungės rajono savivaldybės administracija jį organizavo dėl Šateikių kultūros centro pastato rekonstrukcijos. Šį konkursą turėjo laimėti UAB „Virdaleka“, pasiūliusi mažiausią kainą. Tačiau kai perkančioji organizacija paprašė patikslinti dokumentus, ši to nepadarė. Tad iškrito ir sutartis buvo pasirašyta su antra eilėje esančia bendrove. Tai buvo ta pati UAB „Palska“, pasiūliusi beveik 100 tūkst. didesnę kainą.
Pasižiūrėjus į dokumentus, galima pamatyti, kad minėta „Virdaleka“ be darbo neliko. Būtent ją kaip vieną iš subtiekėjų pasiėmė sutartį pasirašiusi UAB „Palska“. Tačiau jos vadovas A. Pečiulis teigia, kad jokio susitarimo ir čia negalėjo būti.
„Nedarom tokių dalykų. Nelabai kas nori ir turi galimybių daryti. Jeigu būtų buvęs pažeidimas, perkančioji organizacija turėjo teisę nepasirašyti su mumis sutarties. Tokios, matyt, buvo sąlygos konkurso.“
Laimi Tarybos nario įmonė – sutartis pasirašo jo kolega
Tarybos narių valdomos įmonės sutartis pasirašinėja ne tik su Plungės rajono savivaldybės administracija. Būtų galima išskirti dar dvi perkančiąsias organizacijas – Plungės technologijų ir verslo mokyklą bei Socialinių paslaugų centrą. Verslo mokyklai apie 10 metų vadovauja Audrius Misiūnas. Jis taip pat yra Tarybos narys bei priklauso tai pačiai liberalų frakcijai. Socialinių paslaugų centrui vadovauja jo žmona – Odeta Misiūnienė.
Nuo 2015 metų Plungės technologijų ir verslo mokykla sutarčių pasirašė su keturiom Tarybos narių liberalų valdomom įmonėm: su „Verslo stimulu“, „Strategu“, „Regila“ bei „Palska“.
A. Misiūno žmonos Odetos vadovaujamas Plungės socialinių paslaugų centras sutartis yra pasirašęs su bendrovėm „Strategas“ ir „Palska“.
Tai, kad pirkimus laimi kolegų Tarybos narių valdomos įmonės, pasak A. Misiūno, jokios įtakos neturi:
„Kas šią dieną provincijose yra Tarybos nariai? Tarybos nariai yra 80 proc. verslininkai. Gal tik Plungės, aš negaliu atsakyt, kiek kitur. Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai negali būti Tarybos nariai. Tai dažniausiai į Tarybas pakliūna verslo žmonės. Tai, kad susiduria kažkokie pirkimai iš tų žmonių, kurie yra Taryboje, tai galimas variantas.“
„Turime ilgalaikes sutartis su tiekėjais. Ir dabar, reiškias, sakyti, kad perkame mes iš mažų įmonių… ne mažų, o kelių didelių įmonių, kurios yra konkrečios, aš nemanau. Be to, Plungė nėra didelis miestas, tai tos pasiūlos kažkokios nėra. Be abejo, tas, kas gali teikti Lietuvos mastu, tai imam. Bet čia kai paslaugėles vidines, galbūt ir plungiškiai pakliūna. Tai aš šitoj vietoj tikrai neįžvelgčiau kažkokio šališkumo“, – priduria politikas.
Pasiteiravus, ar žino, jog žmonos valdomas centras taip pat karts nuo karto pasirašo sutartis su Tarybos narių valdomomis įmonėmis, A. Misiūnas atsakė, kad jam tiesiog neįdomu, kas pas ją laimi.
„Jinai yra vadovas, aš esu vadovas. Namuose tikrai aš negaliu kištis ir kalbėtis, kad kažkas turi pirkti iš tavęs ar atvirkščiai. Mes net nekalbam tokiom temom. Čia ne šeimos pokalbis. Yra jos reikalai. Yra mano reikalai.“
Įmonės „Palska“ vadovas A. Pečiulis teigia, kad visi pirkimai buvo skaidrūs: „O tai kokie čia draudžia teisės aktai? Kad pažįstami negali pasirašyti sutarčių.“
R. Jocys – bendrovės „Regila“ akcininkas – sako, kad turi 25 kolegas ir tai, kad laimi pirkimus apklausos būdu, nieko blogo nėra:
„Jeigu apklausos būdu laimi mano įmonė, čia blogo kažkas ar ką? Nusižengiami įstatymai, ar čia moraliniai klausimai kyla? Ar čia paprasčiausiai norit žmogų sudirbt lygioj vietoj? Kad jis čia, reiškiasi, laimėjo. Tai nebegaliu vykdyt veiklos savo mieste? Ar kaip jūs norit pasakyt? Tai aš turiu užsidaryt parduotuvę dabar?“

7 komentarai(-ų)

 • Baisu:

  Svetimos gėdos jausmas skaitant kai kurių pasiteisinimus.

 • Kuku:

  Kas valdzioje yra – tas ir VALDO. LAIMI…Juk taip yra visur, niekas nekaltas, niekas pazeidimu nepadare. Bus kiti valdzioje, bus tas pats. NESIPARINKIM, NESINERVOKIM, tvarkos nebus….;))

 • plungietis:

  labai gerai pazistu raudzius,tiek toma,tiek jo teti kosta,labai padorus ir saziningi zmones.Tikrai, galiu garantuoti,kad jie dirba plunges labui

 • Prajuokinot:

  Nieko linksmesnio šiandien dar neskaičiau. Ačiū plungiečiui už gerą juoko dozę.

 • KNŠ:

  nu jo , tai šakės nugaroje bus liberalams,plungiškiams jie iki gyvo nago jau yra įgrisę kaip visoje šalyje

 • Pelėda:

  Artėja rinkimai, žiūrėkite už ką balsuojate.

 • aš:

  Juk liberalu šukis rinkiminis tes pradėtus darbo,tai ka plungiškiai ko norim ta ir turim,leiskim testi jiems savo darbelius,glostikim ,,šapalus,, leiskim ir toliau šik…ti ant galvos

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...