Minint Vaižganto metus – apie jo veiklą Žemaitijoje

Iš Plungės kilęs dr. Tomas Petreikis papasakojo apie Vaižganto leidybinę veiklą

Iš Plungės kilęs dr. Tomas Petreikis papasakojo apie Vaižganto leidybinę veiklą

Niekas nedrįs paneigti, jog Juozas Tumas-Vaižgantas yra viena ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių, savo energija, optimizmu ir tolerancija pelnęs didžiulį populiarumą tiek tarp šviesuomenės, tiek tarp paprastų žmonių. Jo asmenybei atskleisti skirti visi 2019-ieji, kurie paskelbti Vaižganto metais. Plungės kraštas didžiuojasi, jog šis šviesus žmogus neišdildomą pėdsaką paliko ir mūsuose. Jo veikla tapo neatsiejama mūsų praeities dalimi. Apie tai kalbėta per praėjusį penktadienį Plungės viešojoje bibliotekoje vykusią konferencija „Juozo Tumo-Vaižganto visuomeninė ir leidybinė veikla Žemaitijoje“.

Vaižgantui atminti – suoliukas
2019-ieji neatsitiktinai paskelbti rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogo bei kunigo J. Tumas-Vaižganto metais, mat šiemet minimos jo 150-osios gimimo metinės.
Ta proga visus metus netrūks įvairiausių renginių, kurių metu bus grįžtama prie šios ryškios asmenybės gyvenimo, kūrybinio palikimo. Tiesa, pastarasis yra gausiausias tarp to meto rašytojų.
Įprasminti gražią iškilios asmenybės sukaktį sumanė ir mūsų krašto žmonės. Antai penktadienį Plungės viešosios bibliotekos kiemelyje prieš konferenciją buvo atidengtas Vaižgantui atminti skirtas suoliukas, priminsiantis tuos laikus, kai dvasininkas lankydavosi kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose.
Perkirpti simbolinę juostelę pakviesti Seimo narys Jurgis Razma, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė, dekanas, klebonas Vytautas Gedvainis ir seniūnijos raštvedė Rūta Laurinaitienė. Gražią ceremoniją papuošė Vaižganto kūrybos paskaičiusi aktorė Olita Veronika Dautartaitė.
Plungės miesto seniūnija pasirūpino, kad prie pat Kulių, Kumžaičių kaime, esantis Vaižganto ąžuolynas, kuris pasodintas minint 125-ąsias rašytojo gimimo metines, praturtėtų dar 25 ąžuoliukais. Medeliai pasodinti po konferencijos Plungėje.

Suolelis J. Tumui-Vaižgantui atminti

Suolelis J. Tumui-Vaižgantui atminti

Apie Važganto veiklą
Atidengus suoliuką, visi persikėlė į biblioteką, kur laukė konferencija „Juozo Tumo-Vaižganto visuomeninė ir leidybinė veikla Žemaitijoje“.
Nuskambėjus meniniam aktorės O. V. Dautartaitės žodžiui bei garbių svečių sveikinimams, pasiklausyti pirmojo pranešimo pakvietė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkas dr. Tomas Petreikis, įdomiai papasakojęs apie Vaižganto leidybinę veiklą Žemaitijoje.
Daug įdomių dalykų apie mūsų krašte kurį laiką gyvenusį ir aktyviai veikusį šviesuolį atskleidė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas. Jis pasakojo, kad, skirtingai nei paprasti žmonės, kurie mylėjo Vaižgantą, kunigai į jį žiūrėjo prieštaringai – kai kurie su ypatingu nepasitikėjimu.
Senesnės kartos klebonai ir vyskupai laikė jį išsišokėliu ir nerimtu karštuoliu. Kai kuriuos baugino Vaižganto lietuvybės puoselėjimas, teisybės ieškojimas ir sakymas į akis. Jis niekam nepataikavo ir nuolatos gynė silpnesnius bei nuskriaustuosius. Daugelis senųjų kunigų abejojo net jo krikščioniškumu. Užtat vikarai ir jauni kunigai žavėjosi jo raštais, publicistika ir laikė savo dvasiniu vadu.
Įdomiai Vaižgantą pristatė ir Plungės „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ramutė Damulienė, skaičiusi pranešimą tema „Pragiedruliai“: Vaižganto įsipareigojimas ir gyvenimui, ir menui“.
Renginys Kuliuose
Vėliau Vaižganto jubiliejui skirtas renginys persikėlė į Kulius, kur laukė minėtų ąžuoliukų sodinimas, literatūrinė kompozicija bei ekskursija.
Apie Vaižganto kūrybinę veiklą šiame miestelyje ir jo atminimo įamžinimą renginio dalyviams papasakojo istorikė Zuzana Jankevičienė. Vėliau ji pakvietė visus pasivaikščioti J. Tumą-Vaižgantą menančiomis vietomis.
Gražiu renginio akcentu tapo ir Kuliuose, klebonijos, kurioje gyveno Vaižgantas, kieme Plungės „Saulės“ gimnazijos moksleivių dovanota muzikinė-literatūrinė kompozicija „Taip reikia mylėti, dirbti ir aukotis“.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...