Skambantis Montvidinės miškas

J1908-16506

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“

Praėjusio sekmadienio pavakarę Montvidinės miškas, besidriekiantis tarp Platelių ir Dovainių, buvo pilnas žmonių ir muzikos garsų. Kadaise šias vaizdingas vietoves drebino šūvių garsai, o šiltą rugpjūčio 24-osios pavakarę čia liejosi muzika, atliekama plungiškiams gerai žinomos jų kraštietės atlikėjos Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“.

Šis koncertas tapo baigiamuoju tris dienas trukusios laisvės kovų atminimo stovyklos akcentu, subūrusiu draugėn ne tik stovyklautojus, bet ir daug A. Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ gerbėjų. Neįprastoje vietoje, vidury eglyno, skambančios dainos apie partizanus ir laisvės kovas bei plevėsuojančios trispalvės sukūrė ypatingą atmosferą, kuri tarsi užbūrė visus susirinkusiuosius.
„Tie broliai, kurie dabar žiūri į mus iš viršaus, irgi šypsosi“, – po koncerto tarstelėjo vienas jo organizatorių salantiškis Aurimas Rapalis. Koncertui Montvidinės miškas pasirinktas ne atsitiktinai. A. Smilgevičiūtei dainuojant jai už nugaros buvo galima matyti atminimo ženklą, žymintį Kardo rinktinės Platelių kuopos Igno Žabinskio-Auklėtinio būrio partizanų žūties vietą.

Neįprastoje erdvėje surengtas koncertas sutraukė daug klausytojų

Neįprastoje erdvėje surengtas koncertas sutraukė daug klausytojų

Visai šalia auga ir eglė, kurios kamiene kažkieno ranka įrėžtas kryžiaus ženklas. Būtent toje vietoje speiguotą 1950 metų gruodžio 10-osios rytą atėjūnai bei vietos talkininkai apsupo minėtojo būrio partizanų bunkerį. Miško broliai nepasidavė, ėmė atsišaudyti. Vis dėlto tai neišgelbėjo jų nuo žiaurios lemties. Per kautynes žuvo partizanai Vincas Platauna-Audra, Juozas Sakalauskas-Pelėda ir Pranas Sereckis-Ąžuolas. Sunkiai sužeistas būrio vadas Ignas Žabinskis-Auklėtinis suimtas gyvas ir 1951 m. sušaudytas.
„Klupsim, stosimės ir eisim, / Laisvėn eisim ligi kapo. / Kai su priešu atsiteisim, / Grįšim… nemirtingais tapę!“ Šios partizanės Irenos Petkutės eilės bene geriausiai iliustruoja tą nuotaiką, kuri tvyrojo Montvidinės miške tą pavakarę. A. Smilgevičiūtė prasitarė, jog šiuo metu grupė dirba ties nauju albumu, kuriame skambės tik žemaitiškai atliekamos dainos apie partizanus. Tai dar vienas įrodymas, kad miško broliai ir sesės, padėję galvas už mūsų visų laisvę, grįžo ir liks nemirtingi mūsų prisiminimuose.
Žinoma, viso to nebūtų buvę be grupelės entuziastų, iškėlusių sau tikslą neleisti šiai mūsų istorijos daliai nugrimzti užmarštin. Minėtojo A. Rapalio, vadovaujančio VšĮ „Ceklio kuršiai“, sukviesti stovyklautojai per tris dienas nukeliavo ne vieną dešimtį kilometrų Platelių krašto partizanų takais, bendravo su buvusiais ryšininkais, „Misija Sibiras“ dalyviais, Dvarviečių kaime pastatė kryžių partizano Juozo Daukšos-Saulės atminimui. Tame pačiame Montvidinės miške vyko archeologiniai žvalgymai, kuriems vadovavo archeologai dr. Aistė Petrauskienė ir dr. Gediminas Petrauskas.
„Dabar žinosim šią vietą kaip vieną iš tūkstančio, kur kovojo ir žuvo partizanai. Žinosime ją ir ieškosim naujų“, – po koncerto atsisveikindamas su visais kalbėjo stovyklos ir koncerto organizatorius A. Rapalis.

Parašykite komentarą

Balsavimai

Plungės rajone, ypač – mieste, pastaruoju metu vyksta daug gatvių, šaligatvių, kitų viešųjų erdvių remonto darbų. Kartu pasigirsta priekaištų, kad gyventojai per mažai informuojami apie šiuos darbus.

Rezultatai

Loading ... Loading ...