Rietavo metai – nuo A iki Ž

Per paskutinįjį šios kadencijos posėdį Antanas Černeckis atsiskaitė už 2018 metus

Per paskutinįjį šios kadencijos posėdį Antanas Černeckis atsiskaitė už 2018 metus

Per paskutinįjį šios kadencijos Rietavo savivaldybės tarybos posėdį Rietavo meras Antanas Černeckis pateikė praėjusių metų ataskaitą. Joje apžvelgė ne tik savo paties bei Savivaldybės tarybos veiklą, bet ir įvairias kitas sritis.

Taryba apsvarstė 214 klausimų
Aptardamas Tarybos darbą, A. Černeckis minėjo, kad joje dirbo 17 narių, atstovavusių 4-ioms politinėms partijoms: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui (11), Lietuvos socialdemokratų partijai (2), Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (3) ir Darbo partijai (1). Per metus svarstyta 214 klausimų. Daugiausiai jų – 105 – pateikė Teisės ir finansų skyrius.
Tarybos nariai yra susiskirstę į 5 komitetus, kurie iš viso surengė 46 posėdžius, aptarė 228 klausimus. Daugiausiai jų teko Ūkio plėtros ir ekologijos komitetui. Be komitetų veikia ir dvi nuolatinės komisijos – Etikos, kuriai pernai taip ir nebuvo reikalo susirinkti, ir Antikorupcijos, surengusi 3 posėdžius.
Meras pasidžiaugė, kad priimant sprendimus apsieinama be šturmų, politikai buvo gana vieningi.
Demografiniai rodikliai prastėja
Viena aktualiausių problemų, kaip pabrėžė A. Černeckis, – pras-tėjanti demografinė situacija. 2018 m. pradžioje savivaldybėje gyveno 7 542 žmonės, o prasidedant 2019-iesiems – 7 417. Tiesa, pačiame Rietave gyventojų šiek tiek padaugėjo – nuo 3 200 iki 3 207, o kaime mažėjo. Per metus gimė 81 kūdikis, mirė 136 žmonės (ir tai yra kone dvigubai daugiau nei 2017 m.).
Nedarbo lygis mero pernelyg negąsdina: Rietave jis buvo 7,3 proc., o šalies mastu – daugiau nei 8 proc. Paklausiausios profesijos – pagalbiniai ir žemės ūkio darbininkai, pardavėjai, vairuotojai ir kt.
Tarp savivaldybėje veikusių verslo įmonių pernai daugiausiai buvo uždarųjų akcinių bendrovių (93) ir individualių įmonių (37). Daugumos jų (net 62-iejų) metinės pajamos – iki 10 tūkst. eurų, tokių, kurių metinė apyvarta būtų per 10 milijonų, – vos dvi. Pagal darbuotojų skaičių daugiausiai buvo tokių, kuriose dirba nuo 1 iki 4 žmonių (jų – 117), iki 250 darbuotojų – tik viena.
Auga ir biudžetas, ir algos
A. Černeckis pasidžiaugė nuolat didėjančiomis Savivaldybės biudžeto pajamomis. 2016-aisiais jos siekė tik 6,242 mln. eurų, 2018-aisiais – 9,829 mln. 2016 m. iš bankų teko skolintis 31 tūkst. eurų, 2017 m. – 459 tūkst., 2018 m. – 210 tūkst.
Džiugino ir tai, kad augo darbo užmokestis – biudžetinių įstaigų darbuotojų vidutinis atlyginimas pernai išaugo nuo 559 iki 696 eurų. Gaila tik, kad valdiškame sektoriuje užmokestis vis dėlto nėra toks, koks privačiame – pas privatininkus žmonės esą uždirbo maždaug 100-u eurų daugiau.
Savivaldybės žinioje esamo turto vertė buvo apie 21 mln. eurų. Pernai jo parduota už 22 tūkstančius. Ši suma būtų buvusi didesnė, jei kas nors būtų susidomėjęs buvusiu meno mokyklos pastatu.
Dalį Savivaldybės valdomo turto sudaro gyvenamieji būstai. Pernai, buvusį Žemaitijos kolegijos bendrabutį rekonstravus į butus, jų gerokai padaugėjo. Tuo pačiu sutrumpėjo būsto laukiančių rietaviškių eilė – nuo 55 iki 46 šeimų. Tarp laukiančiųjų – 11 jaunų šeimų, 8 – auginančios tris ir daugiau vaikų.
Pernai socialinėms reikmėms iš viso skirta apie 2,5 mln. eurų, didžiąją dalį sumos sudarė valstybės dotacija.
Meras apžvelgė ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, paminėdamas, kad dalį senųjų įstaigų – Pirminės sveikatos priežiūros centro ir UAB „Rietavo šeimos daktaras“ – pacientų perėmė nauja įstaiga – UAB „Ave medica“.
Gyrė tveriškius
Ugdymo paslaugas savivaldybėje teikia penkios įstaigos: Lauryno Ivinskio ir Tverų gimnazijos (su padaliniais Daugėduose ir Medingėnuose), Žadvainių pagrindinė mokykla, lopšelis-darželis ir Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla.
