Išsirinkome sau valdžią

Balsuoti šįkart atėjo 43,78 proc. Plungės rajono rinkėjų (1,5 proc. daugiau nei prieš 4-erius metus). Be to, stebino jaunų žmonių aktyvumas

Balsuoti šįkart atėjo 43,78 proc. Plungės rajono rinkėjų (1,5 proc. daugiau nei prieš 4-erius metus). Be to, stebino jaunų žmonių aktyvumas

Sekmadienio rytą tiek Plungės miesto, tiek miestelių ir kaimų gatvės buvo kaip niekad gyvos. Žmonės poromis, būreliais ir pavieniui traukė į rinkimų apylinkes atiduoti savo balsų už pasirinktus kandidatus į merus bei į Rajono tarybą. Per pietus žurnalistų kalbinti apylinkėse dirbę rinkimų komisijos nariai buvo nusiteikę optimistiškai – džiaugėsi, kad rinkėjų aktyvumas nemažas, kad žmonės balsuoja tvarkingai ir jokių incidentų nekyla.

Vieni balsavo už permainas, kiti – už tęstinumą
Plungės kultūros centre, kur veikė Senamiesčio apylinkė, sutikta plungiškė Nijolė Naujackienė sakė balsavusi už permainas. Kokių jų tikisi? „Žinote, sunku kažko konkrečiai tikėtis, nes partijos žada vieną, o po rinkimų susijungia į koalicijas ir daro visai ką kitą. Gerai bent, kad galime tiesiogiai rinkti merą. Mano galva, tai didelė pažanga“, – kalbėjo moteris.
Nijolė neslėpė prieš rinkimus specialiai ieškojusi informacijos apie kandidatus, skaičiusi jų programas, nes viešojoje erdvėje, jos nuomone, tos informacijos labai trūko. „Buvo sunku apsispręsti, ką šįkart palaikyti. Politikai prieš rinkimus pradėjo eiti į viešumą, bet tas jų aktyvumas veikia atstumiančiai. Racionaliai mąstantys žmonės supranta, kad čia rinkiminis šou daromas. Taip ir norėtųsi tų plačiai išsireklamavusiųjų paklausti, kur jie buvo pastaruosius 4-erius metus? Kodėl tada jų nebuvo nei matyti, nei girdėti?“ – retoriškai klausė Nijolė.
Nors įprastai aktyviausiai balsuoja vyresnio amžiaus žmonės, šiųmetiniai rinkimai stebino jaunų žmonių aktyvumu. Beveik visi „Žemaičio“ kalbinti jaunieji rinkėjai sakė taip pat, kaip ir Nijolė, balsavę už permainas. Plungiškis Kazimieras Pocevičius kalbėjo turįs norą, kad naujoji valdžia daugiau dėmesio skirtų miesto gatvėms ir rajono keliams, kuriuos žūtbūt reikia tvarkyti. O sutuoktiniai Remigijus ir Roberta, atėję balsuoti su sūneliu Karoliu, sakė norintys, kad jų išsirinkti kandidatai geriau tvarkytų miestą, labiau rūpintųsi dirbančiais žmonėmis, sudarytų sąlygas jiems daugiau uždirbti.
Žlibinuose sutikti taip pat su sūneliu balsuoti atėję Milda ir Juozas neslėpė, kad savo balsus atidavė už dabartinį merą. „Ne todėl, kad šis šimtu procentų pateisino mūsų lūkesčius. Tiesiog manom, kad reikia dabartiniams valdantiesiems suteikti galimybę tęsti pradėtus darbus. Nes naujai atėję kol apsipras, kol kojas apšils, žiūrėk, jau ir nauji rinkimai ateis“, – kalbėjo sutuoktiniai.
„Išrinks ir be mūsų“
Priešingą nuomonę išsakė Glaudžiuose sutikti Nijolė ir Simonas Norbutai. Jiedu neslėpė balsavę ne už dabartinius valdančiuosius, bet už naujus kandidatus. „Pagal ką rinkomės? Tikrai ne pagal pažintis ar rekomendacijas. Esu veiklus žmogus, pažįstu beveik visus kandidatus į merus, tad tos pažintys man nieko nereiškia. Aš jau tokia, kad ilgai ieškosiu ir nors iš pačio dugno išknisiu, bet rasiu man patinkantį kandidatą.
Mano nuomone, rajonas turi būti valdomas skaidriau, kad nebūtų korupcijos viešuosiuose pirkimuose, kad nebūtų proteguojami bendrapartiečiai ar šeimos nariai, ką matėme pastaruoju metu. Todėl ne, dabartinės valdžios nepalaikysime“, – eidama balsuoti kalbėjo Nijolė.
Toje pačioje Glaudžių rinkimų apylinkėje sutikti Zita ir Stasys Juškai namo grįžo taip ir neatlikę savo pilietinės pareigos, mat balsuoti atvyko… nepasiėmę savo asmens dokumentų. „Mums pažįstami aiškino, kad užtenka turėti rinkėjo biuletenį. O čia atėję išgirdome, kad be paso neleis balsuoti. Ai, tiek to, nebegrįšime. Išrinks ir be mūsų. Visi kandidatai vienodi, visi gražūs, visi gražiai suokia prieš rinkimus, tai koks skirtumas, kuriuos pasodinsim į tas šiltas kėdes“, – samprotavo jiedu.
„Ar visada balsuojam? O kaip gi?! Esam tuos nuomonės, kad privalu ateiti išreikšti savo valią. Net jei nežinai, ką rinktis, geriau jau ateik ir sugadink biuletenį. Vis tiek bus geriau, nei sėdėti namie ir leisti kažkam kitam už tave pasirinkti“, – kalbėjo pakeriškiai Regina ir Antanas, balsuoti atėję su dukra Lina bei jos vyru Mariumi.
„Kiek jau buvo tų merų“
Žlibinų rinkimų apylinkė, įsikūrusi kaimo Kultūros centre, rinkėjų prigužėjo prieš 13 valandą, pasibaigus šv. Mišioms netoliese esančioje bažnyčioje. Prie šventoriaus vartų sutikome balsuoti skubančią Iloną. Paklausta, ar kandidatai į merus bei Tarybą prieš rinkimus neaplenkė Žlibinų, moteris juokėsi, kad lankėsi čia ne vienas jų: ir valstiečiai kvietė į susitikimą, ir dabartinio mero atvaizdu papuoštas automobilis ne kartą po kaimą ratus suko. Ką jau bekalbėti apie reklaminius lankstinukus, užpildžiusius pašto dėžutes.
