Biudžetas pasveikintas plojimais

Rietavo savivaldybės taryba aną savaitę rinkosi į paskutinįjį šios kadencijos posėdį

Rietavo savivaldybės taryba aną savaitę rinkosi į paskutinįjį šios kadencijos posėdį

Praėjusį ketvirtadienį Rietavo savivaldybės taryba rinkosi į paskutinįjį šios kadencijos posėdį. Nuveikta nemažai: politikai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, įstaigų vadovai išklausė mero Antano Černeckio ir Savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Dičiūno ataskaitas, patvirtino 2019 metų biudžetą, priėmė keliolika įvairių sprendimų.

Didėjo darbo užmokestis
Paskutinysis posėdis pradėtas nuo mero A. Černeckio metinės veiklos ataskaitos (apie tai skaitykite kitame „Žemaičio“ numeryje).
Vėliau savo darbą pristatė ir Savivaldybės administracijos direktorius V. Dičiūnas. Jis apžvelgė visas savo kuruojamas sritis: švietimą, kultūrą, sportą, finansus, viešuosius pirkimus, įgyvendinamus projektus, kelių priežiūrą, kiekvienos seniūnijos veiklą ir kt.
Direktoriaus ataskaitoje pažymėta, kad pernai Savivaldybėje dirbo 95 darbuotojai: 2 politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, 35 valstybės tarnautojai (administracijoje – 24, seniūnijose – 11) ir 58 dirbantieji pagal darbo sutartis (administracijoje – 28, seniūnijose – 30).
Apžvelgtas ir 2018-ųjų biudžetas, kuris metų pabaigoje siekė 9,87 mln. eurų. Didžiausią biudžeto pajamų dalį sudarė gyventojų pajamų mokestis (4,046 mln.) ir dotacijos (4,85 mln.). Lyginant su 2017 m., biudžetas didėjo 885,7 tūkst. eurų. Tai lėmė darbo užmokesčio didinimas ir naujų etatų steigimas. Ataskaitoje nurodyta, kad biudžetinių įstaigų, administracijos ir jos padalinių darbuotojų algos 2018 metais vidutiniškai išaugo 137-iais eurais (24,5 proc.).
Po ataskaitos klausimą V. Dičiūnui turėjo Tarybos narys Arturas Kungys: „Man rūpestį kelia Lopaičių piliakalnis. Ačiū už ten nusidriekusį asfaltą, bet patį piliakalnį taip pat reikia tvarkyti. Mediniame take jau trūksta lentų, reikia turėklų, o prie šaltinio visai nebeįmanoma nusileisti. Žodžiu, reikia kažką daryti.“
Ką daryti su piliakalniu, nežinia. Mat jis – ne Savivaldybės, o Valstybinių miškų urėdijos objektas. „Kol buvo Rietavo miškų urėdija, ji ten tikrai puikiai tvarkėsi. Neliko urėdijos, neliko ir tvarkos. Būklė tikrai apgailėtina, į lentas įsimetęs puvėsis. O mes ne prie savo objekto nelabai ir lįsti galim“, – atsakė V. Dičiūnas.
Patvirtino šių metų biudžetą
2019-ųjų Rietavo savivaldybės biudžetas buvo išnagrinėtas visų komitetų posėdžiuose, tad Tarybai jį reikėjo tik patvirtinti. Taip ir padaryta.
Šiųmetinio biudžeto planas – apie 9,22 mln. eurų (pernai planuota surinkti tik 7,41 mln. eurų). Kone pusę biudžeto pajamų sudarys dotacijos (4,55 mln.), didelę dalį – ir gyventojų pajamų mokestis (4,09 mln.).
Savivaldybės išlaidų planas – didesnis nei pajamų – 9,71 mln. eurų. Didžiąją dalį biudžeto „suvalgys“ darbo užmokestis – 5,18 mln. eurų, prekės ir paslaugos atsieis 2,35 mln., ilgalaikio turto įsigijimas – 1,97 mln. Paskoloms grąžinti numatyta 216 tūkst. eurų.
Biudžeto pajamas ir išlaidas pristačiusi Finansų skyriaus vyresnioji specialistė Rūta Bagdonienė iš Tarybos narių nesulaukė jokių klausimų. Biudžetas vieningai patvirtintas ir netgi pasveikintas plojimais.
Pinigai – senelių namams ir greitajai
Dar anų metų lapkričio mėnesį Rietavo parapijos senelių globos namai Savivaldybei pateikė prašymą skirti lėšų keltuvui įsigyti. Tiesa, kainuoja jis nemažai  – 16 800 eurų, tačiau esąs labai reikalingas. Įstaiga nori plėsti savo veiklą – papildomai apgyvendinti 15–18 senukų, o tam reikalingas minėtasis keltuvas. Beje, minėtoji suma – tik pačiam įrenginiui įsigyti. Jį sumontuoti atsieis dar 6 830 eurų, tačiau už tai susimokės jau pati įstaiga. Taryba prašymą tenkino – lėšų keltuvui atriekta.
Taryba dosni buvo ir kitai įstaigai – Plungei rajono greitajai medicinos pagalbai, kuri aptarnauja ir rietaviškius. Greitoji dėl finansinės paramos kreipėsi šių metų sausį. Lėšų reikia medicinos įrangai įsigyti. Vienas iš pirkinių – modernus, kone visų greitosios medicinos pagalbos brigadų naudojamas defibriliatorius (jo vertė – 24–26 tūkst. eurų), kurio duomenis būtų galima tiesiogiai perduoti į Klaipėdos klasterio centrą. Kitas – šiuolaikiškas planšetinis elektrokardiografas (kaina – 3 400 eurų).
Tiesa, Greitoji medicinos pagalba prašė ne visos, o tik dalies jai reikalingų pinigų – 2 900 eurų. Likusi suma – Plungės rajono savivaldybės prisidėjimas.
„Nieko su antrankiais neišlydėjom“
Metinę ataskaitą Tarybai pateikė ir Savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkas A. Kungys. Pastarasis konstatavo, kad per ataskaitinį laikotarpį negavo nei Tarybos pavedimų, nei informacijos ar skundų apie korupcijos prielaidas ar jos pasireiškimo atvejus. „Taigi jokių pažeidimų nenustatyta. Nieko iš šio pastato su antrankiais neišlydėjom. Vadinasi, viskas pas mus gerai.“
Baigiantis paskutiniajam posėdžiui, meras A. Černeckis džiaugėsi: „Atrodo, viską spėjom – ir ataskaitas pateikti, ir visus sprendimus priimti. Tad daugiau šią kadenciją turbūt nebesusitiksim. Nebent dėl investicijų dar neeilinį posėdį tektų sušaukti.“
Meras ketverius metus atidirbusiai Tarybai dėkojo už produktyvų darbą ir suvaldytas emocijas. „Kažkada pasižadėjom dirbti Rietavo žmonių labui. Manau, tas pažadas turėtų tapti savotiška mūsų konstitucija, kurios laikysimės ir ateityje. Esame maža savivaldybė, bet galime tik didžiuotis, kad, nors susikūrėme vėliau, bet sugebėjome pasivyti ir net pralenkti kaimynes“, – kalbėjo meras.
Posėdis baigėsi padėkų, knygų ir gėlių įteikimu kiekvienam kadenciją baigusiam Tarybos nariui. Pastarieji savo ruožtu padėkojo merui ir Tarybos veiklą koordinuojančiai Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėjai Jūratei Šedvilaitei.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...