Geri kunigo ketinimai prilyginti savivalei

Klebonui A. Mačiuiliui bažnyčios varpo remonto darbus teks derinti su paveldosaugininkais

Klebonui A. Mačiuiliui bažnyčios varpo remonto darbus teks derinti su paveldosaugininkais

Praėjusią savaitę vykusiame Plungės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje aptartas Kulių šv. Stanislovo bažnyčios klebono Arvydo Mačiulio klausimas. Dvasininkas prašė prisidėti prie miestelio šventovės varpo remonto. Esą pati parapija nėra finansiškai pajėgi atlikti visų numatytų darbų, todėl tikimasi, kad pagalbos ranką išties Savivaldybė, skirdama trūkstamą pinigų sumą.

A. Mačiulis akcentavo, kad varpui, kuriam būtinas kapitalinis remontas, – maždaug 300 metų. Dėl to jis – itin vertingas ir jį būtina išsaugoti. Norint tai padaryti reikia sutvirtinti konstrukcijas bei pakeisti valdymo mechanizmą. Mat šiuo metu varpas yra naudojamas neteisingai – mušamas plaktukais, nors turėtų būti išsupamas. Visas procesas būtų reguliuojamas nuotoliniu būdu, įrengiant programinį valdymą.
Visiems šiems darbams atlikti reikalinga maždaug 8 000 eurų suma. Tiesa, klebonas tikino, jog 3 850 eurų parapija jau turi surinkusi. Tad trūksta dar 5 000 eurų. Būtent tokio prisidėjimo ir tikimasi iš Savivaldybės.
Žinoma, Savivaldybės „kišenė“ stipriai nenukentėtų, iš jos ištraukus minėtąją sumą. Tik bėda tame, kad biudžeto pinigai – jau išskirstyti. Tačiau Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė užsiminė apie galimybę perskirstyti pinigus, mažiau skubius darbus atidedant vėlesniam laikui ir jiems įgyvendinti numatytas lėšas perleidžiant Kuliams.
Komiteto nariai tam neprieštaravo, tik kai kurie suabejojo, ar prieš ruošiantis tvarkyti kultūros paveldo objektą nereikia visko suderinti su Kultūros paveldo departamentu.
A. Mačiulis aiškino, kad atliekant remontą, šventovės autentiškumas išlaikomas. Šiuo metu, klebono teigimu, atliekami tik elektros instaliacijos darbai.
Komiteto narė Jolanta Skurdauskienė vis tiek nesutiko su tuo, kad šiuos darbus galima atlikti nesuderinus su paveldosaugininkais. Kad viskas turi būti daroma civilizuotai, tikino ir jos kolegė Judita Stankutė, nors ir neprieštaravo, kad Kulių parapijai būtų skirti 5 000 eurų, juo labiau kad miesteliui šiemet suteiktas Mažosios kultūros sostinės vardas.
Kulių klebonui politikų pastebėjimai akivaizdžiai nepatiko. „Ką aš turėjau suderinti? Visą autentiškumą išlaikau. Juk viskas paliekama, nekeičiama. Net atvirkščiai – atstatoma, nuimant varpą mušusius plaktukus ir įrengus supimo mechanizmą. Varpui nieko nenutiks, jis skambės. Lygiai taip, kaip buvo padaryta Rietave. Net tie patys lenkų meistrai dirbs. Jeigu kažkas būtų keičiama, tada tikrai niekas nevyktų be paveldosaugininkų žinios“, – dėstė dvasininkas.
Pasak jo, neketinama nieko šalinti. Esą išliks net bokšte esančios medinės konstrukcijos. Pakeistas tik atgyvenęs jėgos kabelis, prie kurio bus jungiamas valdymas. A. Mačiulis piktinosi politikų požiūriu. Jo įsitikinimu, žala buvo daroma iki šiol, 300 metų senumo varpą mušant plaktukais.
Užsitęsusias diskusijas ir ginčus nutraukė posėdžiui pirmininkavęs Audrius Misiūnas, pareiškęs, kad komitetas pinigų neturi ir jų neskirsto – jis tik gali pritarti prašymui arba ne. Šiuo atveju prašymas – „laiminamas“, tik būtina visus darbus atlikti pagal numatytą tvarką.
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys išaiškino, kad elektros instaliacijai tvarkyti be išlygų būtina techninė dokumentacija. „Galbūt nereikės tvarkybos darbų projekto, bet instaliacijos tvarkymas ar keitimas privalo būti suderinti su visomis už tai atsakingomis institucijomis. Šiuo atveju – Kultūros paveldo departamentu. Juk bažnyčia yra kultūros paveldo objektas. Tai, kas vyksta dabar, – tolygu savivaliavimui“, – dėstė T. Jocys ir pažadėjo pagelbėti tvarkant reikalingus dokumentus, kad tik būtų išvengta problemų.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...