„Kiek jau buvo tų merų, Žlibinams nuo to nei geriau, nei blogiau. Patys kiek pasidarome, tiek ir turime, iš valdžios nieko nelaukiame“, – kalbėjo Ilona. „Kaip bebūtų, balsuoti reikia“, –
jai antrino bičiulė Stanislava, savo pareigą atlikusi dar prieš šv. Mišias. Moterys svarstė, jog balsavimas turėtų būti privalomas visiems, tada būtų tvarka. O dabar… „Vieni eina, kiti neina. Palaida bala. Reikėtų tiems, kurie nebalsuoja, neduoti pašalpų. Tuoj situacija pasikeistų“, – siūlė žlibiniškės.
Paskui jas užėjome į Žlibinų rinkimų apylinkę. Čia sutikta jos pirmininkė Ligita Kazragytė rodė šių rinkimų naujoves – baltais dažais nuteptą anksčiau skaidrią buvusią balsadėžę ir visų akims atvertas balsavimo kabinas. Kam tokių pakeitimų prireikė?
„Balsadėžes liepė uždažyti tam, kad nebūtų matyti, kokie kandidatai ir partijos pažymėti rinkimų biuleteniuose. Bet štai kas vyksta balsavimo kabinose, turim atidžiai stebėti, mat per šiuos rinkimus griežtai draudžiama rinkėjams fotografuoti savo biuletenius. Kodėl? Matyt, yra buvę balsų pirkimo atvejų, kai papirkėjai prašydavo kaip įrodymą pateikti nuotraukas, už ką tas asmuo balsavo. Dabar tokios galimybės nebeliko“, – sakė pirmininkė ir pridūrė, kad niekas ir nebando fotografuoti – visi rinkėjai elgiasi drausmingai.
Čia pat sutikome ir su pažįstamais pasilabinti užėjusius Virginiją ir Gintarą Končius. Profesoriaus Igno Končiaus vaikaitis su žmona gyvena sostinėje, tad ir balsavo už ten iškeltus kandidatus, tačiau abu sakė sekantys, kas vyksta ir Plungės politinėje padangėje.
„Prieš rinkimus perskaičiau visų čia kandidatūras iškėlusių politinių partijų bei komitetų programas ir pasigedau dėmesio jaunimui. Kiek žinau, konservatoriai pasisako už jaunimo rėmimą, bet ką konkrečiai šioje srityje žada nuveikti Plungės konservatoriai, jų programoje – nė žodžio. Apskritai, kandidatų programose visiškai nesijaučia žmogaus, niekas nepabandė paklausti paprasto piliečio, kaip jis jaučiasi gyvendamas Plungėje ar Plungės rajone. Neteko girdėti, kad Plungės savivaldybė būtų dariusi kažkokią didesnę apklausą. Niekas nesidomi, ko tam žmogui reikia“, – apgailestavo V. Končienė.
2019-03-05-zemaitisPorinkiminės nakties staigmenos
Aštuntą valandą vakaro, uždarius apylinkes, pradėti skaičiuoti balsai. Pirmuosius rezultatus Vyriausiajai rinkimų komisijai atsiuntė mažiausiosios – kaimiškos – apylinkės. Dar prieš vidurnaktį buvo matyti, jog pagal mandatų į Plungės rajono tarybą skaičių pirmauja liberalai, antri – konservatoriai, o jiems ant kulnų lipa „valstiečiai“.
Tačiau po vidurnakčio paskelbus, kaip balsavo rinkėjai Plungės miesto apylinkėse, vaizdas kardinaliai pasikeitė. Remiantis galutiniais duomenimis, daugiausiai rinkėjų simpatijų bei 7-is mandatus Taryboje (iki šiol turėjo 9) pelnė liberalai. Kiek mažiau balsų surinko visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“, bet jis taip pat Taryboje turės 7-is atstovus (turėjo 4). O konservatorių Taryboje kaip buvo, taip ir liks 6.
Nors ir aktyviai kaimuose palaikyti, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai gavo 3 mandatus (turėjo 2). Po jų liko socialdemokratai, į Tarybą galėsiantys deleguoti tik vieną atstovą (turėjo 2). Kitos savo kandidatūras iškėlusios partijos nesurinko reikiamo skaičiaus balsų ir į Tarybą nepateko.
Mero rinkimuose šiemet pasikartojo panaši situacija, kaip ir prieš 4-erius metus, tad vėl prireiks antrojo turo, mat nė vienas iš kandidatų nesurinko daugiau kaip 50 proc. balsų. Tad dėl mero kėdės pakartotiniame balsavime kovo 17 dieną susirungs liberalas Audriaus Klišonis (jį sekmadienį palaikė 39,55 proc. visų balsavusių rinkėjų) ir konservatorė Asta Beierle-Eigirdienė (surinko 24,28 proc. balsų).
Rezultatai nenuvylė
Pirmadienio rytą „Žemaičio“ kalbintas dabartinis meras A. Klišonis kalbėjo, kad nei mero, nei Tarybos rinkimų rezultatai didelių staigmenų jam nepateikė. Ar buvo minčių, kad gal pavyks laimėti mero kėdę per pirmąjį turą? „Plungėje turime ne tokią situaciją, kaip Rietave, kur į merus kandidatavo tik trys asmenys. Pas mus jų buvo net 7, tad natūralu, jog rinkėjų balsai ir simpatijos išsiskaidė. Bet įvertinus tą neigiamos informacijos, kuri buvo paskleista apie mus, kiekį, rezultatai visai neblogi“, – kalbėjo A. Klišonis.
Paklaustas, gal jau ryškėja būsimosios koalicijos Taryboje kontūrai, meras sakė, jog derybose nebus atstumta nė viena pusė. „Planas yra atmetus visas emocijas blaiviai ir racionaliai žiūrėti, kaip dirbsime toliau, kad tas darbas būtų kuo rezultatyvesnis ir naudingesnis Plungei“, – sakė jis.
„Rezultatais labai džiaugiuosi. Taryboje turėsim tiek pat atstovų, kaip ir iki šiol. Apie jokias koalicijas dar negalvojam, nes priešaky laukia didelis darbas – antrasis turas. Turim didelių ambicijų jį laimėti“, – prisipažino pakartotiniame balsavime su A. Klišoniu besirengianti susikauti A. Beierle-Eigirdienė.

