Pirmasis susikirtimas – dėl vicemero posto

A.Černeckis (kairėje) sakė neturįs pagrindo nepasitikėti daugelį metų puikiai dirbančiu J. E. Bačinsku

A.Černeckis (kairėje) sakė neturįs pagrindo nepasitikėti daugelį metų puikiai dirbančiu J. E. Bačinsku

Tai, kad naujosios kadencijos Rietavo savivaldybės taryba nebebus tokia vieninga kaip ankstesnės, paaiškėjo jau per pirmąjį iškilmingą posėdį, kuris vyko praėjusį ketvirtadienį. Tarybos narių nuomonės išsiskyrė iškart, kai tik prasidėjo kandidatūrų teikimas į vieną svarbiausių Savivaldybės valdžios postų – į vicemero pareigas.

Atleisti – privaloma
Per pirmąjį naujai išrinktos Savivaldybės tarybos posėdį pirmiausia teko atleisti Savivaldybės administracijos direktorių Vytautą Dičiūną ir jo pavaduotoją Antaną Aužbikavičių. Šis sprendimas privalomas, nes darbą pradėjus naujai Tarybai, baigiasi anksčiau pareigas ėjusių administracijos vadovų įgaliojimai.
Taryba pritarė, kad atleidžiant V. Dičiūną jam būtų išmokėta vieno mėnesio atlyginimo dydžio išeitinė kompensacija ir atlyginta už nepanaudotas atostogas. Tiesa, išeitinė jam bus mokama tik po mėnesio, o jei per tą laiką įsidarbins valstybės tarnyboje, savivaldybės ar valstybės įmonėje, kompensaciją gaus tik už tiek dienų, kiek bus nedirbęs. Analogiškomis sąlygomis atleistas ir A. Aužbikavičius.
Ir direktorius, ir jo pavaduotojas laikinai, kol bus paskirti nauji administracijos vadovai, liko tuose pačiuose postuose. Nors per pirmąjį posėdį garsiai apie tai nekalbėta, visai tikėtina, kad ir V. Dičiūnas, ir A. Aužbikavičius ir šią kadenciją eis tas pačias pareigas, o atleidimas – tik privalomas formalumas.
Svarbu negadinti vagos
Atleidus direktorių ir pavaduotoją, Taryba sprendė, kam skirti vicemero pareigas. Kaip minėjome, politikų nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė. Meras Antanas Černeckis šiame poste pageidavo matyti tą patį asmenį, kuris šias pareigas ėjo iki šiol – Joną Eugenijų Bačinską. „Šis žmogus daug metų puikiai dirbo šį darbą. Neturiu pagrindo juo nepasitikėti, tad siūlau jam ir šią kadenciją dirbti vicemeru“, – kalbėjo meras.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovo Povilo Batavičiaus nuomonė buvo kitokia – šios pareigos turi atitekti asmeniui, kuris per rinkimus pelnė didžiausią rinkėjų pasitikėjimą ir gavo daugiausiai balsų – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovui Albinui Maslauskui. Bet A. Černeckis jam priminė: „Turbūt žinote, kad tos pareigos yra neapmokamos, tad politikas gauna tik atsakomybę, o atlyginimo – ne.“
A. Maslauskas kuklinosi: „Ir jums, ir rinkėjams ačiū už pasitikėjimą, bet aš visom keturiom palaikau Bačinsko kandidatūrą.“
Savo nuomonę išsakė ir mero pasiūlytasis kandidatas: „Aš neprieštarauju likti šiame poste. Ir čia, manau, labai tinka posakis, kad senas jautis negiliai aria, bet ir vagos negadina. Taip ir man –
svarbu negadinti vagos, kurią aria meras. Pripažįstu, kad gaunu naštą. Tiesa, ji nedidelė, bet ačiū už ją.“
Dėl J. E. Bačinsko kandidatūros balsuota slaptai. Suskaičiavus Tarybos narių balsus paaiškėjo, kad už tą patį vicemerą pasisakė 9 Tarybos nariai, o likusieji 8 susilaikė. Taigi laimėjimas – tik vieno balso persvara.
Penki komitetai
Kadangi naujoji Taryba jau balandžio 25-ąją rinksis į kitą posėdį, skubėta pasitvirtinti ir komitetus.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovams P. Batavičiui, Juozui Barsteigai ir Vilijai Razmienei pareiškus, kad  vienijasi į frakciją ir Taryboje dirbs kaip mažuma, jiems atiteko teisė skirti Kontrolės komiteto pirmininką. Juo patvirtintas J. Barsteiga. Be jo, šiame komitete darbuosis dar ir Vytautas Blažaitis bei Mindaugas Litvinas.
Į Finansų ir ekonomikos komitetą užsirašė J. E. Bačinskas, P. Batavičius, Eglė Fabijonavičienė, Alfredas Mockus ir Jonas Rekašius. Sveikatos ir socialinės paramos komitete darbuosis V. Blažaitis, Saulius Jonušas, Viktoras Krajinas, V. Razmienė ir J. Rekašius.
Švietimo, kultūros ir sporto komitete – E. Fabijonavičienė, S. Jonušas, Algimantas Mickus, A. Mockus, Virgilijus Ruškys ir Augustas Šlimas. Ūkio plėtros ir ekologijos komitete – J. Barsteiga, Albinas Bružinskis, V. Krajinas, M. Litvinas, A. Maslauskas ir A. Mickus.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...