Patvirtino – „Plungės vandenys“ teršė Miniją

Praėjus dviems mėnesiams po to, kai kilo įtarimas, jog  UAB „Plungės vandenys“ leidžia nevalytas nuotekas į Mažąją Sruoją ir Miniją, pagaliau gautos Aplinkos pasaugos departamento atlikto neplaninio patikrinimo išvados. Nustatyta, kad įmonės į aplinką išleistose nuotekose teršalų kiekis viršijo leistinas normas. Už tai „Plungės vandenims“ paskirta bauda. Tiesa, ji – labiau simbolinė (vos 85 eurų dydžio), tačiau įmonei už šį pažeidimą 10 kartų brangiau kainuos privalomas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (TIPK).

Priminsime, kad triukšmas dėl to, jog „Plungės vandenys“ galimai į Mažąją Sruoją, kuri įteka į Miniją, leidžia nevalytas nuotekas, kilo balandžio antroje pusėje. Į „Žemaičio“ redakciją užsukęs plungiškis pasakojo savaitgalį sumanęs pažvejoti Minijoje, tačiau jį išgąsdino spalvą pakeitęs ir nuotekomis dvokiantis upės vanduo.
Vyras pasakojo atsekęs, kad teršalai į Miniją patenka iš Mažosios Sruojos, o į ją – iš leistuvo, įrengto išleisti jau išvalytas nuotekas iš „Plungės vandenims“ priklausančių valymo įrenginių, esančių Varkalių kaime.
Apie šią taršą nedelsiant buvo pranešta aplinkosaugininkams. Ištyrę pirminius į aplinką leistų nuotekų mėginius jie paskelbė, kad BDS7 (biocheminis deguonies suvartojimas per 7 dienas) ir ChDS (cheminis deguonies suvartojimas) leidžiamos momentinės koncentracijos neviršijo.
Skelbta, jog pagal „Plungės vandenų“ turimą TIPK leidimą remontiniu laikotarpiu, kuris gali tęstis ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, leidžiami išleisti teršalų limitai yra padidinami.
Kad tuo metu kaip tik remontuotas vienas iš nuotekų valymo rezervuarų, „Žemaičiui“ patvirtino įmonės valymo įrenginių operatorius Algimantas Mačėnas.
Tuo metu kitas rezervuaras veikė dvigubu apkrovimu, bet operatorius tikino, jog nuotekos į upelį išleidžiamos išvalytos. Esą tik porą dienų, kai vyko perpumpavimo darbai, į leistuvą galėjo patekti nevalytų nuotekų.
Vis dėlto Aplinkos pasaugos departamento inicijuotas neplaninis patikrinimas parodė ką kita. „Žemaitis“ gavo šio patikrinimo išvadas, kuriose nurodoma, kad „Plungės vandenų“ remontinio laikotarpio metu (nuo balandžio 14 d. iki gegužės 8 d.) išleistų į aplinką teršalų kiekis viršijo leistinas normas.
Dėl to vadovaujantis Lietuvos respublikos administracinių nusižengimų kodekso 246 straipsnio 1 dalimi įmonės atsakingas asmuo nubaustas 85 eurų dydžio bauda. Be to, apskaičiuojant mokestį už TIPK leidimą „Plungės vandenims“ bus taikomas 10 kartų didesnis tarifas.
„Žemaitis“ domėjosi ir tuo, ar įmonė turės atlyginti gamtai padarytą žalą (Mažoji Sruoja ir Minija nevalytomis nuotekomis terštos per patį neršto įkarštį, o tai neabejotinai pakenkė jų žuvingumui). „Kadangi įmonė turi TIPK leidimą išleisti į aplinką išvalytas nuotekas, žala neskaičiuojama“, – atsakė departamento viešųjų ryšių specialistė Ieva Krikštopaitytė.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...