Po patikrinimo – priekaištai visiems darželiams

Viešojoje erdvėje pasirodė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) informacija apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų patikrinimo rezultatus. Be abejonės, tikrinti ne tik didžiųjų šalies savivaldybių, bet ir mažesnių lopšeliai-darželiai bei kitos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Plungės savivaldybėje patikrintos devynios, Rietavo – trys. Iš jų nebuvo nė vienos, dirbančios nepriekaištingai.

Iš NVSC paskelbtos informacijos matyti, kad viena opiausių visų šalies darželių problemų – perpildytos vaikų grupės. Beveik ketvirtadalyje patikrintų vaikų ugdymo įstaigų perpildyta bent viena grupė.
Tikrintojai per šių metų vasario–liepos mėnesius iš viso aplankė 52 savivaldybes ir atliko beveik 500-ų vaikų ugdymo įstaigų saugos sveikatai vertinimą. Buvo nustatyta daugybė veiklos pažeidimų, kurių šalinimui duotas atitinkamas terminas.
Rietavo savivaldybės darželiuose nėra grupių, kuriose mažylių būtų daugiau, nei leidžia higienos normos. Bet čia nustatyta kitų pažeidimų. Ilgiausia jų eilė nusidriekusi prie darželio, besiglaudžiančio po Žadvainių pagrindinės mokyklos stogu. Šiai įstaigai pirmiausia priekaištauta dėl to, kad ši veikia neturėdama leidimo-higienos paso. Tiesa, šis pažeidimas užfiksuotas daugelyje darželių.
Taip pat Žadvainiams pažerta pastabų dėl nepakankamo sanitarinių įrenginių skaičiaus bei dėl nuolat netiekiamo karšto ir šalto vandens tualetuose-prausyklose. Ši įstaiga esą nesilaiko ir reikalavimo pasirūpinti patalpų sienomis bei lubomis, kad ant jų nebūtų pelėsio, kuris, kaip žinia, yra labai kenksmingas sveikatai. Visus šiuos pažeidimus liepta pašalinti iki šio mėnesio 22 dienos. Iki tos pačios dienos žadvainiškiai turi susitvarkyti ir unitazus, praustuves, kurie, anot tikrintojų, yra techniškai netvarkingi arba nešvarūs.
NVSC nustatė, kad neturėdamas leidimo-higienos paso be jokio galvos skausmo dirba ir Tverų gimnazijos Medingėnų skyriuje įkurdintas darželis. Juo pasirūpinti įstaiga įpareigota iki rugpjūčio 22-osios. Kaip ir žadvainiškiams, taip ir medingėniškiams priekaištauta dėl tualetuose-prausyklose nuolat netiekiamo karšto ir šalto vandens bei per mažo sanitarinių įrenginių skaičiaus. Bet bene didžiausia šios įstaigos bėda yra ta, kad ją lankantys vaikai, tie, kuriems – trys metukai ir daugiau, gamtinius reikalus priversti atlikti tualetų kabinose, kuriose nėra nei durų, nei kitokių uždangų. Šią itin nemalonią problemą išspręsti tikrintojai prisakė iki tos pačios datos.
Pastabų neišvengė ir pačiame Rietave veikiantis lopšelis-darželis. Jis pirmiausia įpareigotas tinkamai aptverti teritoriją, kurioje įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Taip pat rietaviškiams priekaištauta dėl to, kad neatliekama vaikų žaidimų aikštelės metinė kontrolė. Visus pažeidimus pašalinti įstaiga privalėjo iki liepos 16-osios.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...