8 komentarai(-ų)

 • Pelėda:

  Sekmės, ponia Asta, antrame ture. Aš už Jus.

 • aš:

  Mes už Asta užteks Klišoniui bendrapartiečius ,,glostyti,?

 • geda:

  gėda būtų jeigu plungiškiai vėl išsirinktų Klišonį,- drožė drožė 5 metus, miestą apleido, darbai nekokybiški, kainos išpūstos, o faniberija kaip pas kunigaikštį…

 • Ona:

  tikrai Plungei reikia naujo mero, nes tas ne ūkiškas, nežinia kam dirba, tik ne Plungės žmonėms, na tikriausiai dėl savęs.

 • O:

  as kovo 17 d. balsuosiu uz A.Klisoni. Na, tikrai ne uz konservus

 • O:

  Pamirsau pridurti dar, kad A.Klisonis turetu buti grieztesnis meras, ispurtyti visas breznevines matronas is savivaldybes ir priverstu pagal istatytus Plunges seniunijos darbuotojus pakelti uzpakalius nuo kedziu ir ziuret elementarios tvarkos ir svaros is zmoniu prie namu. Tai juk nieko nekainuoja. Tik sugedinti ir priversti tvarkytis apsileidelius. O dabar, atsiprasant, apsisike. Geda! Paziurekit i Telsius…

 • ajai:

  Tik ne uz asta zmones neapsirikit jinai viciunu desine ranka nepateko pocius lenda asta as tik uz klusoni balsuosu viciunai ir taip puse plunges uskariave nebus jokiu nauju inbesticiju jei asta bus isrinkta

 • akvilja:

  Tai tik ne uz asta nes jau prasideda vieninga plunge gavo mandatu tai sprto komplekso nebebus as tik uz klusoni nes asta kartu su viciunais eina

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...