Privatizuoti ar palikti bendruomenės poreikiams?

Vasario 13-ąją kaimo bendruomenė „Gintališkės sodžius“ pareiškė, kad jai nebereikalingos bibliotekos patalpos, kuriomis iki šiol naudojosi, ir paprašė nutraukti jų panaudos sutartį. Tuščios likusios patalpos Plungės rajono savivaldybės administracijai nereikalingos, todėl ketinama biblioteką įtraukti į parduodamų objektų sąrašą.

Turto skyrius klausimą dėl buvusios Gintališkės kaimo bibliotekos patalpų pateikė Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komitetui. Anot vyriausiosios specialistės Ingos Daublienės, minėtųjų patalpų panaudos sutartis su „Gintališkės sodžiumi“ buvo sudaryta 2008 metais. Šiemet pačios bendruomenės prašymu ji nutraukta.
Patalpos yra beveik 61 kv. m ploto, pastatas – 1970 metų statybos. Šiuo metu jos tuščios, nešildomos, reikalingos remonto. Taigi būtina investuoti arba rinktis kitą išeitį – parduoti. Kartu siūlyta pagalvoti ir apie kitų Savivaldybei priklausančių patalpų, kuriose įsikūręs Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Gintališkės filialas, pardavimą. Beje, tam, kad patalpos būtų parduotos, neprieštarauja nei bendruomenė, nei Platelių seniūnija.
Kaimo reikalų komiteto posėdyje dalyvavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Kerpauskas prašė pritarti siūlymui parduoti biblioteką. Pasak jo, kuo mažiau pastatų ir patalpų administruojama, tuo geriau. Juolab kad pati bendruomenė tam neprieštarauja.
Savo nuomonę šiuo klausimu išsakė ir vicemeras Mindaugas Jurčius, kuris pats gyvena Gintališkėje ir yra buvęs „Gintališkės sodžiaus“ pirmininkas. Jo teigimu, patalpos bendruomenei suteiktos kaip tik tada, kai jis ėjo pirmininko pareigas. „Prašėm patalpų ir gavom. Tikėjomės ir finansavimo joms sutvarkyti, tačiau jo nesulaukėm. Paskui rašėm projektą, pagal kurį gavom pinigų kultūros namų patalpoms tvarkyti. Atnaujinę jomis ir naudojomės, o biblioteka liko neremontuota ir mums praktiškai buvo nereikalinga“, – pasakojo vicemeras.
Pasak M. Jurčiaus, Gintališkėje jau viskas uždaryta, o pardavus biblioteką ir kultūros namus kaimas liktų be vietos, kur galėtų susirinkti. „Bet jei jau bendruomenei patalpų nereikia, kodėl negalėtume jų rekonstruoti į gyvenamąsias? Tegul bus ten socialiniai būstai, žmonėms juk jų reikia“, – siūlė vicemeras.
Pritariančiųjų pastarajam siūlymui neatsirado. Anot Turto skyriaus vedėjos Živilės Bieliauskienės, rekonstrukcija brangiai atsieitų ir Savivaldybei būtų visiškai nenaudinga. Jai pritarė ir
I. Daublienė: „Jau turim Narvaišių pavyzdį – įrengėm ten socialinius būstus, o kol radom norinčiųjų gyventi, visą sąrašą turėjom pereiti. Taip būtų ir Gintališkėje.“
Gintališkės bibliotekos ir kultūros namų patalpų klausimas apsvarstytas, tačiau sprendimas nepriimtas. Ar patalpos bus įtrauktos į parduodamųjų sąrašą, ar vis dėlto paliktos bendruomenės poreikiams, dar neapsispręsta.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...