Pasiskelbė esantys opozicinė frakcija

Opozicijos gretose (iš kairės) Alfredas Mockus, Vytautas Blažaitis, Viktoras Krajinas, Algimantas Mickus ir Augustas Šlimas

Opozicijos gretose (iš kairės) Alfredas Mockus, Vytautas Blažaitis, Viktoras Krajinas, Algimantas Mickus ir Augustas Šlimas

Balandžio mėnesį darbą pradėjusi naujos kadencijos Rietavo savivaldybės taryba, kaip daugelis pastebi, nėra tokia vieninga, kokia buvo lig tol. Akivaizdu, kad į vieną barikadų pusę yra stoję devyni liberalai, sudarantys valdančiąją daugumą, į kitą – aštuoni likusieji: keturi socialdemokratai, trys konservatoriai ir vienas „darbietis“. Tai vienu, tai kitu klausimu politikai vis sukryžiuoja ietis, tačiau oficialios opozicijos iki šiol niekas nesiryžo skelbti. Bet galų gale tai įvyko – birželio 20-ąją penki Tarybos nariai pasiskelbė opozicine frakcija.

Ketvirtadienį vykęs Tarybos posėdis pradėtas pareiškimu, kurį perskaitė socialdemokratų atstovas Vytautas Blažaitis. Jo turinys toks: „Atsižvelgdami į tai, kad rinkimus laimėjusi minimali dauguma, delegavusi savo kandidatus į Rietavo savivaldybės vykdomąją instituciją, mero pavaduotojo pareigas ir visus įmanomus komitetų pirmininkus, iki šiol Rietavo savivaldybės tarybai nesugebėjo pateikti savo veiklos programos ir Rietavo savivaldybės vizijos, taip pat reaguodami į mero Antano Černeckio  gegužės 16 d. vykusiame Tarybos posėdyje išsakytą požiūrį į konkursų skelbimą Savivaldybės įstaigų vadovų pareigoms užimti, skelbiamės opozicine frakcija ir pateikiame savo veiklos kryptis.“
Pastarąsias išdėstė kitas socialdemokratas Alfredas Mockus. Opozicija teigia sieksianti skaidrumo, viešumo ir atvirumo ne tik Savivaldybėje, bet ir kitose jos institucijose bei įstaigose, kovosianti su korupcija, savivale ir piktnaudžiavimu, užtikrinsianti, kad būtų įgyvendinti demokratinio vadovavimo, socialinio teisingumo ir įstatymų viršenybės principai, stebėsianti, ar efektyviai ir skaidriai naudojamos biudžeto lėšos, būsianti reikli ir principinga, o kartu ir konstruktyvi, rūpinsis švietimu, sveikatos apsauga, socialine rūpyba ir kt.
Į opoziciją įsitraukė ne tik V. Blažaitis bei A. Mockus, bet ir jų bendrapartiečiai Viktoras Krajinas ir Algimantas Mickus bei Darbo partijos atstovas Augustas Šlimas. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai Vilija Razmienė, Povilas Batavičius ir Juozas Barsteiga į šią frakciją neįsijungė. Bent jau kol kas.
O kaip į šį neįprastą pareiškimą sureagavo valdančioji dauguma? Meras A. Černeckis tikino, kad jam dalies Tarybos narių sumanymas burtis į opoziciją nebuvo netikėtas. „Jūs nuo pat pradžių oponavote. Tad labai gerai, kad įsivardijote. Sveikinu šį jūsų žingsnį“, – sakė meras.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...