„Stengiausi netrukdyti Dievui“

Brolį Gediminą Numgaudį (dešinėje) Pakutuvėnuose pakeis brolis Antanas Blužas (centre). Parapijos perdavimo iškilmėse dalyvavo ir vyskupas Kęstutis Kėvalas (kairėje)

Brolį Gediminą Numgaudį (dešinėje) Pakutuvėnuose pakeis brolis Antanas Blužas (centre). Parapijos perdavimo iškilmėse dalyvavo ir vyskupas Kęstutis Kėvalas (kairėje)

Tokiais žodžiais praėjusį sekmadienį su savo parapijiečiais atsisveikino daugelį metų Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigas ėjęs kunigas Gediminas Numgaudis. Jis išlydėtas į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią. Brolio Gedimino valdytos parapijos raktus ir klebono pareigas perėmė kitas brolis pranciškonas – kunigas Antanas Blužas, iki tol Kretingoje ėjęs klebono pareigas. Parapijos perdavimo iškilmėse dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Vytautas Gedvainis.

„Žemaitis“ jau rašė, kad sausį posėdžiavusi Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vadovybė perskirstė brolių pranciškonų tarnystes provincijoje. Tada nuspręsta, kad brolį G.  Numgaudį Pakutuvėnuose pakeis brolis A. Blužas. Vasario 6-ąją šias permainas savo dekretu patvirtino ir Telšių vyskupas K. Kėvalas, A. Blužą paskyręs Pakutuvėnų parapijos klebonu, o G. Numgaudį pervedęs į Kretingą.
„Ši parapija – netradicinė. Turim tik apie 40 savų sielų, tačiau Pakutuvėnus yra pamėgę ir kitų parapijų tikintieji – iš Kauno, Klaipėdos, Telšių, Plungės ir kitur“, – iškilmingų šv. Mišių pradžioje kalbėjo G. Numgaudis. Apžvelgęs nuveiktus darbus, klebonas konstatavo: „Išvažiuoju, nes turiu paklusti. Dėl to man liūdna. O atsisveikindamas noriu pasakyti, kad aš jus myliu!“
Vyskupas K. Kėvalas džiaugėsi: „Pakutuvėnai – tai tokia bendruomenė, apie kokią ir svajoja bažnyčia. Jūs, tikintieji, esate geriausias entuziazmo pavyzdys, o abu broliai – ir Gediminas, ir Antanas – geriausias pavyzdys mums, ganytojams, kaip tikintiesiems dovanoti savo širdį. Štai kabo raktai  – juos perims Antanas. Tikiu, kad jis Pakutuvėnų parapiją ganys su tokia pat meile, kaip kad tai darė ir Gediminas.“

Atsisveikinimo su Gediminu Numgaudžiu Mišiose – gausus būrys tikinčiųjų

Atsisveikinimo su Gediminu Numgaudžiu Mišiose – gausus būrys tikinčiųjų

Anot vyskupo, parapijos perdavimas – gražus istorinis momentas, tad į jį turi įsilieti visi. Taip ir padaryta – į bažnyčios vidurį pakvietus brolį Antaną, visi sukalbėjo bendrą maldą, o tada naujasis klebonas ištarė priesaikos žodžius bei visų akivaizdoje pasirašė reikiamus dokumentus ir perėmė raktus.
Žodį tarė ir Plungės klebonas dekanas V. Gedvainis, kuris sakė esąs pažįstamas su G.  Numgaudžiu nuo seminarijos laikų. „Gediminas – išskirtinė asmenybė. Jau seminarijos laikais buvo tikras „čiudakas“. Jo įžvalgos, kalbos, samprotavimai – šventumo ženklas. Matau, kad šiandien braukiat ašarą, ir nesistebiu – stebėčiausi, jei nesigailėtumėte atsisveikindami su tokiu kunigu“,  – kalbėjo V. Gedvainis.
Naujasis klebonas A. Blužas sakė Pakutuvėnuose nesijaučiąs naujoku. Čia jis praleido pirmuosius trejus kunigystės metus, o vienu metu buvo paskirtas ir šios parapijos klebonu, tačiau šias pareigas realiai ėjo G. Numgaudis.
„Niekada netikėjau, kad Gediminas kada nors bus iškeltas iš Pakutuvėnų, o aš atkeltas čia. Tiesą sakant, buvau parašęs prašymą išsiųsti mane į Šventąją žemę, kur galėčiau tarnauti ir mokytis arabų kalbos. Bet paaiškėjo, kad ta Šventoji žemė  – čia pat, vos už 30 kilometrų. Tik kaip bus su arabų kalba, nežinau“, – smagiai kalbėjo brolis Antanas.
Tardamas paskutinį žodį, G. Numgaudis dėkojo parapijiečiams: „Be jūsų ir Dievo aš nieko nebūčiau nuveikęs. Daug išmokau iš jūsų ir iš tų, kurie čia atvykdavo – iš kiekvieno alkoholiko, narkomano. Aš pats nieko nenuveikiau, tik stengiausi netrukdyti Dievui.“

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...