Plungės ir Rietavo savivaldybių įmonės – tarp neskaidriausių

Balandžiui besibaigiant Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) paskelbė analizę „Savivaldybių valdomų įmonių skaidrumas“. Jos išvados – nedžiugina. Paaiškėjo, kad tik 7-ios iš 60-ies šalies savivaldybių atitinka minimalius jų valdomų įmonių (SVĮ) skaidrumo reikalavimus. Liūdniausia, kad vertinant pagal šį kriterijų mūsiškės Plungės ir Rietavo savivaldybės atsidūrė pačiame gale: pirmoji tarp visų 60-ies savivaldybių užėmė 49-ąją vietą, o antroji – tik 52-ąją. Tiesa, pastaroji valdo tik vieną įmonę – „Rietavo komunalinį ūkį“, tačiau Savivaldybės interneto svetainėje galima rasti tik… šios įmonės pavadinimą ir vadovo vardą bei pavardę.

LLRI minėtoje analizėje rašo, kad Vyriausybės patvirtintose skaidrumo gairėse nurodomi bent 24 punktai informacijos, kurią rekomenduojama skelbti SVĮ, tačiau iš jų savivaldybėms savo interneto svetainėse privalomi skelbti tik 6: SVĮ pavadinimą, jos vadovą, valdybą, įmonės įstatus, veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas.
Tad pagal šiuos 6 privalomus punktus ir buvo įvertintos visų 60-ies savivaldybių valdomos įmonės. Plungės rajono savivaldybė, valdanti 5 įmones, surinko 13 skaidrumo balų. Bendras vidutinis jos skaidrumo balas – 2,6 (iš 6-ių galimų).
Iš šios analizės matyti (o ir dabar atsidarius Savivaldybės interneto svetainę tuo galima įsitikinti), kad Plungės rajono savivaldybė skelbia tik visų penkių jos kontroliuojamų įmonių pavadinimus ir jų vadovų vardus bei pavardes. Ten pat galima perskaityti, ir kas sudaro trijų įmonių („Plungės šilumos tinklų“, „Plungės vandenų“ ir „Plungės autobusų parko“) valdybas. Tačiau čia nerasi nė vienos įstatų ir jų veiklos bei finansinių atskaitų.
Rietavo savivaldybės interneto svetainėje skelbiamas tik vienintelės jos įmonės – „Rietavo komunalinio ūkio“ – pavadinimas ir vadovo vardas bei pavardė.
Tiesa, kiek daugiau apie šias įmones galima sužinoti atsivertus jų interneto svetaines, tačiau ir čia pateikiama informacija – labai padrika. Kai kurios skelbia savo finansines ir veiklos ataskaitas, tačiau naujausios jų – už 2017 metus, nors jau tuoj įpusės 2019-ieji.
Galbūt kam nors kils klausimas, kam reikalinga žinoti, kas valdo savivaldybių įmones ir kokie yra jų veiklos rezultatai. Analizę atlikęs LLRI konstatuoja, kad išsami ir lengvai prieinama informacija apie valstybės ar savivaldybių valdomas įmones leidžia gyventojams žinoti, ar tikslingai ir efektyviai yra panaudojami jų – mokesčių mokėtojų  – pinigai, nes būtent jie sudaro šių įmonių kapitalą.
O tai, kad šios informacijos trūksta, siejama su didesniu nepotizmu (tarnybinės padėties naudojimu giminėms ar draugams proteguoti) ir korupcija. Menkas savivaldybių demonstruojamas skaidrumas gali būti ženklas, kad šios įmonės veikia kitais tikslais, nei viešojo intereso tenkinimas.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...