Paskutinėje vietoje ar „tik šiek tiek atsilieka nuo vidurkio“?

Pasak Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos L. Rėkašienės, dėl prastos švietimo kokybės savivaldybėje kalčiausias... mažėjantis mokinių skaičius

Pasak Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos L. Rėkašienės, dėl prastos švietimo kokybės savivaldybėje kalčiausias… mažėjantis mokinių skaičius

Praėjusią savaitę rašėme apie žurnalo „Reitingai“ paskelbtus mokyklų bei savivaldybių (pagal švietimo parametrus) vertinimus. Iš pastarųjų matyti, kad mažiausiai taškų surinko ir paskutinėje vietoje atsidūrė Rietavo savivaldybė. Dėl tokių prastų rodiklių pirmiausia turėtų sunerimti pedagogų bendruomenė. Žinoma, neabejingi turėtų būti ir šios savivaldybės švietimo įstaigose besimokančių moksleivių tėvai, kuriems nėra nusispjauti, kur žinių bagažą kaupia jų atžalos, ar jiems užtikrinama ugdymo kokybė bei kokia jų savijauta.
O „Žemaičiui“ buvo įdomu sužinoti, ką apie tokį reitingą, kuriame Rietavo savivaldybė liko paskutinė – 60-oji, mano jos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija RĖKAŠIENĖ.

– Ko gero, jūs jau spėjote išsamiai susipažinti su žurnalo „Reitingai“ sudarytais švietimo įstaigų bei savivaldybių reitingais, iš kurių matyti, kad liūdniausia situacija – Rietavo savivaldybėje. Ji pagal švietimo kriterijus įvertinta prasčiausiai. Kaip manote, kas lėmė tokius rezultatus?
– Žurnalo „Reitingai“ žurnalistai pagrindinį dėmesį skyrė tik abiturientų valstybinių egzaminų rezultatams, kurie Rietavo savivaldybės mokyklose šiek tiek atsilieka nuo šalies vidurkio. Mokyklas baigia nedidelis skaičius abiturientų, todėl stebimi rezultatų svyravimai atskirais metais. Mūsų mokyklose mokosi visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai, nėra mokyklų, atsirenkančių mokinius, veikia vadinamos „ilgosios“ gimnazijos, kurių tikslas – ugdyti visus vaikus, neišskiriant ir tų, kurie turi specialiųjų poreikių. O pastarųjų ugdymo pasiekimai, kaip žinia, tikrai neprideda papildomų taškų mūsų savivaldybei.
– Nesutikčiau, kad vertinti tik valstybinių egzaminų rezultatai. Reitinguojant savivaldybes, atsižvelgta ir į daugybę kitų rodiklių: mokyklose dirbančių mokytojų amžių, įstojimo į aukštąsias mokyklas procentą, moksleivių skaičių jungtinėse klasėse ir kitus.
– Kaip ir minėjote, vienas iš žurnalo „Reitingai“ parinktų rodiklių yra įstojimas į aukštąsias mokyklas. Rietavo savivaldybės abiturientai daugiausia stoja į valstybės finansuojamas vietas. Studijuoti mokamose vietose (nors patekti į tokias užtenka gerokai žemesnių rezultatų) daugelis neturi lėšų, todėl geriau renkasi paklausias profesijas arba save išbando darbo rinkoje.
– Ko gero, geriausiai realią savivaldybės švietimo situaciją mato kasdien su mokyklomis bendraujantys švietimo specialistai. Tad kokią silpniausią vietą jūs matote Rietavo švietimo sistemoje?
– Manau, kad tai – mažėjantis mokinių skaičius, dėl kurio savivaldybėje buvo mažinamas mokyklų tinklas, keitėsi mokyklų vadovybės. O gerai mokinių ir mokytojų savijautai mokykloje, pasitikėjimo aplinkos kūrimui būtinas ilgalaikis betarpiškas bendravimas ir bendradarbiavimas.
– Vieną iš jūsų mokyklų – Tverų gimnaziją – matome tarp 150-ies silpnų šalies mokyklų. Kas lėmė tokį įstaigos įvertinimą? Kokios gimnazijos silpnosios vietos?
– Projekte, kuriame numatoma pagalba silpnos raiškos mokykloms, atrinktos dalyvauti mokyklos, turinčios iššūkių, susijusių su socialine aplinka – tos, kuriose dalis vaikų yra iš šeimų, kurioms reikia pagalbos, vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Būtent šie ir panašūs kriterijai lėmė tokius vertinimo rezultatus.
– O kokia jūsų nuomonė dėl jungtinių klasių, kurios traktuojamos kaip žala vaiko ugdymui? Kaip žinia, Rietavo savivaldybėje nemažas procentas moksleivių mokosi būtent tokiose klasėse.
– Jungtinėse klasėse organizuoti ugdymo procesą nėra lengva, tačiau atokesnėse vietovėse taip sprendžiama problema į ugdymo procesą įtraukiant ten gyvenančius vaikus. Mokydamiesi arčiau gyvenamos vietos, mokiniai lengviau pasiekia mokyklą, turi daugiau laiko poilsiui, gali įsitraukti į neformalaus ugdymo veiklas – būrelius. Ypatingai tai svarbu mažesnės motyvacijos vaikams, vaikams iš mažiau socialiai aktyvių šeimų.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...