Finansavimas – tik septyniolikai lovų

Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyriausioji finansininkė Stanislava Klovienė Rietavo savivaldybės tarybai pristatė įstaigos 2018-ųjų metų veiklos ataskaitą. Tuo pačiu paminėjo, su kokiomis problemomis susiduriama dabar. Viena jų – skurdus finansavimas. Mat PSPC turi 24 lovas, o finansavimą gauna tik 17-ai. Lėšų trūkumas įstaigą verčia spaustis, tad pinigų vos vos užtenka atlyginimams ir mokesčiams.

Pirminės sveikatos priežiūros centras turi polikliniką, 24 lovų slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių bei keturis medicinos punktus. Visos šios paslaugos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Be to, įstaiga teikia ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas (ne daugiau kaip 8 asmenims), kurias finansuoja Savivaldybė.
Lyginant su 2017 metais, pernai ligonių buvo mažiau (2017 m. – 219, 2018 m. – 196), tačiau ligoninėje jie praleido ilgesnį laiką. Lovadienių skaičius 2017 m. – 9 572, 2018 m. – 9 793. Per pastaruosius trejus metus gerokai sumažėjo ir Pirminės sveikatos priežiūros centre prisirašiusių pacientų skaičius: 2016 m. jų buvo 2 223, 2018 m. – 1 627. Taigi skirtumas – apie 600. Tarybos nariams pasidomėjus, kodėl taip žymiai tirpo pacientai, S. Klovienė paaiškino: „Priežastis buvo ta, kad Rietave atsidarė dar viena sveikatos priežiūros įstaiga. Į ją perėjo vienas iš mūsų gydytojų, o paskui jį – ir pacientai. Be to, ir šiaip juk Rietave gyventojų nuolat mažėja.“
2018 m. PSPC pajamos buvo 544 tūkst. eurų, daugiausiai lėšų gauta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo – 421,3 tūkst. eurų. Sąnaudos – 535 tūkstančiai. Didžiąją dalį jų sudaro darbo užmokestis (314 tūkst.) ir įmokos „Sodrai“ (99,1 tūkst.). Metinis rezultatas – 9 tūkst. eurų pelno.
Praėjusių metų pabaigoje PSPC dirbo 44 žmonės (33,4 etato), šeši iš jų – gydytojai (3,2 etato), 20 – slaugytojai (16,7 etato). Suskaičiuota, kad vieno etato darbo užmokestis pernai pakilo 18 proc. Taigi vidutinis vieno darbuotojo mėnesio atlyginimas nuo 472 eurų pakilo iki 572 eurų. Už etatą mokami 738 eurai. Įstaigos vadovės Birutės Kerpienės atlyginimas – 1 078 eurai (pastovioji dalis – 980 eurų, priedas – 98 eurai). Be to, ji dirba iš šeimos gydytoja, už šį darbą gauna 1 620 eurų.
Kaip minėjome, S. Klovienė kaip didžiausią įstaigos problemą įvardijo menką finansavimą. „Įstaiga per mėnesį gauna apie 18 tūkstančių eurų. Tokios sumos pakanka tik 17 lovų išlaikyti, o turime 24. Esame priversti naudoti rezervo lėšas. O po pirmojo ketvirčio jau turėjome viršsutartinių skolų. Nepaisant to, stengiamės, kad mūsų teikiamos paslaugos būtų kokybiškos“, – pasakojo įstaigos vyr. finansininkė. Pasak S. Klovienės, pernai įstaiga nustatytą išlaidų planą viršijo 16 tūkst. eurų. Vėliau PSDF šią skolą apmokėjo.
„Pinigų gaunat 17-ai lovų, bet tiek jums per mažai. Išnaudojat daugiau, tačiau paskui jums apmokama, tad didelės bėdos čia kaip ir nėra“, – problemą sušvelnino meras Antanas Černeckis. Taryba įstaigos veiklos ataskaitą palaimino.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...