Plateliuose – tradicinės Petrinės!

Platelių garbės piliečiai Vladas Žulkus, Virgilija Strakšytė ir Algirdas Narmontas

Platelių garbės piliečiai Vladas Žulkus, Virgilija Strakšytė ir Algirdas Narmontas

Birželio pabaigoje, per Šv. Petro ir Povilo atlaidus, plateliškiai visada renkasi į Petrines  – tradicinę miestelio šventę. Šiemet vien tik savaitgalio plateliškiams neužteko – įvairūs renginiai vyko visą savaitę. Na, o šeštadienį ir sekmadienį viską vainikavo pagrindinė šventė ir, žinoma, atlaidai.

Kaip minėjome, šįkart Petrinės švęstos visą savaitę. Pirmasis renginys – antradienį vykęs pažintinis žygis po Beržorą, trečiadienį skuodiškiai aktoriai visus kvietė į s

pektaklį „Teisės gyventi kaina“, ketvirtadienį – krepšinio turnyras, o penktadienį – žymaus Platelių krašto (ir visos Lietuvos) tautodailininko Antano Vaškio medžio drožinių parodos atidarymas Platelių dvaro svirne.

Ši A. Vaškio paroda – ketvirta autorinė, ji skirta autoriaus 55-mečio jubiliejui paminėti. Susirinkusiesiems priminta, kad Antanui šis amatas patiko nuo mažens, tad nieko keisto, kad  baigęs mokyklą įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumą, kur iš pradžių mokėsi medžio, o paskui – akmens apdirbimo. Menininko sukurti paminklai, koplytstulpiai, kryžiai ir kiti darbai puošia Plungės, Rietavo, Alsėdžių, Žlibinų, Godelių ir kitų vietovių erdves. 2006-aisias A. Vaškys kartu su bendraminčiu Vytu Jaugėla išskaptavo senovinio Platelių luoto kopiją, o 2007 ir 2014 metais autorius buvo įvertintas kaip kryždirbys – konkurse „Aukso vainikas“ jis pelnė pirmąsias vietas.
Šeštadienį – kitas labai svarbus renginys – Plateliškių sueiga. Jos metu surengta konferencija „Platelių ežeras – Žemaitijos perlas“ ir tituluoti labiausiai Platelių kraštui nusipelnę

Pagerbti tvarkingiausių sodybų šeimininkai

Pagerbti tvarkingiausių sodybų šeimininkai

žmonės, kuriems suteikti Platelių garbės piliečių vardai.
Susirinkusiuosius pasveikino Žemaitijos nacionalinio parko (ŽNP) direktorius Ramūnas Lydis, Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė, Platelių bendruomenės pirmininkė Rigonda Pereverzeva. Pradėta nuo konferencijos, kurios metu pranešimus apie Platelius ir jų ežerą bei čia gyvenančius žemaičius skaitė ŽNP ekologė Marija Jankauskienė, Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Vladas Žulkus, plateliškis Eugenijus Bunka ir A. Kuprelytė.
Prieš paskelbiant šiųm

Per Petrines nepamiršti liko ir šventėje dalyvavę varduvininkai

Per Petrines nepamiršti liko ir šventėje dalyvavę varduvininkai

etinius Platelių garbės piliečius, prisiminti 2017-ieji, kuomet šis titulas buvo suteiktas profesoriui V. Žulkui. Tąkart jis Plateliškių sueigoje nedalyvavo, tad pasinaudojus proga Garbės piliečio ženklas ir skulptūrėlė jam įteikti dabar. Netrukus nuskambėjo ir šiųmetinių Garbės piliečių pavardės – tai visų plateliškių mylima ir gerbiama mokytoja Virgilija Strakšytė ir sporto treneris Algirdas Narmontas. V. Strakšytė pagerbta už ilgametį vadovavimą mokyklai, renginių organizavimą, jaunosios kartos ugdymą, A. Narmontas – už asmeninius ir savo ugdytinių sportinius pasiekimus, kuriais Plateliai garsėjo visoje šalyje.

V. Strakšytė, dėkodama už parodytą dėmesį, sakė: „Gaunu aukščiausios prabos Platelių apdovanojimą.“ A. Narmontas ir džiaugėsi, ir apgailestavo, kad per 30 nepriklausomybės metų Lietuva neteko milijono gyventojų, kad tuštėja Plateliai ir miestelio gimnazija.
Vakarop plateliškiai ir miestelio svečiai rinkosi į pagrindinę šventę, kur pirmiausiai visus pasveikino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Na, o linksmybes miesteliui dovanojo šokių kolektyvas „Sausdravielis“ iš Žlibinų, plateliškių moterų ansamblis „Š

Svečiuose – „Sausdravielis“ iš Žlibinų

Svečiuose – „Sausdravielis“ iš Žlibinų

ypsena“, Platelių universalaus daugiafunkcio centro, Platelių meno mokyklos ir gimnazijos ugdytiniai, plateliškių kapela „Apėntās“, vokalinis ansamblis „Vivo“ iš Kulių ir alsėdiškių choras.
Nepamiršta ir graži tradicija – apdovanoti labiausiai išpuoselėtų sodybų šeimininkus. Nuoširdaus pagyrimo nusipelnė Judita Abartienė, Dalia ir Edvardas Motužiai, Dalia ir Algirdas Jakštai. Dangerutės ir Vlado Stonių namai pripažinti gražiausia miestelio senjorų sodyba, Janina Rumšienė ir jos dukra Viktorija, šeimininkaujančios sodyboje „Prie Žiedelio“, gavo puikiausiai tvarkomos kaimo turizmo sodybos titulą. Apdovanota ir Liuda Jakštienė, kurios kieme, kaip pastebėjo komisija, ir „maksiminės“ rožės išprotėjusios, ir pomidorai labai mandrūs. Pastebėta ir Ramunės ir Modesto Šečkų sodyba, kuri apdovanota kaip tvarkingiausias ūkininko ūkis.
Žinoma, be dėmesio neliko ir varduvininkai – į sceną pakviestam Petrui ir trims Povilams padovanoti dailininkės Inos Jakubėnienės sukurti medaliai.

Šeštadienį iki išnaktų linksminęsi plateliškiai sekmadienį Petrines tęsė susirinkę į Šv. Petro ir Povilo atlaidus.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...