Stalgėniškiai džiaugiasi turėdami dvi savo kaimo šventes

Skambių dainų negailėjo kolektyvas „Sruoja“ iš Milašaičių

Skambių dainų negailėjo kolektyvas „Sruoja“ iš Milašaičių

Iki šiol Stalgėnų kaimo žmonės švęsdavo tik Petrines, o šiemet sumanyta trankiau paminėti ir kitus atlaidus – Šv. Roką. Tad praėjusį sekmadienį po pamaldų visi buvo kviečiami prie kultūros namų, kur skambėjo dainos ir muzika, sukosi šokėjų poros. Po renginio stalgėniškiai džiaugėsi šiemet turėję dvi kaimo šventes. Ir, žinoma, vylėsi, kad nuo šiol tradicinės bus jau ne tik Petrinių, bet ir Šv. Roko atlaidų linksmybės.

Kaip sakė Kulių kultūros centro Stalgėnų filialo renginių organizatorė Vilija Razmienė, Šv. Roko atlaidus stalgėniškiai švenčia nuo seno, tačiau iki šiol tik pasimelsdavo ir išsiskirstydavo. O šiemet ji sumaniusi dar ir šventę surengti. „Kiek žinau, prieš kurį laiką ši šventė vykdavo, tačiau vėliau buvo prigesusi. Tad kodėl jos neatgaivinti, juolab kad žmonių atskirai kviesti nereikia, visi į atlaidus ateina, atvažiuoja“, – pasakojo renginių organizatorė.
Šv. Roko atlaidų Mišias Stalgėnų bažnyčioje aukojo dabar šią parapiją aptarnaujantis Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Antanas Gutkauskas. Kartu su juo į Stalgėnus buvo atvykęs ir Rietavo bažnyčios choras, kuriam vadovauja Juozas Barsteiga. Rietaviškiams choristams talkino Daugėdų vokalinio ansamblio moterys.
Po šv. Mišių visi rinkosi prie kultūros namų, kur laukė linksmoji dalis. Tiesa, prieš koncertą visus pasveikino ir geros nuotaikos palinkėjo Seimo nariai Jurgis Razma ir Jonas Varkalys, Stalgėnų seniūnas Arūnas Jurkus, kunigas A. Gutkauskas. Stalgėniškiai, sveikindami savo kleboną, pasidžiaugė jo iniciatyvumu – kad jis nori ir bažnytinį chorą suburti, ir pastoracinę tarybą įsteigti.
Smagų koncertą stalgėniškiams dovanojo gausus būrys Kvėdarnos kultūros centro saviveiklininkų. Jų atvyko net septyni kolektyvai: Aldutės ir Albino Rimkų šeimyninis duetas, ansamblis „Ne vien retro“, moterų vokalinis ansamblis „Alegro“, vyrų duetas, tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“, folkloro ansamblis „Volungė“ ir gyvo garso grupė „Štabas“.
Po kvėdarniškių į sceną lipo artimesni kaimynai – Milašaičių kaimo meno kolektyvas „Sruoja“ ir pusseserių duetas „Rita ir Gražina“ iš Žemaičių Kalvarijos.
Kai šitiek kolektyvų, tai ir skambių dainų, ir trankios muzikos, ir smagių šokių netrūko. Be to, ir skirtingo skonio žiūrovų poreikiai buvo patenkinti.
Pasidomėjus, kodėl stalgėniškiai į svečius kvietė būtent Kvėdarnos saviveiklininkus, V.  Razmienė atsakė: „Aš vadovauju kaimo kapelai „Sodžius“, o ši draugauja su kvėdarniškiais. Mes nuolat vieni pas kitus važiuojame, bendradarbiaujame, padedame. Šįkart iš Kvėdarnos sulaukėme net 39 saviveiklininkų. O šį savaitgalį jau mes pas juos važiuosime.“

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...