„O Plungiškių draugiją reikia gerbti…“

Per Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdį, atėjus laikui paklausimams, Tarybos narys, „Vieningos Plungės“ atstovas Liudas Skierus kreipėsi į merą Audrių Klišonį. Jo klausimas – dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie Plungiškių draugiją ir apie vadinamojo advokato namelio, kuriame draugija yra įsikūrusi, remontą.

„Mere, jūsų ir Aido (Tarybos nario Aido Kėso – aut. past.) laikraštis šiandien rašo, kad Plungiškių draugija advokato nameliui remontuoti gavo 70 tūkstančių eurų ir esą neaišku, kaip tie pinigai buvo panaudoti“, – kalbėjo L. Skierus.
Jo teigimu, Plungiškių draugija jokių pinigų negavo. Minėtieji 70 tūkstančių eurų – nuo viešosios bibliotekos rekonstrukcijos projekto atlikusios lėšos, kurias nuspręsta panaudoti advokato namelio remontui. Tačiau tie pinigai, kaip sakė Tarybos narys, nebuvo skirti Plungiškių draugijai. Savivaldybė organizavo konkursą ir sprendė, kas už tą sumą tvarkys namelį.
Pasak L. Skieraus, Plungiškių draugija, norėdama užbaigti šio statinio remontą, planavo teikti paraišką paramai gauti. Tačiau pagal tą pačią programą paraišką teikė ir Žemaičių dailės muziejus – Oginskių rūmų restauracijai baigti. Kadangi draugijos objektas – ne tokios svarbos kaip rūmai, nuspręsta paraiškos neteikti, kad nebūtų konkurencijos muziejui.
„Maniau, kad rinkimai baigėsi, bet ne. Po šito straipsnio man skambina draugijos nariai, klausia, kas čia darosi. Noriu pasakyti, kad reikia skirti, kur yra Liudas Skierus, „Vieninga Plungė“ ir Plungiškių draugija. Žinau, kad Liudo Skieraus jūs nemėgstat, su „Vieninga Plunge“ reikės išmokti sugyventi, o Plungiškių draugiją reikia gerbti“, – rėžė L. Skierus.
Meras A. Klišonis, nuolat neigiantis savo sąsajas su laikraščiu „Plungės žinios“, apie kurį ir kalbėta, tą patį darė ir šįkart. Beje, apie tai, kad jo žmona Inesa Klišonienė turi ketvirtadalį to leidinio akcijų, meras visada nutyli, bet nuolat akcentuoja, kad jis pats – nei laikraščio savininkas, nei akcininkas.
Tiesa, savo atkirtį A. Klišonis pradėjo ne nuo laikraščio akcijų, o nuo jo ir L. Skieraus nuomonių skirtumo: „Aš jūsų nei mėgstu, nei nemėgstu. Esam tos pačios Plungės gyventojai ir galim turėti skirtingas nuomones, bet tai nėra vienas kito mėgimo ar nemėgimo klausimas.“
Vėliau meras pasisakė ir dėl laikraščio. „Jūs neteisingai informuotas. Aš nesu nei savininkas, nei akcininkas. Tuo labiau negaliu koreguoti ar nurodinėti redaktoriui, ką rašyti. Jei matote, kad redaktorius ar kitas žurnalistas, ar laikraštis pažeidė jūsų interesus, turit teisę į tai reaguoti taip, kaip numato įstatymai“, – rekomendavo A. Klišonis.
Šis politikų apsižodžiavimas jokių rezultatų nedavė. Vienas išsakė pretenzijas, kitas kategoriškai jas atmetė. Beje, mero pasisakymas apie tai, kad jis nėra „Plungės žinių“ savininkas ir kad negali nurodinėti redaktoriui, ne vienam posėdžio dalyviui pašaipią šypseną sukėlė.

Vienas komentaras

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...