Sužlugdė progą sutvarkyti Varkalių piliakalnius?

Varkalių piliakalnius jau keliolika kartų tvarkė entuziastai, tačiau dabar galvojama apie rimtesnes investicijas

Varkalių piliakalnius jau keliolika kartų tvarkė entuziastai, tačiau dabar galvojama apie rimtesnes investicijas

Varkališkiai jau ne vienerius metus puoselėja viltį sutvarkyti šalia Gandingos esančius Varkalių piliakalnius. Tūkstantmetį menanti ir istoriškai labai reikšminga vietovė daugelį metų buvo apleista ir mažai kam įdomi, tačiau privačios iniciatyvos dėka pamažu gaivinama. Jau sutvarkytos piliakalnių prieigos ir įrengtas takas jų link. Talkų, į kurias susirenka po keliasdešimt žmonių, dėka gražėja ir patys piliakalniai, ir visa teritorija. Tačiau tam, kad vietovė atsivertų visu savo didingumu, reikalingi dideli pinigai. Pagrindinis iniciatyvos sutvarkyti šį objektą entuziastas, gydytojas ir Tarybos narys Raimondas Doviltis galimybę gauti lėšų, rodos, rado. Bet ar gaus?

Kaip sakė R. Doviltis, per Vietos veiklos grupę reikia teikti paraišką ir galima tikėtis gauti iki 50 tūkstančių eurų. Keli entuziastai specialiai šiam reikalui įsteigė asociaciją „Gondingos bičiuliai“. Ji ir parengė projektą „Gandingos ir Varkalių piliakalnių bei jų prieigų pritaikymas laisvalaikio ir turizmo reikmėms“.
Tiesa, kad gautų paramą, paraiškos teikėjai turi turėti Savivaldybės tarybos palaiminimą, o kartu ir įsipareigojimą, jog ši projektui skirs bent jau penktadalį visų reikalingų lėšų. Tad R. Doviltis kreipėsi į Savivaldybę, „Gondingos bičiulių“ prašymas buvo perduotas Savivaldybės tarybos komitetams, paskui jį svarstė ir pati Taryba.
Kad asociacija gautų 50 tūkst. eurų, Savivaldybė iš savo biudžeto turi skirti bent jau 12,5 tūkst. (20 proc.). Yra ir dar viena sąlyga – gavusi paramą, asociacija turi įsteigti ir trejus metus išlaikyti bent vieną darbo vietą. „Asociacija išlaikyti darbo vietą nepajėgi, todėl prašome Savivaldybės. Tai būtų ne administracinis, o darbininko etatas žmogui ar žmonėms, kurie nuolat tvarkytų ir prižiūrėtų piliakalnius“, – per posėdžius kalbėjo R. Doviltis.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė sakė paskaičiavusi, kad be tų 12, 5 tūkst. eurų papildomai dar reikės 3 tūkstančių miškotvarkos projektui, 5 115 eurų archeologiniams tyrimams ir 7 380 eurų darbo vietai vieneriems metams (tiek kainuotų vienas etatas; jei dirbtų du žmonės po pusę etato, reikėtų 8 700 eurų).
Vicemerė Asta Beierle-Eigirdienė nuogąstavo: „Panašius projektus galėjo teikti visos kaimo bendruomenės, bet neteikė, nes nežinojo, kaip išlaikyti etatą. Jei mes apsiimsim mokėti už darbą, atidarysim pandoros skrynią – ir kitos bendruomenės reikalaus to paties.“
R. Doviltis prašė šio reikalo nesuprimityvinti: „Šio projekto lėšomis bus tvarkomas ypatingos istorinės ir nacionalinės svarbos objektas. Tai tikra aukso skrynia, kuri ateityje gali ir pelną nešti.“
Dalis politikų šį sumanymą palaikė. „Jeigu visi darytume tiek, kiek daro Raimondas, labai daug nuveiktume. Čia gi menki pinigai, o padaryta bus daug. Juolab kad kalbama apie gilios istorijos respublikinį objektą“, – kalbėjo Liudas Skierus. Tiesa, prieš tai jis prisipažino, kad yra šališkas šiuo klausimu, nes gyvena Varkaliuose ir yra vienas iš asociacijos steigėjų.
Kategoriškai priešišką nuomonę šiuo klausimu išsakė meras Audrius Klišonis. Jis sakė projektui ir prisidėjimui prie jo pritariantis, bet apie darbo vietos išlaikymą negali būti nė kalbos. „Jei vieniems išlaikysim etatą, tuoj ir kiti norės, – sakė jis. – Visoms bendruomenėms turim sudaryti vienodas sąlygas, o jų – net 23. Turėsim precedentą!“
Tarybos narė Jolanta Skurdauskienė domėjosi, ar yra galimybių gauti finansavimą, jei į projektą nebus įtraukta darbo vieta. Klausimą tarybai pateikusi Daina Martišienė atsakė: „Be etato projektas finansavimo tikrai nelaimės. O asociacija jo išlaikyti nepajėgi.“
Prieš priimant sprendimą mažuma užprotestavo: arba projektas be etato, arba mes balsuojam prieš. Valdantiesiems, kurių dalis dėl šališkumo nusišalino, teko susitaikyti su šiuo mažumos reikalavimu. Taigi Savivaldybės taryba „Gondingos bičiuliams“ paraišką teikti leidžia, prisidėti įsipareigoja, bet Savivaldybės lėšomis išlaikyti etato nesutinka.
Ar asociacija paraišką teiks neįsipareigodama steigti darbo vietą, ar sugalvos kitą būdą etatui išlaikyti, kol kas nežinia.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...