„Teisingai, bet neskaidriai“

Robertas Endrikas atkreipė dėmesį į tai, kad per komitetų posėdžius direktorės pavardės dokumentuose dar nebuvo, o Tarybai jie pateikti jau su įvardytu asmeniu

Robertas Endrikas atkreipė dėmesį į tai, kad per komitetų posėdžius direktorės pavardės dokumentuose dar nebuvo, o Tarybai jie pateikti jau su įvardytu asmeniu

Praėjusią savaitę Plungės rajono savivaldybės taryba sprendė, ar pritarti naujos viešosios įstaigos – Plungės bendruomenės centro – steigimui. Jo dalininkai – Plungės rajono savivaldybė ir Šv. Jono Krikštytojo parapija. Paskirtis – apjungti neįgaliųjų organizacijas, kurias iš Vytauto g. 7 ruošiamasi perkelti į šalia bažnyčios esančius parapijos namus, rūpintis projektu „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“, organizuoti neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių veiklas ir kt.

Tarybos užduotis buvo patvirtinti naujosios viešosios įstaigos steigimo sutartį ir įstatus. Abu dokumentus dar iki Tarybos posėdžio aptarė komitetai. Pernelyg prieštaraujančių dėl Plungės bendruomenės centro steigimo nebuvo, tačiau diskusijų kilo. Ypač dėl to, kiek lėšų prireiks tai įstaigai – atlyginimams mokėti, patalpoms išlaikyti, veikloms organizuoti.
Kai klausimą svarstė Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė sakė: „Visos neįgaliųjų organizacijos turi lėšų komunalinėms išlaidoms, jų gauna iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kadangi rašo projektus, kažkiek turi ir veikloms organizuoti. Taigi į naująjį centrą organizacijos pareis su savo pinigais, daug papildomų išlaidų neturėsime.“
Pridėtame aiškinamajame rašte nurodytas ir lėšų poreikis 2019 metams: vadovo ir buhalterio etatams – 15 tūkst. eurų, komunalinėms paslaugoms – 8 tūkst. eurų, veikloms organizuoti – 30 tūkst. eurų.

Liudas Skierus: „Eilinį kartą matome vienvaldį merą“

Liudas Skierus: „Eilinį kartą matome vienvaldį merą“

Kai įstaigos steigimo klausimas pasiekė Tarybą, kai kuriems politikams užkliuvo tai, jog steigimo sutartyje nei iš šio, nei iš to jau atsirado ir vadovo pavardė. Tuomet, kai sprendimo projektą aptarinėjo komitetai, jos dar nebuvo. Nurodoma, kad Plungės bendruomenės centrui vadovaus Alma Buivydienė.
„Komitetuose net kalbos nebuvo apie vadovą. O dabar – šast ir yra. Kandidatūra neaptarta, mes apie ją nieko nežinome. Negi nereikia Tarybos pritarimo, nereikia konkurso?“ – klausė Tarybos narys Robertas Endrikas.
Meras Audrius Klišonis tikino, kad skiriant viešosios įstaigos vadovą užtenka to, kad dalininkai pritartų. „Mes tarėmės ir nebuvo pagrindo atmesti kandidatūrą. O jei nėra vadovo, nėra kam ir įstaigą steigti“, – aiškino meras. „Jei jūs, mere, tarėtės, tai nereiškia, kad visa Taryba tarėsi ir pritarė“,  – replikavo R. Endrikas.
Prieš priimant sprendimą nutarta padaryti pertrauką. Po jos į Tarybos narius kreipėsi Liudas Skierus: „Eilinį kartą matome vienvaldį merą. Jo technologijos paprastos – veikia gal ir teisingai, bet neskaidriai, apeidamas Savivaldybės administracijos direktorių.“
A. Klišonis jam prieštaravo – esą kandidatūrai pritarė ne tik jis, bet ir trys Savivaldybės administracijos darbuotojai, vyskupijos, dekanato, advokatų kontoros atstovai. „Akivaizdu, kad meras dirba ne tik savo, bet ir administracijos direktoriaus darbą. Už tai reikėtų jam atlyginti, skiriant šimto procentų priedą“, – ironizavo L. Skierus.
Nepaisant nesutarimų, sprendimas priimtas.
O kas tokia yra A. Buivydienė? Dokumente nurodyta, kad ji – alsėdiškė. Tad logiška, jog visų akys nukrypo į daug metų Alsėdžiuose gyvenusį A. Klišonį. Peršasi išvada, kad paskirtoji vadovė, kaip sakoma, – mero žmogus. Bet gal ji socialinės srities specialistė? Apie tai per Tarybos posėdį nekalbėta, tačiau pažįstantieji A. Buivydienę minėjo, jog kiek anksčiau ji vadovavo vienam iš prekybos centrų, dabar (jei tikėti feisbuku) platina vienos kompanijos produktus. Taigi su socialine sritimi – lyg ir nieko bendro.
Kadangi A. Klišonis tvirtino, kad posėdyje, kuriame buvo aptarta ir pritarta direktorės kandidatūrai, dalyvavo ir Savivaldybės administracijos specialistai, Socialinės paramos skyriaus vedėjos G. Vasylienės paklausėme, kas pasiūlė A. Buivydienę į direktoriaus pareigas, ar jos kandidatūra visiems buvo priimtina. „Kadangi dokumentuose, kuriuos gavome per pasitarimą, jau buvo įrašyta A. Buivydienės pavardė, nežinau, kas ją pasiūlė. Dėl jos tinkamumo šioms pareigoms niekam nekilo jokių klausimų, tai ta tema net nekalbėjome. Diskusijų kilo dėl pasato perdavimo, dalininkų pareigų, projektų, bet ne dėl direktorės“, – atsakė skyriaus vedėja. Taigi per Tarybos posėdį meras atsakomybę dėl direktorės tinkamumo buvo linkęs permesti ant Administracijos specialistų, o šie, pasirodo, yra menkai apie ją informuoti.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...