Mokyklas lankė 922 vaikai, darželinukų buvo 212, meno mokyklos ugdytinių – net 150. 2018-aisiais pagrindinį išsilavinimą įgijo 70 moksleivių, brandos atestatai įteikti 62-iems. Neformaliajam ugdymui Savivaldybė gavo 28 tūkst. eurų, įvairius būrelius lankė 243 vaikai.
Kalbėdamas apie kultūrą, A. Černeckis minėjo, kad visos įstaigos – ir mieste, ir kaimuose – dabar turi geras darbo sąlygas, dėl to ir jų veiklos rezultatai puikūs. Gerų žodžių negailėjo tveriškiams, kurie ir savo bažnyčios 400 metų jubiliejų gražiai paminėjo, ir kaip Mažoji kultūros sostinė sublizgėjo.
Geri ir sporto rezultatai. Ypač – moksleivių. Pavyzdžiui, Tverų mokiniai tarp 85-ių mokyklų užėmė 5-ąją vietą, Žadvainių – septinti tarp 80-ies mokyklų.
Aktyvi ir jaunimo veikla – vaikus ir jaunuolius vienija šaulių, skautų organizacijos, kviečia NVO „Progresas“, Atvirasis jaunimo centras.
Gausu projektų
Tai, kad gyvenimas gerėja, rodo ir pernai įgyvendintų bei iki šiol dar tęsiamų projektų skaičius. Vienas svarbiausių – apie 2,8 mln. eurų atsiėjusi L. Ivinskio gimnazijos sporto salės priestato statyba. Be to, kaip akcentavo A. Černeckis, dar nėra buvę metų, kad būtų įgyvendinta tiek daug gatvių apšvietimo projektų: Rietave – Vatušių, Palangos ir Taikos g. (iš viso už 92 tūkst. eurų), Daugėduose (29 tūkst.), Medingėnuose (207 tūkst.), Giliogiryje (50 tūkst.), Labardžiuose (68 tūkst.), Žadvainuose (41 tūkst.).
Ir gatvių asfaltavimo darbų daug. Vien Tveruose išasfaltuotos 3 gatvės ir tai atsiėjo 521 tūkst. eurų. Pelaičiuose įgyvendintas 661 tūkst. eurų kainavęs vandentvarkos projektas. Rietave socialinio būsto ir savarankiškojo gyvenimo namų įrengimas atsiėjo apie 300 tūkst. eurų.
Šiemet tęsiami tikslinės teritorijos ir kiti projektai: tvarkomas Oginskių kultūros istorijos muziejus, juda miesto turgelio atnaujinimo darbai, tiesiamas pėsčiųjų ir dviračių takas Aušros alėjoje, atnaujinamas Parko g. 3 esantis pastatas, tvarkoma Pamiškės g. Rietave, Bangos ir Malūno gatvės Pelaičiuose, atnaujinama kunigaikščių Oginskių dvarvietė, įgyvendinamas Jūros upės kraštovaizdžio projektas, vandentvarkos projektas Medingėnuose ir kt.
Šiemet žadama pradėti po truputį tvarkyti ir Savivaldybės administracijos pastatą.
Džiaugėsi sutramdyta smarve
Gyvenimu, ko gero, nesiskundžia ir nemenką europinę paramą gaunantys rietaviškiai žemdirbiai. Pernai jiems išmokėta daugiau nei 3,4 mln. eurų. „Į ūkininkų kišenes ateina tikrai nemaža suma, be šių pinigų kažin kiek ūkių išsilaikytų“, – sakė meras. Beje, pernai Savivaldybės iniciatyva geriausieji ūkininkai keliavo į Zarbeko miestą Vokietijoje. Šią tradiciją žadama tęsti ir šiemet.
A. Černeckis užsiminė ir apie Rietavo policijos, kuri pernai gavo 924 pranešimus, darbą. 2018 m. pareigūnai pradėjo 86 ikiteisminius tyrimus, surašė 239 administracinių nusižengimų protokolus. „Nesam labai išdykę, bet ir nelabai pavyzdingi“, – sakė meras.
Savivaldybės vadovas nepamiršo ir kitų įvykių: kad medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“ buvo apdovanota daugiavaikė motina Veronika Jokubaitienė, trys savivaldybės gyventojai atšventė 100-mečio jubiliejus, kad Rietavas gražiai minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų sukaktį, lankėsi įspūdingas choras iš Japonijos ir kt.
Ypač pasidžiaugta, kad gerų rezultatų davė susirinkimas, kuris organizuotas dėl bene didžiausios rietaviškių problemos – smarvės, sklindančios iš buvusios „Rietavo veterinarinės sanitarijos“. „Po bendro visų mūsų paauklėjimo nemalonų kvapą tikrai rečiau beužuodžiame“, – konstatavo A. Černeckis.
Kitas opus reikalas – buvusi Žemaitijos kolegija ir galimybės vietoj jos įsteigti vadinamąją mokslinyčią. „Šį klausimą gvildenom ir specialiai tam surengtoje konferencijoje, ir susitikimuose su žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu, Seimo nariu Andriejumi Stančiku. Turim teigiamą sprendimą – Seimo Kaimo reikalų komitetas pritaria, kad vietoj kolegijos steigtume daugiafunkcį centrą“, – džiugia gaida ataskaitą baigė meras.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...